ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล  http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/

รหัสการแข่งขัน  physics12

จดหมายถึงผู้แข่งขัน (โปรดอ่าน) คลิกที่นี่

 

การแข่งขันฟิสิกส์ผ่านเน็ต

รับสมัคร วันที่ พฤษภาคม - 30 มิถุนายน

แข่งขัน  วันที่ 1 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 57

เนื้อหาจำนวน 6 บท

1. การเคลื่อนที่

2. ของไหลและความร้อน

3. คลื่นและเสียง

4. ไฟฟ้าแม่เหล็ก (ไฟฟ้าสถิต  แม่เหล็กไฟฟ้า )

5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสง

6. อะตอมและนิวเคลียร์

เปิดให้ทำสัปดาห์ละบท  และแจ้งคะแนนให้ทราบ ผ่าน เมล์  Facebook  และ Line  ทุกๆสัปดาห์

    คัดหาคนที่ทำคะแนนได้เกิน 70 เปอร์เซนต์  และสามารถบรรยายกระทู้ความรู้ ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซนต์   เข้าแข่งขันรอบที่สอง

การแข่งขันรอบที่สอง วันที่ 11 สิงหาคม 2557  (จับเวลา )

เหลือเพียง 100 ท่านสุดท้าย เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย

การแข่งขันรอบสุดท้าย วันที่ 13 สิงหาคม 2557 (จับเวลา)

คัดหาสุดยอด จำนวน 50 ท่าน

รางวัลที่ ได้ 10,000 บาท

รางวัลที่ 2   ได้ 8,000 บาท

รางวัลที่ 3   ได้ 7,000 บาท

รางวัลที่ 4 - 10  ได้  ท่านละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 11-20 ได้ ท่านละ 1,000 บาท

ลำดับที่ 1- 50  ได้รับประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา

2. เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. ใช้ชื่อ และนามสกุล จริง (ภาษาไทย)ในการสมัครเท่านั้น

    (โปรดดูวีดีโอการสมัครเรียน  ผ่าน youtube  http://www.proton.rmutphysics.com/learn/4/1/youtube.jpgได้ที่นี่ http://youtu.be/DCBSODvIqc8)

    การตัดสิน ทำด้วยคอมพิวเตอร์ และ กรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด

http://www.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/DIVIDERS/LIGHT3.GIF

สำคัญ:  ท่านที่สมัครได้แล้ว ให้ทำส่วนที่เป็นคำถาม และแบบทดสอบ (เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ ลูกคิด และพื้นฐานทางฟิสิกส์) ส่วนแรกที่เปิดไว้ให้ทดลองทำ (ยังไม่ได้จำกัดเวลา และจำนวนครั้งที่ทำ)  เพื่อเตรียมคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมกับการแข่งขันในรอบคัดเลือก และเก็บคะแนนไปรวมในรอบคัดเลือก   ถ้าผู้สมัครยังไม่เข้าใจ ท่านสามารถดูวีดีโอแนะนำเบื้องต้นที่อยู่ทางด้านล่าง

        การทดสอบนี้ ออกแบบทดสอบไว้  ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ทำบน วินโดว์  และดูด้วย   หรือ    เพราะท่านสามารถทดลอง การทดลองเสมือนทางฟิสิกส์ ด้วยตนเอง และ ดูวีดีโอ บน windows  เป็นต้น  สำหรับ ผู้แข่งขันที่จะทำแบบทดสอบบนมือถือ หรืออุปกรณ์ Os อื่น ก็สามารถทำได้ เช่นกัน แต่ต้องใช้วีดีโอบน youtube ที่ทำไว้ให้แล้วประกอบการทดลองแทน

สำหรับผู้มีปัญหา

ให้โทรที่เบอร์ 0946705750

หรือ Line

http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/288/18/Line.jpg

Id Line คือ rmutphysics

หรือเมล์ที่

charud2555@gmail.com

http://www.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/DIVIDERS/LIGHT3.GIF

 

วีดีโอ สมัครเรียนห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล

ด้วยตนเองผ่านเน็ต

คลิกดูวิธีการ  อ่านผ่าน youtube  http://www.proton.rmutphysics.com/learn/4/1/youtube.jpg

ได้ที่นี่ http://youtu.be/DCBSODvIqc8

หรือดูเป็นแบบ http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/209/windowsmedia_masthead_ltr.gif  ได้ที่นี่  คลิกครับ

http://www.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/DIVIDERS/LIGHT3.GIF

 

วีดีโอแนะนำการแข่งขันเบื้องต้น

คลิกดูวิธีการ  อ่านผ่าน youtube  http://www.proton.rmutphysics.com/learn/4/1/youtube.jpg

ได้ที่นี่ http://youtu.be/TYxoJMxA9WU

หรือดูเป็นแบบ http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/209/windowsmedia_masthead_ltr.gif  ได้ที่นี่  คลิกครับ

http://www.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/DIVIDERS/LIGHT3.GIF

ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล  http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล