โปรด  Download ใบสมัครได้  ที่นี่      เป็นไฟล์ PDF 

และถ่ายส่งมาที่    suchart11111@hotmail.com  หรือ   charud2555@gmail.com 

หรือ Line ฟิสิกส์ราชมงคล Line ID rmutphysics

หรือคลิกกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ที่นี่ 

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต

วันเสาร์  24  มกราคม  2558

แผนที่การเดินทาง

  

คลิกดูรายละเอียด

ผู้ที่เข้าอบรม ที่สมัครแล้ว จนถึงวันนี้

ผู้อบรม โปรดนำโน๊ตบุ๊ค และมือถือ มาด้วย เพื่อลงโปรแกรม จาวา และ Flash player  ครับ

ผู้ที่ยังไม่สมัครโปรดสมัครด่วน

    8.30  -   8.45      ลงทะเบียน

    8.45  -   9.00      พิธีเปิดการฝึกอบรม

    9.00  -  10.30     บรรยายหลักการและสาระสำคัญของการเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านเน็ต

                            (ผศ.จรัส บุณยธรรมา)

    10.30 - 10.45      พักรับประทานอาหารว่าง

    10.45 - 12.00      ฝึกปฏิบัติการจัดเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต

                            ผู้ฝึกอบรม ร่วมทดลองทางฟิสิกส์ กับ ผู้บรรยายผ่านทางกระดานอัจฉริยะ

                             (ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ผศ. สุชาติ สุภาพ)

    12.00 -13.00      พักรับประทานอาหารกลางวัน

    13.00 -14.30      ฝึกปฏิบัติการ เทคนิควิธีการใช้สื่อการสอน ในการสอนฟิสิกส์ผ่านเน็ต

                              (ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ผศ. สุชาติ สุภาพ)

    14.30 - 14.45     พักรับประทานอาหารว่าง

    14.45 - 16.15     ฝึกปฏิบัติการ การสอนฟิสิกส์ผ่านเน็ต ใช้ในการสอนจริง

                              (ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ผศ. สุชาติ สุภาพ)

    16.15 - 16.45     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ค่าสมัครเข้ารับการอบรม  800 บาท  มีหนังสือ  และ e-book แจก พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

 (เบิกต้นสังกัดได้ เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรม)

(ผู้เข้ารับการอบรม โปรดนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย เพื่อลงโปรแกรมให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้)แจก e-book  พร้อม การทดลองเสมือนจริงให้ผู้ฝึกอบรม  สำหรับในการเรียนการสอน โดยไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ   ผศ.จรัส บุณยธรรมา  โทรศัพท์  087-7859-992 ผศ. สุชาติ สุภาพ  โทรศัพท์ 083-9203-825 หรือ  Line ID rmutphysics

อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ขอบคุณครับที่สนใจ

ดูผู้สมัครทั้งหมด

e-book  ที่จะแจกผู้เข้ารับการอบรม  สำหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา    (เลือกเล่มใดก็ได้  1 เล่ม  )

ยังไม่หมด มีให้เลือกอีกมากมาย

 

e-book  ที่จะแจกผู้เข้ารับการอบรม  สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย   (เลือกเล่มใดก็ได้  1 เล่ม  )
   

ยังไม่หมด มีให้เลือกอีกมากมาย

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล