ตลาดฟิสิกส์

คะแนนนักศึกษา ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล ปี 2/58

คะแนนนักศึกษา

ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล

ปี 2/58

ทดสอบเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ จนถึง พฤษภาคม

จำนวนนักศึกษาในห้องเทอมนี้ทั้งหมด 1789 ท่าน

จำนวนคลิกทั้งหมด ประมาณ 1,800,000 คลิก

เฉลี่ย  คนละ 1000 คลิก

 

คะแนน ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร

นักศึกษา 384 ท่าน 

คะแนนเต็ม 593  สูงสุด 524.45

เฉลี่ย 357 

คิดเป็น 60.20 %

คะแนนเก็บ 20 %

คลิกครับ

ปรับขึ้นโดยใช้ คนที่สูงสุด ปรับให้เต็ม 20 %


คะแนน ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

นักศึกษา 993 ท่าน 

คะแนนเต็ม 660  สูงสุด 635

เฉลี่ย 501.74

คิดเป็น 76.02 %

คะแนนเก็บ 10 %

คลิกครับ

ปรับขึ้นโดยใช้ คนที่สูงสุด ปรับให้เต็ม 10 %


คะแนน ฟิสิกส์เบื้องต้น

นักศึกษา 249 ท่าน 

คะแนนเต็ม 619  สูงสุด 565

เฉลี่ย 306.88

คิดเป็น 49.57 %

คะแนนเก็บ 10 %

คลิกครับ

ปรับขึ้นโดยใช้ คนที่สูงสุด ปรับให้เต็ม 10 %

 


คะแนน ฟิสิกส์ทั่วไป

นักศึกษา 27 ท่าน 

คะแนนเต็ม 671  สูงสุด 600

เฉลี่ย 489

คิดเป็น 72.88 %

คะแนนเก็บ 30 %

คลิกครับ

ปรับขึ้นโดยใช้ คนที่สูงสุด ปรับให้เต็ม 30 %


คะแนน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษา 28 ท่าน 

คะแนนเต็ม 619  สูงสุด 523

เฉลี่ย 415

คิดเป็น 67.1 %

คะแนน  50 %

เนื่องจากมีการสอบออนไลน์  จึงไม่นับเป็นคะแนนเก็บ แต่เป็นคะแนนจริง

คลิกครับ

ปรับขึ้นโดยใช้ คนที่สูงสุด ปรับให้เต็ม 50 %


คะแนน วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ทดสอบ เพียง 3 บท 2 เดือน ครึ่งเทอม *

นักศึกษา 108 ท่าน 

คะแนนเต็ม 214  สูงสุด 190

เฉลี่ย 111.76

คิดเป็น 52.22 %

คะแนนเก็บ 10 %

คลิกครับ

ปรับขึ้นโดยใช้ คนที่สูงสุด ปรับให้เต็ม 10 %


ทดสอบเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ จนถึง พฤษภาคม

จำนวนนักศึกษาในห้องเทอมนี้ทั้งหมด 1789 ท่าน

จำนวนคลิกทั้งหมด ประมาณ 1,800,000 คลิก

เฉลี่ย  คนละ 1000 คลิก

 

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  2559

มีนาคม-เมษายน

เมษายน-พฤษภาคม

 

 

กราฟที่พุ่งขึ้นแสดงให้เห็นว่า คนเข้าเพิ่มขึ้นจากปกติจำนวนมาก

เนื่องจากมีการประกาศคะแนนในวันนั้น

และประกาศปิดบททดสอบ

 

 
เรื่องแจ้งให้ทราบ วิชา ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

เรื่องแจ้งให้ทราบ วิชา ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

เรื่องแจ้งให้ทราบ วิชา ฟิสิกส์เบื้องต้นและทั่วไป

เรื่องแจ้งให้ทราบ วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องแจ้งให้ทราบ วิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เรื่องแจ้งให้ทราบรวม

 

ประกาศ ณ วันที่  15/5/59 

 สกายวอล์ก    วัดผาตากเสื้อ 

 สกายวอล์ก

 

ความคิดเห็นของวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

คลิกดูต่อ

 

ความคิดเห็นของวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

คลิกดูต่อ

ความคิดเห็นของวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นและทั่วไป

คลิกดูต่อ

ความคิดเห็นของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิกดูต่อ

ความคิดเห็นของวิชาิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คลิกดูต่อ

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล