ตลาดฟิสิกส์

 

คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คะแนนนักศึกษา

 ปี  2/59

คลิกที่นี่

 

คะแนนเฉลี่ย 869.43
เบี่ยงเบน 183.75
เต็ม 1300.00
สูงสุด 1276.00
ต่ำสุด 52.00

นักศึกษา จำนวน 56 คน

คลิกดูเรื่องแจ้งนักศึกษา  MP4

5/24/17

1. การจัดการเรียนการสอนผ่าน ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล สนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้

2. เนื้อหา ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ครอบคลุมและ สอดคล้องกับรายวิชา

3. ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

 

4. งานที่มอบหมายแต่ละบทเรียนมีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อการเรียน

 

5. สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

6. ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลา

 

7.  ทำให้มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

 

8. ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง

 

9. ประหยัดเวลาในการเรียน

 

 

10. รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ

 

11. สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าสนใจ

 

 

12. เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

 

 

แสดงความคิดเห็น

 

 

 

 
 

 

แจ้งข่าวสาร

วันที่ 20

ตั้งแต่ ตีหนึ่ง

ถึงเที่ยงคืน


     วันที่ 15  ปิดทุกบท นับคะแนน  นับจากวันนี้ไป เริ่มทะยอยปิดทีละบท  นักศึกษาสามารถทำได้สามครั้ง นับคะแนนมากสุดเป็นหลัก

 

วิทย์เทค  เต็ม 364 สูงสุด 307  คลิกที่นี่

ฟิสิกส์ยุคใหม่  เต็ม 364 สูงสุด 307  คลิกที่นี่

วิทย์ในชีวิตประจำวัน  เต็ม 266 สูงสุด 248  คลิกที่นี่

ฟิสิกส์ทั่วไป   เต็ม 464 สูงสุด 424  คลิกที่นี่

วิทย์กายภาพ   เต็ม 218 สูงสุด 206  คลิกที่นี่


 

 นักศึกษา ช่วยตอบแบบสอบถาม มีคะแนนให้ หลังจากตอบแล้ว   แสดงความคิดเห็นในห้องบรรยาย  เป็นการสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

ถ้าต้องการติดตามข่าวสาร ใหม่ทางวิทยาศาสตร์โปรดสมัคร https://line.me/R/ti/p/%40rmutphysics

หรือสมัคร  กลุ่ม Facbook  ฟิสิกส์ราชมงคลที่   https://www.facebook.com/groups/189137508134/?fref=ts

 


       จะประกาศคะแนนทุกบทครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 พฤษภาคม และจะปิดบททดสอบ 2 บทแรกหลังมิดเทอม ขอให้นักศึกษายังไม่ทำรีบทำด่วน   ท่านสามารถทำได้สามครั้ง นับคะแนนมากสุดเป็นหลัก จากหัองเรียนฟิสิกส์ราชมงคล http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/


วิทย์เทค

เต็ม 274

สูงสุด 221

คลิกครับ


ยุคใหม่

เต็ม 243

สูงสุด 195

คลิกครับ


วิทยประจำวัน

เต็ม 178

สูงสุด 160

คลิกครับ


ทั่วไป

เต็ม 318

สูงสุด 278

คลิกครับ


วิทย์กาย

เต็ม 142

สูงสุด 130

คลิกครับ


วันที่ 13

ปิดบทก่อนมิดเทอม

 

คะแนนวิทย์เทค

สูงสุด 600

คลิก excel 

คลิก pdf 

 


คะแนนฟิสิกส์ยุคใหม่

สูงสุด 183

คลิก excel 

คลิก pdf 


คะแนนวิทย์ประจำวัน

สูงสุด 190

คลิก excel 

คลิก pdf 


คะแนนฟิสิกส์ทั่วไป

เบื้องต้น

สูงสุด 268

คลิก excel 

คลิก pdf 


คะแนนวิทย์กายภาพ

สูงสุด 120

คลิก pdf วันที่10จะประกาศ

คะแนนรวมทุกบท

ก่อนมิดเทอม

และวันที่ 13

จะ ปิด

บทก่อนมิดเทอม

ทุกบท

เตรียมสอบ

ตามเวลาและ

ตามคำสั่งโจทย์

ให้พร้อม

วันอาทิตย์ที่ 5

9.00-23.55


 

คำนวณ 3 บท

คลิกดูคะแนน


คำนวณ 6 บท

คลิกดูคะแนน


คำนวณ 4 บท

คลิกดูคะแนน


คำนวณ 6 บท

คลิกดูคะแนน


คำนวณ 6 บท

คลิกดูคะแนนวันที่ 25 ก.พ.

ประกาศคะแนน

ทางการครั้งแรก

ทุกบทก่อนมิดเทอม

นักศึกษาที่ยังไม่

ทำรีบทำด่วน


 

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล