โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. และ สพฐ.

ที่โรงเรียน สิงห์บุรี  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ

 

 

ทำแบบทดสอบ ได้สองครั้ง  นับคะแนนมากสุดเป็นหลัก  ไม่ได้กำหนดเวลาปิด 

โดยผู้บรรยาย แนะนำเบื้องต้น พร้อมกระตุ้นเตือน

 

คะแนนที่ได้เป็นดังนี้

คะแนนเต็ม 230 คะแนน 

สูงสุด 201 คะแนน

รายละเอียด คลิกที่นี่

 ก่อนบรรยาย 1 สัปดาห์  ได้สร้าง ไลน์กลุ่มขึ้น นำนักเรียนเกือบทั้งหมดเข้า กลุ่ม

เพื่อแจ้งการเรียนการสอน ล่วงหน้า

การใช้ไลน์กลุ่ม ในการเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม

 

คลิกที่นี่ดูคลิป  MP4

 

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด  XLS

 

บรรยากาศการเรียนการสอน  ฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล