ตลาดฟิสิกส์

     moodlelogo  RSS ScienceBlog      

       

น่าขนลุก

 

ไพ่ที่แสดง 6 ใบ นี้ให้คุณเลิอกได้ 1 ใบ  เราจะทายท่านว่า ท่านเลือกใบไหน

เฉลย   ไพ่ห้าใบที่เฉลย เป็นไพ่ใหม่หมด  ไม่เหมือนกับไพ่  6 ใบแรก