ตลาดฟิสิกส์

     moodlelogo  RSS ScienceBlog      

       

ใครทายถูกบ้าง

เฉลยค้าบ 1 (ช้าง) 2 ลาใต้ท้องช้าง 3 หมาใต้ท้องลา 4 แมวใต้ท้องหมา 5 หนู ใต้ท้องแมว 6 ปลาวาฬ ตรงงวงช้าง 7 หมี ท่ายืนขาหน้าของช้า 8 ปลา ตรงตราช้าง 9 เต่า ตรงหูช้าง 10 งู ตรงหางช้าง 11 นกสีขาว ระหว่างขาหลัง 12 แมลงปอ หรือยุง ตรงรอยพับขาหลัง 13 แมงมุม ตร งาช้าง 14 ไก่ บนหัวลา