ข้อมูลเครื่องบินและตึกเวิลด์เทรด

   โบอิ้ง 767-200ER   
ปลายปีกจรดปลายปีก 47.6 เมตร
ความยาว 48.5 เมตร
น้ำหนักสูงสุดขณะทะยานขึ้น 179,170 กิโลกรัม
เชื้อเพลิงสูงสุด 90,770 ลิตร
ระยะบินสูงสุด 12,250 กิโลเมตร(นิวยอร์ก-ปักกิ่ง)
ผู้โดยสารสูงสุด 
                จัดแบบมี 3 ชั้นเดินทาง 181 คน
                จัดแบบมี 2 ชั้นเดินทาง 224 คน
                จัดแบบมี 1 ชั้นเดินทาง 255 คน

   โบอิ้ง 757-200   
ปลายปีกจรดปลายปีก 38 เมตร
ความยาว 47.3 เมตร
น้ำหนักสูงสุดขณะทะยานขึ้น 115,680 กิโลกรัม
เชื้อเพลิงสูงสุด 42,680 ลิตร
ระยะบินสูงสุด 7,240 กิโลเมตร
ผู้โดยสารสูงสุด 
               จัดแบบมี 2 ชั้นเดินทาง 192 คน
                จัดแบบมี 1 ชั้นเดินทาง 239 คน

 สายการบิน อเมริกัน  แอร์ไลน์ รายงานเรื่องเครื่องบินที่ถูกจี้ โดยเที่ยวบินที่ 11 เป็นเครื่องโบอิ้ง 767-200ER มีลูกเรือ 11 คน และผู้โดยสาร 81 คน ซึ่งกำลังเดินทางไปยังลอส แองเจลิส ส่วนเที่ยวบินที่ 77 เป็นเครื่อง 757-200 กำลังเดินทางไปลอส แองเจลิส โดยมีผู้โดยสาร 58 คน ลูกเรือ 6 คน เครื่อง 767-200ER เป็นลำที่ชนตึกเหนือของเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ และเครื่อง 757-200 ชนเพนตากอน

 

   เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์   

ก่อสร้าง พ.ศ. 2509-2520(เวลารวมในการก่อสร้างครบ 7 ตึก)
ถูกทำลาย 11 กันยายน พ.ศ. 2544
ผู้ออกแบบ มิโนรุ ยามาซากิ
ประเภท ตึกระฟ้า, อาคารพาณิชย์ (ตึกแฝด)
ระบบก่อสร้าง โครงเหล็กกล้า, กำแพงแบบม่านทำด้วยแก้ว
สูง 110 ชั้น x 2, 408.6 เมตร และ 410.4 เมตร
พื้นที่ใช้สอย 1 ล้านตารางเมตร
ตึกในบริเวณ 7 ตึก ได้แก่ ตึกแฝด 110 ชั้น 2 หลัง, อาคารสำนักงาน 47 ชั้น 1 หลัง, อาคารสำนักงาน 9 ชั้น 2 หลัง, อาคารศุลกากร 8 ชั้น 1 หลัง และโรงแรมมาริออตต์ 22 ชั้น 1 โรงแรม ทั้งหมดเสียหาย ไม่อาจใช้ได้อีก 

รูปแบบโครงสร้างของอาคารประกอบด้วย แกนหลักตรงกลาง, โครงสร้างเหล็กที่วางเป็นโครงอาคาร และพื้นเสริมเหล็กแบบประกอบสำเร็จในแต่ละชั้น โดยที่แกนหลักตรงกลางเป็นคอนกรีตที่มีแท่งเหล็กอยู่ภายใน แกนหลักนี้มีหน้าที่ในการแบกรับน้ำหนักของตัวอาคารทั้งหลังแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้รับแรงด้านข้าง

ส่วนพื้นคอนกรีตจะมีแท่งเหล็กฝังอยู่ภายในเป็นแบบโครงถัก(truss) แท่งเหล็กจะวางตัวในแนวราบวิ่งในทิศทางจากแกนหลักไปยังผนังตึก ทำหน้าที่พยุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 4 นิ้วนี้(พื้นเหล่านี้สร้างจากที่อื่น เช่น ซีแอตเทิล และลอส แองเจลีสแล้วนำเข้ามาประกอบเชื่อมติดกับแกนหลักและผนังตึก) ลักษณะโครงสร้างของพื้นนี้ทำหน้าที่รับน้ำหนักของพื้นและช่วยเสริมความแข็งแรงให้ตึก รวมทั้งช่วยรับแรงด้านข้างอย่างเช่นลมพายุที่มีความเร็วลมสูงถึง 310 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผนังตึกเองนั้นก็ประกอบขึ้นจากแท่งเหล็กวิ่งในแนวดิ่ง แท่งเหล็กจะวางตัวห่างกันเป็นระยะประมาณ 1 เมตร รวมทั้งหมด 130 แท่งรอบตัวตึกและช่วยยึดพื้นให้อยู่ในที่

ลักษณะของตึกนั้น จินตนาการดูก็จะคล้ายกับโดนัท 110 ชิ้นมาวางซ้อนกัน รูตรงกลางก็เอาคอนกรีตเสียบเข้าไป เนื้อโดนัทก็คือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบนอกของโดนัทมีเหล็ก 130 แท่งเชื่อมกัน เพียงแต่เป็นโดนัทรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่วงกลมมีรู

 

เครื่องบินโบอิ้ง 767-200ER มีขนาดปลายปีกจรดปลายปีกประมาณ 47.6 เมตร ยาว 48.5 เมตร จุผู้โดยสารมากที่สุด 255 คน น้ำหนักบรรทุกสูงสุดประมาณ 18,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่เติมน้ำมันเต็มถังถึง 90,000 ลิตร เครื่องบินชนกับตึกด้วยความเร็วกว่า 570 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

คาลอรีมิเตอร์ออกแบบสำหรับวัดความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ดังรูป น้ำถูกจ่ายเข้าไปในระบบด้วยอัตรา 5.67 kg.min-1 ส่วนเชื้อเพลิงป้อนเข้าไปด้วยอัตรา 5.67 x 10-4 m3.min-1 เมื่อระบบเข้าสู่สมดุล อุณหภูมิทางเข้าและออกของน้ำ = 15.6O C และ 24.4O C ตามลำดับ จงหาพลังงานความร้อนต่อปริมาตรสำหรับการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนี้ ให้หน่วยเป็น (J.m-3)

ตอบ 3.69 x 108 J.m-3

คำถามว่า  เครื่องบินโบอิ้ง 767-200ER  ขณะที่พุ่งเข้าชนตึกเวลด์เทรดมีโมเมนตัม และพลังงานจลน์เท่าไร(ยังไม่รวมพลังงานของเชื้อเพลิง)และถ้ารวมพลังงานของเชื้อเพลิงด้วยแล้วมีพลังงานรวมเท่าไร ทดลองเทียบกับระเบิดปรมาณูที่หย่อนลงที่ญี่ปุ่นเป็นกี่ลูก(กำหนดให้  1 000 000  ตันของระเบิดทีเอ็นที เท่ากับ พลังงาน  4.2 x 1015 จูล     แรงระเบิดของปรมาณู 1     ลูกเท่ากับ   ระเบิดทีเอ็นที  13 000 ตัน 

วิธีทำ    570    กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่ากับ   570 x1000/3600  =   158.3   เมตรต่อวินาที

โมเมนตัมเชิงเส้น      =   มวล  คูณ ความเร็ว

                               =    180 000 x 158.3    =    28  494  000   กิโลกรัม เมตรต่อวินาที

พลังงานจลน์ยังไม่รวมเชื้อเพลิง    =    1/2  x  มวล  x   ความเร็วยกกำลังสอง

                                                =    1/2  x   180  000  x  (158.3)2    =     2 255 300  100   จูล

90 000  ลิตร  =   90  ลูกบาศก์เมตร    

1   ลูกบาศก์เมตร ให้พลังงาน   =    3.69 x 108 J

เพราะฉะนั้นพลังงานจลน์ที่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง  =     2 255 300  100   จูล  +    90 x 3.69 x 108   จูล  =     3.54 x 1010   จูล

เทียบสัดส่วน

4.2 x  1015  จูล  เท่ากับระเบิดทีเอ็นที    1 000  000  ตัน

3.54 x 1010   จูล  จะเท่ากับระเบิดทีเอ็นที      8.42  ตัน

เทียบสัดส่วนกับระเบิดปรมาณู

13 000  ตัน  เท่ากับระเบิดปรมาณู   1  ลูก

8.42  ตัน เท่ากับระเบิดปรมาณู    0.00064  ลูก

เทียบได้เท่ากับ  1/1000 เท่าของลูกระเบิดที่หย่อนในประเทศญี่ปุ่น  หรือพูดกลับกันก็คือ ลูกระเบิดปรมาณูที่ไปหย่อนในประเทศญี่ปุ่นมีอำนาจการทำลายเป็น 1000 เท่าของที่อเมริกา ในวันที่ 11  กันยายน  2544  ดูลูกอุกกาบาตถล่มโลก


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์