ฟิสิกส์ราชมงคล

index 105

 

 

ปลากระสูบขีด  

สัตวอื่นๆ

Banded Shark 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Hampala macrolepidota

ลักษณะทั่วไป
    
อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน ลำตัวค่อนข้างยาว ด้านข้างแบนท้องกลมมน จะงอยปากแหลม ปากกว้างและเอียงขึ้นเล็กน้อย มีหนวดที่มุมปาก 1 คู่ ครีบหลังอยู่ตรงข้ามกับครีบท้อง มีเกล็ดใหญ่ สีของตัวจะเป็นสีขาวเงิน มีลายดำพาดขวางลำตัว หางสีแดงสด ครีบสีแดงหรือสีส้ม มีขนาด 20-50 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในแม่น้ำ ลำคลองทั่วไปทุกภาคของไทย
     ปลากระสูบขีดกินลูกปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     เป็นปลาที่ว่องไว ปราดเปรียวและตื่นตกใจง่าย โดยทั่วไปมีนิสัยก้าวร้าวไม่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงรวมกับชนิดอื่นเพราะแม้แต่พวกเดียวกันเอง ถ้ามีขนาดแตกต่างกันหากนำมาเลี้ยงรวมกันจะกัดกันเอง สำหรับการสืบพันธุ์ไม่ปรากฏในรายงาน
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลากระแหทอง(ปลากระแห หรือ ปลาตะเพียนหางแดง) 

สัตวอื่นๆ

Schwanenfeld's Barb 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Barbus schwanenfeldii

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้าง หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาเล็ก ปากเล็กและอยู่ปลายสุด หนวดเล็กและสั้นมี 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ครีบกระโดงหลังสูง และกว้างมีสีแดง ลำตัวเป็นสีขาวเงินและสีเหลืองปนส้ม ด้านหลังสีเทาปนเขียว แก้มสีเหลืองปนแดง ขนาดของลำตัวความยาว 15 - 35 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบทุกภาคในประเทศไทย ทำให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
     ปลากระแหทองพืชกินพันธุ์ไม้น้ำ ตัวอ่อนแมลงน้ำ ซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื่อย

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รักสงบ อยู่รวมกันเป็นฝูง ปราดเปรียว ว่องไว ไม่อยู่นิ่งชอบว่ายน้ำตลอดเวลา
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลากะโห้  

สัตวอื่นๆ

Giant Carp 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Catlocarpio siamensis

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะเพียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ลำตัวค่อนข้างป้อมแบนข้าง พื้นลำตัวสีเทาแซมชมพู สันหลังเป็นสีน้ำตาลอมดำ ด้านข้างและส่วนท้องมีสีจางกว่า ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือ มีหัวยาวและใหญ่ผิดปกติ หัวมีผิวเรียบมันไม่มีเกล็ดคลุม ความยาวของหัวประมาณ 1ใน3 ของลำตัว ตาโตและยื่นโปน ริมฝีปากล่างหนาและยื่นออกมาพ้นริมฝีปากด้านบน ปากกว้าง ขากรรไกรยาวถึงบริเวณตา มีฟันที่คอหอยเป็นแถวอยู่ข้างละแถว ไม่มีหนวด เกล็ดมีขนาดใหญ่ขอบเรียบ ครีบหลังสูงและอยู่ตรงกับครีบท้อง ครีบก้นค่อนข้างยาว ครีบหางเป็นแถบเว้าลึก ครีบทุกอันมีสีแดงปนส้ม ปลาตัวผู้มีลำตัวเล็กและเรียว ส่วนท้องแบบเรียบและมีสีดำคล้ำกว่าตัวเมีย
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ในประเทศไทยเคยมีอยู่ชุกชุมในลุ่มแม่นํ้า แม่กลอง เจ้าพระยาจนถึงบอระเพ็ดในปัจจุบันมีปริมาณน้อยลงมาก แต่ก็ยังมีปรากฏให้พบเห็นอยู่บ้างในลำนํ้าโขง ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า ปลากะมัน หรือ หัวมัน
     อาหารของปลากะโห้ ได้แก่ แพลงก์ตอน พืชนํ้า

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     มีนิสัยรักสงบ ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมเป็นฝูงในแหล่งน้ำลึก แข็งแรงและอดทน
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่

ปลากราย (ปลาหางแพน หรือ ปลาตองกราย) 

สัตวอื่นๆ

Featherback 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Notopterus chitala

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดรูปร่างคล้ายปลาฉลาก ท้องแบน ลำตัวด้านข้างแบนมาก สันหลังส่วนต้นสูงชันและค่อย ๆ ลาดลงไปยังส่วนหางคล้ายมีด พื้นที่ลำตัวสีเทาเงิน ลำตัวส่วนบนสีคล้ำกว่าด้านล่าง เกล็ดละเอียด หัวมีขนาดเล็กปลายหัวแหลมมน ปากกว้างสั้นทู่ นัยน์ตาเล็ก มีฟันแหลมคมบนขากรรไกรทั้ง 2 ข้าง ครีบหลังมีขนาดเล็กและมีส่วนปลายมนคล้ายขนนก ครีบท้องยาวเป็นแพรเชื่อมกับครีบหาง เหนือครีบก้นมีจุดดำขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยวงแหวนสีขาวเรียบเป็นแถวอยู่ 5 - 10 จุด ลูกปลากรายเมื่อยังเล็กมีแถบสีดำประมาณ 10 -15 แถบพาดขวางลำตัว เมื่อโตขึ้นแถบดำเหล่านี้จะค่อยจางหายไปกลายเป็นจุดขึ้นมาแทนที่ ปลากรายมีขนาดความยาวประมาณ 48 - 85 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในประเทศไทย พม่า อินเดีย มาเลเซีย ในไทยพบทั่วไปตามแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง ภาคเหนือเรียกว่า “ปลาแพน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “ปลาตองกราย”
     ปลากรายกินแมลงน้ำ ลูกกุ้ง ปลาผิวน้ำตัวเล็กๆเช่น ปลากระทุงเหว ปลาซิว ปลาสร้อย

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     ชอบอยู่รวมเป็นฝูงเล็กๆ และหลบพักตามตอไม้ หรือซอกหิน ไม่ชอบแสงสว่างมากจึงมักออกหากินในเวลากลางคืน ชอบผุดขึ้นมาทำเสียงที่ผิวน้ำแล้วม้วนตัวกลับให้เห็นด้านข้างสีเงินขาว
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลากา(ปลาเพี้ย) 

สัตวอื่นๆ

Black Shark 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Morulius chrysophekadion

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดขนาดกลาง ลำตัวเรียวยาวด้านข้างแบน พื้นลำตัวสีม่วงดำหรือน้ำเงินดำ เกล็ดมีขนาดใหญ่คลุมตลอดลำตัวยกเว้นส่วนหัว หัวเรียวแหลม ปากยืดหดได้ ไม่มีฟัน ริมฝีปากบนและล่างเป็นหยัก มีติ่งเนื้อเป็นฝอยสั้น ๆ อยู่รวมกันเป็นกระจุก มีหนวด 2 คู่ ครีบหลังมีขนาดใหญ่และสูงมาก ครีบหู ครีบท้อง และครีบก้น เรียวยาวและมีขนาดไล่เลี่ยกัน ครีบหางยาวเป็นแฉกเว้าลึก ครีบทุกครีบมีสีดำ ตัวใหญ่สุดอาจยาวถึง 48 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในประเทศไทย ตามแหล่งน้ำที่มีระดับน้ำตื้นๆ และมีพันธุ์ไม้น้ำ
     กินตะไคร่น้ำ พืชน้ำขนาดเล็ก แพลงก์ตอน ซากพืชและตัวอ่อนแมลงน้ำ

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาก้าง  

สัตวอื่นๆ

Red-tailed Snakehead 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Channa gachua

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดซึ่งมีลำตัวยาวและค่อนข้างกลม มีเกล็ดที่หัวและลำตัว ทำให้ดูคล้ายกับลักษณะของหัวงู จะงอยปากสั้นทู่ ปากกว้างและมีฟันแหลมคมอยู่ที่ขากรรไกรบนและล่าง นัยน์ตาเล็กและอยู่ใกล้ริมฝีปาก ครีบหลังและครีบก้นมีฐานยาว ครีบหูกลมมน ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหู ครีบหางมีขนาดใหญ่และกลมมน มีหนวดสั้น 1 คู่ อยู่ริมรูจมูก สีของปลาก้างโดยเฉพาะริมครีบหลัง ครีบหางและครีบก้นสีแดงสด ตัวครีบเหล่านี้มีสีม่วง ลำตัวสีเทา ด้านหลังเป็นสีเทาเข้ม ท้องสีน้ำตาลและสีขาว มีความยาวลำตัวไม่เกิน 20 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     อาศัยในแม่น้ำ หนองบึง คลอง ลำธารที่อยู่บนภูเขาสูง สามารถอาศัยอยู่บริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2000 ฟุต
     ปลาก้างกินลูกปลา ลูกกุ้ง และตัวอ่อนของแมลง

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รับสงบ อดทน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาแก้มช้ำ  

สัตวอื่นๆ

Red-cheek Barb 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Barbus orphoides

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดทั่วไปที่อยู่สกุลเดียวกับปลาตะเพียนขาว ลำตัวค่อนข้างยาว ด้านข้างแบน หัวเล็ก ปากค่อนข้างเล็กและอยู่ปลายสุด มีหนวดสั้น ๆ และเล็กจำนวน 4 เส้น มีเกล็ดค่อนข้างใหญ่ สีตามบริเวณลำตัวและหัวจะเป็นสีขาวเงิน หลังสีน้ำตาลอ่อน กระพุ้งแก้มสีแดงเหมือนรอยช้ำ บริเวณหลังช่องเปิดเหงือกมีสีแถบดำ ครีบหลัง,ครีบท้อง,ครีบก้นมีสีแดง ครีบหางจะมีสีแถบดำ
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบทั่วไปตามแหล่งน้ำไหล น้ำนิ่ง ในแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป
     อาหารได้แก่แมลง ซากพืช และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รับสงบ ตื่นตกใจง่าย มักกบดานเงียบ ๆ ไม่ค่อยว่ายน้ำนอกจากเวลาหาอาหาร
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาคู้แดง  (ปลาพาคู)

สัตวอื่นๆ

Piranhas 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Serrasalmus spp

ลักษณะทั่วไป
    
ลักษณะทั่วไปมีลำตัวกว้าง และด้านข้างแบน มีฟันแหลมคม มีครีบไขมัน 1 ครีบ ลำตัวมีสีเทาปนเงิน ด้านหลังมีสีดำ ท้องมีสีแดง มีจุดสีเงินประตามลำตัว เป็นปลาที่อยู่ในตระกูลเดียวกับปลาปิรันยา แต่ไม่ดุร้าย
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     แถบอเมซอน บราซิล และแม่น้ำลาปาต้า
      

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่

ปลาเค้า  

สัตวอื่นๆ

Cat Fish 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Wallago attu

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่ในวงศ์เดียวกับปลาเนื้ออ่อน ลำตัวค่อนข้างแบนยาวคล้ายมีดดาบ ไม่มีเกล็ดตามลำตัว ลำตัวมีสีเงินปนเทา ท้องขาวอมส้ม ครีบต่าง ๆ สีเหลืองอ่อน นัยน์ตามีขนาดเล็ก ปากกว้าง มีฟันแหลมคมอยู่บนขากรรไกรทั้ง 2 ข้าง ครีบหลังเล็ก ครีบก้นเป็นแผงยาวจรดโคนหาง มีหนวดยาวอยู่ 2 คู่ที่ริมฝีปากบนและล่าง ครีบหางเล็กเป็นแฉกเว้า
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา บึงบอระเพ็ด แม่น้ำโขง
     ปลาเค้ากินปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อย

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     ปราดเปรียวว่องไวไม่อยู่นิ่ง ว่ายน้ำเก่ง บางครั้งพุ่งตัวขึ้นเหนือน้ำ และปล่อยตัวให้ตกลงมาทำให้เกิดเสียงดัง
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาชะโด  

สัตวอื่นๆ

Giant Snake-head Fish 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Channa micropeltes

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืด ลำตัวกลมยาวเป็นรูปทรงกระบอก รูปร่างคล้ายคลึงกับปลาช่อน เป็นปลาที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุดในสกุลนี้ ลูกปลาชะโดเมื่อยังเล็ก ลำตัวมีสีน้ำตาลและแถบสีเหลืองอมส้มพาดตามยาว โดยบริเวณโคนหางมีสีแดงสด เมื่อโตขึ้นส่วนบนของลำตัวมีสีเขียวอมน้ำเงินเข้มคลายสีเปลือกหอยแมลงภู่ ส่วนท้องสีขาว กึ่งกลางลำตัวมีแถบดำพาดไปตามความยาวของลำตัว ภายในปากมีฟันแหลมคม ครีบหลังและครีบก้นยาวจนเกือบถึงโคนหาง ครีบหางมนกลม ปลาชะโดมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจโดยไม่ต้องกรองผ่านช่องเหงือกเหมือนปลาช่อน
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในแม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
     ปลาชะโดกินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     เป็นปลาน้ำจืดที่ค่อนข้างดุ
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาตองลาย  

สัตวอื่นๆ

Stripped Knife Fish 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Chitara blanci

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่ในตระกูลเดียวกับปลาสลาด ปลากราย และปลาสะตือ ลำตัวเรียวยาวด้านข้างแบนมาก พื้นลำตัวสีขาวเงิน ส่วนหลังมีสีน้ำตาลเข้มอมดำ หรือสีเทาอมเขียว บริเวณส่วนหน้าของลำตัวมีจุดสีดำประปรายอยู่ข้างลำตัว ส่วนท้ายมีขีดสีดำเล็ก ๆ พาดเฉียงจากส่วนบนของลำตัวไปถึงครีบก้นและครีบหาง หัวมีขนาดเล็ก ปากกว้าง เกล็ดมีขนาดเล็กสีขาวเงิน ส่วนหลังของปลาถึงบริเวณหัว มีความลาดชันมาก ครีบหลังมีขนาดเล็ก ครีบก้นเป็นแนวยาวและเชื่อมติดกับครีบหาง โดยเฉพาะในปลาตองลายตัวผู้ กล้ามเนื้อบริเวณนี้ มีขนาดใหญ่และหนา ชาวบ้านเรียกว่า เชิงปลา
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     แม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำแหล่งเดียวในโลกที่มีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่
     อาหารได้แก่ปลา ลูกกุ้ง สัตว์น้ำขนาดเล็ก

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่

ปลาตะพัด  

สัตวอื่นๆ

Asian Arowana 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Scleropages formosus

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดโบราณชนิดหนึ่ง ลำตัวยาวประมาณ 1 เมตร มีน้ำหนักมากกว่า 7 กิโลกรัม ลำตัวแบน ด้านข้างส่วนท้องแบนเป็นสันคม เกล็ดมีขนาดใหญ่และหนา เกล็ดบนเส้นข้างตัวมี 21-24 เกล็ด ครีบหลังและครับก้นตั้งอยู่ค่อนไปทางปลายหาง ครีบอกค่อนข้างยาวประมาณหนึ่งในสามของความยาวลำตัว ครีบหางมนกลมปากกว้างมากเฉียงขึ้นด้านบน ที่ตอนปลายขากรรไกรล่างมีหนวดขนาดใหญ่แต่สั้น 1 คู่
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ปลาตะพัดมีเขตแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศไทย ไปถึงมาเลเซีย และอินโดนีเซีย พบอาศัยอยู่ในลำธารน้ำไหลเอื่อยๆ ในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด และแม่น้ำลำคลองหลายสายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสตูล มักเป็นลำธารที่มีน้ำค่อนข้างขุ่นมีลักษณะเป็นกรดน้อยและท้องน้ำเป็นหินปนทราย
     อาหารได้แก่ปลาขนาดเล็ก กบ เขียด ลูกกุ้งและสัตว์น้ำอื่น ๆ รวมทั้งสัตว์บกขนาดเล็กที่ตกลงไปในน้ำ

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     มีนิสัยก้าวร้าว หวงถิ่น ชอบกัดและทำร้ายปลาชนิดอื่นแม้แต่ปลาชนิดเดียวกัน จึงไม่ควรเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น
     ปลาชนิดนี้มีลักษณะการสืบพันธุ์ที่แปลกจากปลาอื่น ๆ โดยวางไข่จำนวนน้อยฟอง แม่ปลาที่มีน้ำหนักตัว3-6 กิโลกรัม จะวางไข่เพียง 40-100 ฟอง ไข่แต่ละฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างเฉลี่ย 1.72 เซนติเมตร เมื่อวางไข่ออกมาแล้วจะฟักไข่โดยการอมเอาไว้ในปากจนกระทั่งไข่ถูกฟักออกเป็นตัว และจะคอยดูแลลูกปลาหากมีศัตรูเข้ามาใกล้ แม่ปลาจะอ้าปากออกให้ลูกปลาเข้าไปหลบภายในปากหรือ พาหนีไปให้พ้นอันตราย

สถานภาพปัจจุบัน
     เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาตะเพียนขาว (ปลาตะเพียน) 

สัตวอื่นๆ

Thai Carp 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Barbus gonionotus

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่รู้จักดีตั้งแต่สมัยสุโขทัย ลักษณะลำตัวอ้วนป้อม หัวเล็กเกล็ดใหญ่ ปากเล็ก ลักษณะที่แตกต่างจากพวกเดียวกันคือมีก้านครีบอ่อนของครีบก้นอยู่ 6 ก้าน ส่วนชนิดอื่นมี 5 ก้าน สีของลำตัวเป็นสีเขียวอมฟ้า ด้านหลังสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีขาว เป็นปลาที่ปราดเปรียวว่ายน้ำรวดเร็ว กระโดดได้สูงมาก มีขนาดความยาวประมาณ 8 - 20 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในแหล่งน้ำไหล และน้ำนิ่งในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     อาหารได้แก่ พืช เมล็ดพืช เมล็ดพืชตระกูลหญ้า สาหร่าย ตะไคร่น้ำ ซากพืชซากสัตว์ แพลงก์ตอน และไรน้ำ

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รับสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงนอกจากเวลาสืบพันธุ์หรือวางไข่ มีความว่องไวปราดเปรียว ชอบหลบซ่อนตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึงที่มีกระแสน้ำไหลอ่อน ๆ หรือน้ำนิ่ง เป็นปลาที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี สามารถนำมาเลี้ยงและเพาะพันธุ์ได้ง่าย
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาตะเพียนทอง  

สัตวอื่นๆ

Red Tinfoil Barb 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Barbus altus

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดขนาดกลางมีความยาวประมาณ 3-8 นิ้ว สีสันสวยงาม ลำตัวป้อมแบนข้าง พื้นลำตัวมีสีเงินหรือทอง หัวและปากค่อนข้างเล็ก มีหนวด 2 คู่อยู่ที่ขากรรไกรบนและล่าง ครีบหลังสูงมีสีเทาและส่วนยอดของครีบเป็นสีดำ ครีบหางเป็นเป็นสีเหลือง ขอบหางเป็นสีเทาจาง ๆ ครีบท้องและครีบก้นเป็นสีเหลืองส้มสลับแดง
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ประเทศไทย มีอยู่ทั่วไปในน่านน้ำจืด และบางทีก็เข้าไปอาศัยอยู่ในลำคลอง หนองและบึงต่างๆ และมีชุกชุมมากในภาคกลาง ภาคเหนือเรียกว่า ปลาโมงค่า ภาคอีสานเรียกว่า ปลาปาก ภาคใต้เรียกว่าปลาตะเพียนทอง
     อาหารได้แก่ พืชน้ำและสาหร่ายขนาดเล็ก

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     มีความว่องไวและปราดเปรียว อยู่รวมกันเป็นฝูงหากินและวนเวียนอยู่ตามผิวน้ำ
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่

ปลาตูหนา (ปลาไหลหูดำ หรือ ปลาสะแงะ) 

สัตวอื่นๆ

Anguilla Eel 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Anguilla bornecsis

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลา 2 น้ำ มีเกล็ดเล็กละเอียด รูปร่างคล้ายปลาไหล ลำตัวอ้วนป้อมและสั้นกว่า ครีบหูกว้างกลมมน ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางเชื่อมติดกันเป็นเนื้อเดียว ไม่มีครีบท้อง ความยาวประมาณ 40-150 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบปลาตูหนาเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2469 จับได้จากคลองบางกะปิ กรุงเทพฯ มีความยาว 64 เซนติเมตร ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาไหลไฟฟ้า บ้างก็ว่าเป็นมังกร ไม่ทราบว่าใครตั้งชื่อว่าเป็นปลาตูหนา ส่วนที่พบทางปักษ์ใต้ แถบระนองและตรัง เรียกว่า "ปลาไหลหูดำ"
     ปลาตูหนากินลูกปลา ลูกกุ้ง

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาเทพา (ปลาเลิม) 

สัตวอื่นๆ

Chao Phraya Giant Catfish 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pangasius sanitwongsei

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในจำพวกปลาไม่มีเกล็ดหรือปลาหนัง จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับปลาสวายและปลาเทโพ มีขนาดลำตัวยาวถึง 2.5 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม เป็นปลากินเนื้อที่มีส่วนหัวค่อนข้างสั้นแต่มีลักษณะแบนและกว้าง มีลักษณะเด่นตรงที่มีก้านครีบอันแรกของครีบหลัง ครีบอก และครีบท้อง มีขนาดใหญ่และยื่นยาวเลยครีบออกไปมาก จึงดูสง่างามในเวลาว่ายน้ำมากกว่าปลาชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน
     อาหารที่ชอบได้แก่ซากสัตว์ที่ตายลอยอยู่บนผิวน้ำ แต่ลูกปลาขนาดเล็กมักชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำนิ่ง กินแมลงน้ำ และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ปกติจะว่ายน้ำตลอดเวลา
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาเทโพ (ปลาหูหมาด) 

สัตวอื่นๆ

Black Ear Catfish 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pangasius larnaudii

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายปลาสวาย เพราะเป็นปลาในสกุลเดียวกัน มีหัวโต หน้าสั้นทู่กว่าปลาสวาย ลำตัวยาว ค่อนข้างแบน นัยน์ตาค่อนข้างโต อยู่เหนือมุมปาก มีหนวดเล็กและสั้นอยู่ริมฝีปากบนมุมปากแห่งละคู่ ลักษณะมีสีคล้ำหรือสีน้ำเงินปนเทา หัวสีเขียว ท้องสีขาวเงิน มีจุดสีดำขนาดใหญ่อยู่เหนือครีบหู มีขนาดความยาวประมาณ 80 - 120 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     เคยมีชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันพบในแม่น้ำโขง
     อาหารได้แก่ สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รักสงบ ว่องไวปราดเปรียว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาเทวดา  

สัตวอื่นๆ

Angle Fish 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pterophy um spp.

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาแบนข้าง ลำตัวมีความกว้างลึก ครีบหลังกระโดงสูงอยู่ค่อนไปทางด้านหาง ครีบหางบางเป็นแผ่นใหญ่ รูปร่างของปลาเทวดาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดวงตาโตกลม
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดดังเดิมที่อเมริกาใต้ แถบลุ่มแม่น้ำโอริโนโก ลุ่มแม่น้ำอเมซอน
     ปลาเทวดากินไรน้ำ ลูกน้ำ อาหารเม็ดสำเร็จรูป

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลานวลจันทร์  

สัตวอื่นๆ

Small Scale Mud Carp 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Cirrhina microlepis

ลักษณะทั่วไป
    
อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน มีรูปร่างเพรียวบาง ลำตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก สีของลำตัวมีตั้งแต่สีส้มปนเทา จนถึงน้ำตาลปนสีขาวเงิน ท้องสีขาว ครีบหลัง ครีบหางเป็นสีน้ำตาลปนเทา มีขนาดความยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อยุธยาจนถึงนครสวรรค์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบแถบชายทะเล ชายแดนติดต่อแม่น้ำโขง
     เป็นปลาที่กินอาหารไม่เลือก กินได้ทั้งพืช กุ้ง แมลงและตัวอ่อนของแมลง

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     ปราดเปรียวว่องไว ไม่ค่อยอยู่นิ่ง อดทน เลี้ยงง่าย ชอบว่ายอยู่บริเวณพื้นน้ำ มักพบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ และหลบซ่อนตัวอาศัยอยู่ตามรากไม้หรือโขดหิน
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลานิล  

สัตวอื่นๆ

Nile Tilapia 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Oreochromis niloticus

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ แตกต่างกันที่ปลานิลมีลายสีดำและจุดสีขาวสลับกันไป บริเวณครีบหลัง ครีบก้นและลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาล มีลายดำพาดขวางตามลำตัวมีความยาวประมาณ 10 - 30 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ปลานิลเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยเจ้าชายฮากิฮาโต มงกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 จำนวน 50 ตัว
     ปลานิลกินอาหารจำพวกไรน้ำ ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลง

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     อดทน เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาบ้า  (ปลาพวง)

สัตวอื่นๆ

Golden Shark 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Leptobarbus hoevenii

ลักษณะทั่วไป
    
อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน เป็นปลาที่มีลำตัวยาวค่อนข้างกลม หัวโต นัยน์ตาค่อนข้างโต ปากกว้าง มีหนวด 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง ส่วนของหลังสีดำปนเทา ท้องสีขาวจาง ครีบหางสีชมพู ครีบอื่นสีแดงจาง ๆ ขนาดตามยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     อาศัยอยู่ตามน้ำไหล จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ พิจิตร แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง
     ปลาชนิดนี้กินพวกเมล็ดของพันธุ์ไม้แทบทุกประเภทเป็นอาหาร ซึ่งเมล็ดของต้นไม้บางชนิดมีพิษ สารพิษจะเข้าไปสะสมอยู่ในตัวปลา เมื่อจับไปบริโภคจะทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งเกิดในบางฤดูและบางท้องถิ่นเท่านั้น โดยปกติเนื้อของปลามีรสชาติดี

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รับสงบ ตื่นตกใจง่าย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ปราดเปรียวว่องไว
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาบึก  

สัตวอื่นๆ

Mekong Giant Catfish 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pangasianodon gigas

ลักษณะทั่วไป
    
จัดเป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวมีความยาวเกือบ 3 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 250 กิโลกรัม ลำตัวมีลักษณะยาวและแบนด้านข้าง ส่วนหัวค่อนข้างใหญ่ ตามีขนาดเล็ก ไม่มีฟัน มีหนวดสั้นๆ ที่ขากรรไกรบน 1 คู่ซ่อนอยู่ในร่องตรงเลยมุมปาก ในขณะมีชีวิตสีลำตัวจะเป็นสีเทาออกแดงทางด้านหลัง แล้วค่อยๆ กลายเป็นสีเทาแกมฟ้าทางด้านข้าง และสีขาวทางด้านใต้ท้อง มีจุดดำจุดหนึ่งทางด้านข้างตรงตำแหน่งปลายสุดของครีบหู และจุดดำอีกสามจุดบนครีบหาง ครีบทุกครีบเป็นสีเทาจางๆ
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ปลาบึกพบอาศัยอยู่เฉพาะในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาเท่านั้น เคยพบบ้างในแคว้นฉานของประเทศพม่า และแคว้นยูนาน ในประเทศจีนตอนใต้ ชอบบริเวณแม่น้ำที่มีความลึกมากกว่า 10 เมตร พื้นท้องน้ำเป็นกรวด และควรจะมีเพิงหินหรือถ้ำใต้น้ำด้วย
     อาหารได้แก่ สาหร่ายที่ขึ้นอยู่ตามก้อนหินใต้น้ำเป็นอาหาร

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รักสงบ ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณเขตน้ำลึกที่มีกระแสน้ำไหล
     เชื่อว่าฤดูวางไข่ของปลาบึกจะตกอยู่ราวเดือนกุมภาพันธ์ โดยปลาบึกจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่เหนือขึ้นไปจากประเทศไทย บริเวณหลวงพระบางในประเทศลาวซึ่งเป็นบริเวณนำลึกมีเกาะแก่งมากสะดวกในการผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูแล้ง พอถึงฤดูน้ำหลาก มันจะว่ายตามน้ำลงมายังแม่น้ำโขงตอนล่าง

สถานภาพปัจจุบัน
     ในปัจจุบันประเทศไทยโดยทางกรมประมงได้ผสมเทียมปลาบึกเป็นผลสำเร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และในปีต่อมาสามารถเพาะพันธุ์ได้จำนวนมากพอที่จะปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ปรากฏว่าปลาบึกเจริญเติบโตได้ดี แต่ยังไม่ทราบว่าจะผสมพันธุ์วางไข่ได้หรือไม่ ทุกปีจะมีเทศกาลจับปลาบึกขึ้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำให้ปลาบึกที่โตเต็มที่พร้อมผสมพันธุ์ถูกจับปีละนับร้อยตัว เพื่อนำเอามาขายเป็นอาหารราคาแพง ทำให้ปริมาณของปลาบึกในแม่น้ำโขงลดจำนวนลงทุกปีๆ

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาปิรันยา  

สัตวอื่นๆ

Piranha 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Serrasalmus spp

ลักษณะทั่วไป
    
ปลาปีรันยาเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามพอสมควร เคยมีผู้ลักลอบสั่งเข้ามาเลี้ยงจนกระทั่งเมื่อมีเรื่องราวขึ้นเพราะผิดกฎหมายซึ่งห้ามสั่งเข้ามาในประเทศและมีไว้ในครอบครอง ปลาปีรันยามีอยู่หลายชนิด ลักษณะเด่นของมันคือมีฟันอันคมกริบ เกล็ดเล็กละเอียดแวววาว เมื่อโตเต็มที่มีขนาดถึง 20-30 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ชื่อไทยเรียกว่าปีรันยา หรือปิรันฮา มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา แหล่งของปลาปีรันยาที่ขึ้นชื่อได้แก่ ลุ่มแม่น้ำอเมซอนและโอริโนโก
     อาหารที่ปลาปิรันยาชอบคือเนื้อสด

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     เป็นปลาที่ดุร้าย ปลาพวกนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง พุ่งเข้าโจมตีเหยื่ออย่างรุนแรง ฟันอันคมประดุจใบมีดสามารถฉีกกินเนื้อของเหยื่อให้เป็นแผลเหวอหวะได้อย่างรวดเร็ว ปลาปีรันยาจะดุร้ายเมื่อหิวจัด ซึ่งถ้าแพร่หลายในประเทศไทยก็นับว่าน่ากลัวมากทีเดียว แต่ยังไม่มีปรากฎ
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาพลวง (พลวงหิน หรือ ปลามุง) 

สัตวอื่นๆ

Soro Brook Carp 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Tor soro

ลักษณะทั่วไป
    
มีขนาดลำตัวยาวด้านข้างแบน มีเกล็ดขนาดใหญ่ หัวเล็ก กระโดงหลังค่อนข้างสูง ครีบหูมีขนาดเล็ก ครีบท้องและครีบก้นมีขนาดใกล้เคียงกัน ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเขียว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ๆ ละ 10 - 20 ตัว มีขนาดความยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ชอบอยู่บริเวณน้ำตก และลำธารบนภูเขา พบทั่วไปทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     อาหารได้แก่ แมลง พืช และผลไม้

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลายี่สกไทย  

สัตวอื่นๆ

Seven-Stripped Carp 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Probarbus jullieni

ลักษณะทั่วไป
    
ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่สวยที่สุดชนิดหนึ่ง ลำตัวสีทองสดใส มีแถบสีดำพาดตามยาว 7 แถบ ตาสีแดงสด เคยมีรายงานว่าปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดมีลำตัวยาวถึง 1.35 เมตร และมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ลักษณะเด่นเฉพาะของปลายี่สกได้แก่มีฟัน 4 ซี่เรียงกันเป็นแถวเดียวในคอหอย และริมฝีปากบนมีหนวดสั้นๆ 1 คู่
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ปลาชนิดนี้มีเขตแพร่กระจายที่ค่อนข้างจำกัดในบริเวณประเทศแถบอินโดจีน ไทย ลงไปถึงมลายู พบอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ๆ ในไทยหลายสาย เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำโขง
     อาหารส่วนใหญ่ของปลาชนิดนี้ได้แก่ พืชน้ำและสัตว์น้ำขนาดเล็กจำพวกลูกปลา ลูกกุ้ง และหอยน้ำจืด

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     ชอบอาศัยอยู่ในลำธารน้ำไหลเย็นในระดับความลึกตั้งแต่ 5 ถึง 10 เมตร
     พฤติกรรมการผสมพันธุ์เริ่มในราวเดือนตุลาคม เมื่อปลาที่โตเต็มวัยจะเริ่มว่ายทวนน้ำกลับไปสู่แหล่งวางไข่ทางเหนือน้ำซึ่งมีลักษณะเป็นร่องน้ำลึกตามแก่งหินในลำธาร ที่มีพื้นท้องน้ำเป็นทรายหรือกรวด

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาแรด  

สัตวอื่นๆ

Giant Gourami 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Osphronemus goramy

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์ปลาหมอ ลำตัวสั้นป้อมและแบนข้าง เกล็ดมีขนาดใหญ่ หัวเล็กและป้าน ปากเฉียงขึ้นสามารถยืดหดได้ มีฟันแข็งแรง สันลำตัวส่วนที่อยู่ติดกับหัวจะโหนกสูงคล้ายนอแรด ครีบหลังและครีบก้นค่อนข้างยาว และมีก้านเป็นหนามแข็ง ครีบท้องมีก้านแข็ง 1 อัน ก้านครีบอ่อน 5 อัน ก้านครีบอ่อนคู่แรกมีลักษณะเป็นเส้นเรียวยาว ลักษณะคล้ายหนวดยาวเลยไปถึงปลายหาง ครีบหางมนกลมมีจุดสีดำที่โคนหางข้างละจุด สีสันของลำตัวจะเปลี่ยนไปตามขนาดและอายุของปลา เมื่อยังเล็กพื้นลำตัวจะเป็นสีม่วงอมเหลืองและมีแถบสีดำข้างและ 8 แถบ พาดขวางลำตัว เมื่อปลาโตขึ้นลำตัวด้านบนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนดำหรือสีเทา ด้านล่างเป็นสีขาวแกมเหลือง ส่วนจุดที่โคนหางจะเลือนหายไป มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ สามารถมีชีวิตอยู่บนบกได้นาน ๆ หรือสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำ ๆ มีความยาว 20-60 ซ.ม.
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ประเทศไทย ในแม่น้ำและหนองบึงที่มีทางน้ำติดต่อกันกับแม่น้ำ ภาคกลางพบที่แก่งกระจาน จังเหวัดเพชรบุรีและในลำน้ำเจ้าพระยาและสาขา ทางภาคใต้เรียกกันว่า ปลาเม่นหรือปลามิ่น พบในลำน้ำตาปีและสาขา
     อาหารได้แก่ พืชแทบทุกชนิด

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     เป็นปลาที่ตื่นตกใจง่าย และค่อนข้างเชื่องช้า มีนิสัยดุร้าย มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อม การวางไข่ของปลาชนิดนี้แตกต่างไปจากปลาชนิดอื่น กล่าวคือมันจะใช้กิ่งไม้ ก้านไม้และวัตถุอื่นๆ มาสร้างรังคล้ายรังนก ไข่ของปลาชนิดนี้มีขนาดใหญ่ มีไขมันมาก และลอยน้ำ
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาแรดเผือก  

สัตวอื่นๆ

Giant Gourami Albino 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Osphronenus goramy

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในวงศ์ปลาหมอ ลักษณะต่างๆจะออกเป็นสีขาวอมชมพูเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจน
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบตามแม่น้ำ หนองบึงที่มีเขตติดทางภาคกลางและภาคใต้
     อาหารได้แก่ พืชทุกชนิด

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาลิ่น  

สัตวอื่นๆ

Silver Carp 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Hypophthalmichthys molittrix

ลักษณะทั่วไป
    
มีลำตัวค่อนข้างยาว หัวค่อนข้างโต ตามีขนาดปานกลาง นัตย์ตาอยู่เหนือระดับมุมปาก ครีบหลังมีขนาดเล็ก ครีบหางเป็นแฉก มีเกล็ดเล็กเป็นสีน้ำเงินแผงบางๆ และหลุดง่าย เมื่อกระทบกับแสงจะเห็นประกาย สันหลังมีสีเทาปนเขียว ท้องสีขาวเงินขนาดความยาวประมาณ 20-100 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน
     ปลาลิ่นกินแพลงตอนเป็นอาหาร

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาเวียน  

สัตวอื่นๆ

Greater Brook Carp 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Tor tambroides

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่มีสีสันสะดุดตากว่าลำตัวมีสีอมเขียว ส่วนหลังมีสีเขียวเข้ม เกล็ดโตแต่เกล็ดจะมีจุดสีน้ำเงินเล็ก ๆ เรียงกันเป็นวง ครีบสีน้ำเงินเข้ม หัวเล็ก มีหนวด 2 คู่อยู่ตรงจะงอยปาก และมุมปาก ริมฝีปากหนาแบน ชอบอยู่บริเวณน้ำตก ลำธาร ที่น้ำใสสะอาด
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในแม่น้ำไทรโยค แม่น้ำวัง แม่น้ำปาย แม่น้ำโขง
     อาหารได้แก่ พันธุ์ไม้น้ำ และเมล็ดพืช

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
     วางไข่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม มีความยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร เคยพบมีขนาดถึง 1 เมตร

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาสลาด(ปลาฉลาด, ปลาตอง, ปลาหางแพน, ปลาวาง) 

สัตวอื่นๆ

Grey Featherback 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Notopterus notopterus

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างคล้ายปลากรายแต่มีขนาดเล็กกว่า ไม่มีจุดสีดำที่ครีบก้น ลำตัวมีสีขาวปนเทา ครีบหลังและครีบอกมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก ครีบก้นและครีบหางเชื่อมติดกันเป็นแผ่นเดียว โดยทั่วไปมีขนาดความยาว 15 - 20 เซนติเมตร ขนาดใหญ่สุดเท่าเคยพบมีความยาวถึง 30 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในแม่น้ำคลองทั่วไปของทุกภาคของไทย
     อาหารได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     ขี้อาย ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ และหลบพักตามตอไม้หรือซอกหิน ไม่ชอบแสงสว่างมาก ออกหากินในเวลากลางคืน โดยชอบผุดขึ้นมาฮุบอากาศทำเสียงที่ผิวน้ำและม้วนตัวกลับให้เห็นด้านข้างขาวคล้ายสีเงิน
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่

ปลาสลิด(ปลาใบไม้) 

สัตวอื่นๆ

Snake Skin Gourami 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Trichogaster pectoralis

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดที่มีลำตัวแบน รูปร่างคล้ายใบไม้ และเหมือนกับปลากระดี่หม้อ แต่ไม่มีจุดดำบนลำตัว มีแถบสีดำพาดขวางลำตัวเป็นริ้ว ๆ หลายแถบ ตัวผู้จะมีสีและแถบเข้มกว่าตัวเมีย ลักษณะของครีบหลังก็สามารถใช้แยกเพศได้เหมือนกันคือ ตัวผู้จะมีกระโดงหลังยาวกว่าตัวเมีย
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     ในแม่น้ำ หนองบึง น้ำนิ่งตามที่ต่างๆ และที่ลุ่มภาคกลาง ในอดีตที่ดอนกำยาน จังหวัดสุพรรณบุรี เคยเป็นแหล่งที่มีปลาสลิดชุกชุม และมีเนื้อที่มีรสชาติอร่อยยิ่งนัก ปัจจุบันมีการเลี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสันในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
     อาหารได้แก่ แมลงน้ำ ตัวอ่อน ลูกน้ำ ตะไคร่น้ำ แพลงตอน

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     ก้าวร้าว มักกัดทำร้ายกันเอง และ ทำร้ายปลาที่เล็กกว่าอยู่เสมอ มีความอดทน เลี้ยงง่าย มักหลบซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้รก ๆ
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่

ปลาสวาย  

สัตวอื่นๆ

Siriped Catfish 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pangasius sutchi

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ด ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงสกุลเดียวกับปลาเทโพ มีรูปร่างลักษณะความเป็นอยู่คล้ายกับปลาเทโพ ลำตัวยาว มีสันหลังค่อนข้างตรง ส่วนหน้าจะลาดไปถึงบริเวณปาก หน้าทู่ปากกว้างมีหนวด 2 คู่ ลำตัวมีสีนวลขาว บริเวณหลังมีสีเข้ม ครีบมีสีเหลืองอ่อน ปลาสวายขนาดเล็กจะมีแถบสีดำคาดลำตัว ขนาดความยาวประมาณ 20 - 10 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงนครสวรรค์ และแม่น้ำโขง
     อาหารได้แก่ พันธุ์ไม้น้ำ ลูกหอย หนอน ไส้เดือน

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     รักสงบ ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในที่ร่มใกล้พันธุ์ไม้น้ำ เลี้ยงง่าย โตเร็ว
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาสวายเผือก  

สัตวอื่นๆ

Slriped Catfish Albino 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pangasius larnaudi

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ด รูปร่างลักษณะทั่วไปเหมือนปลาสวาย แต่จะแตกต่างกันที่สีของลำตัว และครีบต่างๆจะมีสีขาวอมชมพู และนัยต์ตาจะมีสีแดง
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบเห็นตามแม่น้ำ ลำคลอง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงนครสวรรค์
     อาหารได้แก่ ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย รวมทั้งวัชพืช ลูกหอย

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาหมอตาล(ปลาอีตาล ปลาใบตาล หรือ ปลาวี) 

สัตวอื่นๆ

Kissing Gourami 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Helostma temmickii

ลักษณะทั่วไป
    
มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนมากกว่าปลาหมอไทย หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ ปากเล็กยืดหดได้ ริมฝีปากหนา นัยน์ตาอยู่ในระดับเดียวกันกับมุมปาก มีเกล็ดขนาดปานกลางปกคลุมส่วนหัวและลำตัว ครีบท้องและครีบก้นยาว ลำตัวเป็นสีเขียวปนเทา หลังสีเทาปนดำ ท้องสีขาว ที่พบโดยทั่วไปมีความยาว 15 - 20 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน่าน
     อาหารได้แก่ พันธุ์ไม้น้ำ แมลงน้ำ

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     อดทน เลี้ยงง่าย โดเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาหมอไทย(ปลาหมอสะเด็ด หรือ ปลาเข็ง) 

สัตวอื่นๆ

Climbing Perch 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Anabas testudineus

ลักษณะทั่วไป
    
รูปร่างป้อม ลำตัวด้านข้างแบน หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาค่อนข้างเล็กอยู่ใกล้กับปลายจมูก กระดูกขอบกระพุ้งเหงือกหยักเป็นฟันเลื่อยแหลมและแข็ง ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า เหงือกปลาหมอ อวัยวะส่วนนี้ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวไปบนบก ครีบหลังยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ด้านท้องสีจะจางกว่า มีอวัยวะช่วยหายใจในปากทำใหัสามารถอยู่บนบกได้นานๆ ความยาวประมาณ 7-23 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
     อาหารได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง แมลง และซากสัตว์

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาหางไหม้  

สัตวอื่นๆ

Bala Shark 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Balantiocheilos melanopterus

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาน้ำจืดที่สวยงามที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน รูปร่างเพรียวยาว เกล็ดค่อนข้างใหญ่ ครีบหางเว้าเป็นแฉกลึก ข้างลำตัวสีเงินวาว ครีบทุกครีบยกเว้นครีบหูมีสีเหลืองและมีขอบสีดำ
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบปลาหางไหม้ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา มลายู สุมาตราและบอร์เนียว
     อาหารได้แก่ กุ้งขนาดเล็ก แมลงน้ำและสัตว์เล็กๆ อื่นๆ โดยการใช้ปากดูดจากซากหินและตะกอนก้นน้ำ ซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     ปลาชนิดนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ๆ ในแม่น้ำและลำธารทั่วไป ว่ายน้ำปราดเปรียว ปลาชนิดนี้มีความสามารถในการกระโดดลอยสูงจากผิวน้ำได้สูงถึง 2 เมตร
     ปลาหางไหม้มีฤดูผสมพันธุ์ตกอยู่ในเดือนพฤษภาคม

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

ปลาออสก้า  

สัตวอื่นๆ

Oscaror Velvet Cichlid 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Astronotus ocellatus

ลักษณะทั่วไป
    
ลำตัวกว้างลึกคล้ายกับปลานิล แต่ป้อมกว่า มีขนาดใหญ่ กลมมน มีจุดสีดำที่โคนหาง 1 จุด ลำตัวมีตั้งแต่สีดำปนส้ม สีดำอมเขียว สีช็อกโกเลตปนน้ำตาล เป็นปลาที่มีอวัยวะเป็นพิเศษช่วยในการหายใจ มีขนาดความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในแม่น้ำอเมซอน
     อาหารได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง หนอนแดง

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
      
      

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์