ฟิสิกส์ราชมงคล

index 119

ดื่มน้ำเย็นมากไปไม่ดี  อยากทราบว่าเป็นอย่างไรคลิกครับ


  การผลิตเหล็ก จำนวน  24  แผ่น   คลิกครับ


การค้นพบเหล็กกล้าไร้สนิม

       

  ประตูตะวันตก   วงโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือ   อนุสาวรีย์แห่งการอพยพไปสู่ทางตะวันตกของอเมริกา   ตั้งอยู่ในเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี  มีความกว้างและสูงเท่ากันคือ  192  เมตร  การประดิษฐ์สิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาเช่นนี้ต้องอาศัยเหล็กกล้าไร้สนิมเท่านั้น

คลิกครับ


เหล็กกับเหล็กกล้า

สารจำเป็นของอุตสาหกรรม

 เหล็กเหลวจากเตาหลอม

เหล็กเป็นธาตุสามัญอย่างหนึ่งในธรรมชาติ  การที่ก้อนหิน  ดิน หรืออิฐที่มีสีแดง  หรือสีเหลือง  เป็นเพราะมีเหล็กออกไซด์ปนอยู่  แร่ที่มีเหล็กมากได้แก่  เอมาไทท์ (Hematite)  และแมกนีไทท์  (Magnetite)  ทั้งสองนี้เป็นออกไซด์บริสุทธิ์  แร่อื่นที่มีค่าก็มีลิโมไนท์ (Limonite)  และแร่เหล็กคาร์บอเนต   การถลุงแร่เหล็กทำโดยเผาแร่กับถ่านหิน  ถ่านหินจะรวมกับออกซิเจนเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยเหล็กให้เหลืออยู่เป็นของเหลว  เขาใช้หินปูนบดละเอียดปนลงไปกับถ่านหินและแร่เพื่อให้เป็นฟลักซ์ (Flux) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปได้ง่าย 

คลิกอ่านต่อครับฃ


โลหะทางการแพทย์
กับการกัดกร่อนในร่างกาย
 
ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

      ในทางการแพทย์นั้น โลหะถือได้ว่า เป็นวัสดุกลุ่มหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้งาน ในการผลิต อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่าตัด ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ฝังเข้าไป ในร่างกาย เป็นเวลานาน เป็นที่ทราบกันดีว่า สภาพแวดล้อมภายในร่างกายมนุษย์ สามารถก่อให้เกิด การกัดกร่อนของอุปกรณ์ ที่ผลิตจากโลหะ ประเภทต่าง ๆ ได้ ถึงแม้ว่า โลหะที่นำมาใช้งาน จะถูกเลือกแล้วว่า สามารถทนทานต่อการกัดกร่อน ภายในร่างกายได้ก็ตาม แต่ปัญหา ของการกัดกร่อน เป็นสิ่งที่พบเห็นได้มาก มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ เกิดการแตกหักเสียหาย ก่อนเวลาอันควร หรือไม่เป็นไปตามอายุการใช้งานจริงที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้ การหลุดออกมาของเศษวัสดุเนื่องจากการกัดกร่อน อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยา ต่อเนื้อเยื่อ ข้างเคียงได้ โดยบางครั้งถูกระบุว่า ก่อให้เกิดการเจ็บปวดหรือปวดบวม ในบริเวณ วัสดุฝังในแม้ปราศจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการสลายตัว ของเนื้อกระดูก โดยรอบได้

คลิกอ่านต่อครับ


ปั้นจั่นยักษ์  : กายกรรมของโครงเหล็ก

        เขาตั้งปั้นจั่นขนาดสูงใหญ่ขึ้นมาได้อย่างไรโดยไม่ใช้ปั้นจั่นอีกตัวที่มีขนาดไล่เลี่ยกันมาช่วยคำตอบก็คือ  ปั้นจั่นส่วนใหญ่ต่อตัวขึ้นไปเองได้เมื่อสูงถึงระดับหนึ่ง  และบางแบบก็สามารถยกตัวขึ้นไปได้เองทั้งหมด

        ปั้นจั่นแบบตั้งเป็นอิสระ  มักยึดติดกับเท้าแขนเหล็กฉากที่ฝังลึกลงไปในคอนกรีต  หรือถ่วงด้วยบล็อกคอนกรีตขนาดมหึมา  ตัวเสาประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กสูงราว  6  ม.  ยึดไว้ด้วยหมุดหรือสลัก

        การต่อปั้นจั่นเริ่มด้วยการใช้  “รถปั้นจั่น”  วางส่วนประกอบ  2 – 3  ชิ้นแรกก่อน  แล้วจึงต่อกันขึ้นไปจน  “รถปั้นจั่น”  ไม่สามารถยกชิ้นส่วนขึ้นไปได้สูงกว่านั้นแล้ว  ตัวปั้นจั่นก็จะรับหน้าที่ต่อตัวเองขึ้นไปโดยอาศัยส่วนประกอบพิเศษที่เรียกว่า  “โครงไต่”  (climbing  frame) 

        โครงนี้ตั้งอยู่ใกล้กับยอดเสาของปั้นจั่นและมีขนาดใหญ่กว่าชิ้นส่วนมาตรฐานที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเสาปั้นจั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  โครงไต่มีด้านหนึ่งเปิดสำหรับสอดส่วนประกอบท่อนใหม่เพิ่มเข้าไป

        ขั้นตอนการต่อตัวเองของปั้นจั่นมีดังนี้  เมื่อนำแขนปั้นจั่นและตะขอยึดติดกับยอดเสาแล้ว  ปั้นจั่นก็จะยกชิ้นส่วนใหม่ขึ้นไปเพื่อสอดเข้าที่ในช่องของโครงไต่

        แล้วหัวตอกไฮดรอลิกที่ฐานรองของโครงไต่ก็จะดันชิ้นส่วนใหม่ขึ้นไปข้างบนจนเข้าที่สนิท  และโครงไต่ก็เกิดช่องว่างอีกครั้ง

                ขั้นที่  1  รถปั้นจั่นประกอบชิ้นส่วนแรกๆ  ของปั้นจั่นแบบตั้งเป็นอิสระ (ล่าง)  มีโครงไต่ซึ่งด้านข้างเปิดสำหรับติดชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น


การผลิตเหล็ก

การผลิตเหล็กหรือการถลุงแร่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนแร่เหล็กที่อยู่ในรูปออกไซด์ให้กลายเป็นโลหะเหล็ก โดยใช้สารลดออกซิเจนต่างๆ เช่น คาร์บอน ไฮโดรเจน เป็นต้น

 กรรมวิธีการผลิตเหล็กเริ่มจาก

 •  การนำแร่เหล็กที่ขุดได้มาแต่งแร่เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เหล็กที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำไปปั้นเป็นเม็ด (Pelletizing) หรือนำไปอบให้เกาะกัน (Sintering)

 • เตรียมส่วนผสมอื่นๆ เช่น หินปูน โดยการย่อยขนาดแร่ให้ได้ขนาดตามต้องการ
  ถ่านหิน โดยการอบเพื่อปรับคุณภาพของถ่านหินชนิด Coking coal ให้กลายเป็นถ่านโค้ก

 • นำส่วนผสมต่างๆบรรจุเข้าเตา Blast Furnace เริ่มดำเนินการถลุง จะได้น้ำเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนสูงประมาณ 4 %

คลิกครับ


เหล็กกับเหล็กกล้า

สารจำเป็นของอุตสาหกรรม

 เหล็กเหลวจากเตาหลอม

เหล็กเป็นธาตุสามัญอย่างหนึ่งในธรรมชาติ  การที่ก้อนหิน  ดิน หรืออิฐที่มีสีแดง  หรือสีเหลือง  เป็นเพราะมีเหล็กออกไซด์ปนอยู่  แร่ที่มีเหล็กมากได้แก่  เอมาไทท์ (Hematite)  และแมกนีไทท์  (Magnetite)  ทั้งสองนี้เป็นออกไซด์บริสุทธิ์  แร่อื่นที่มีค่าก็มีลิโมไนท์ (Limonite)  และแร่เหล็กคาร์บอเนต   การถลุงแร่เหล็กทำโดยเผาแร่กับถ่านหิน  ถ่านหินจะรวมกับออกซิเจนเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยเหล็กให้เหลืออยู่เป็นของเหลว  เขาใช้หินปูนบดละเอียดปนลงไปกับถ่านหินและแร่เพื่อให้เป็นฟลักซ์ (Flux) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปได้ง่าย คลิกครับ


มนุษย์จรวด

        ในปี ค.ศ. 1922 เอ็มมานูแอล แซคซินิส หนึ่งในนักแสดงกายกรรมคณะ แซคชินิส ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นคนแรกที่แสดง “ลูกปืนคน”โดยใช้ตัวของเขาเองเป็นกระสุนแล้วยิงออกจากปากกระบอกปืนใหญ่ ลอยข้ามทะเลสาบได้สำเร็จ 

         ต่อมาในช่วงปี ค .ศ. 1939-1940 เขาสามารถลอยข้ามชิงช้าสวรรค์ได้ถึง 3 อันซึ่งมีระยะไกลถึง 225 ฟุต คลิกอ่านต่อครับ


มนุษย์จอมพลัง

       เดือนเมษายน ค.ศ. 1974 นายจอร์น แมสสิส สามารถใช้พละกำลังของตัวเขาเองในการลากโบกี้รถไฟได้ถึงสองตู้ ดังรูปจะเห็นว่าเขาใช้ปากงับเชือกที่ผูกไว้กับโบกี้รถไฟแล้วก็ดึงตู้โบกี้ทั้งสองไปตามราง โดยปกติรถไฟแต่ละโบกี้จะมีน้ำหนักประมาณ 80 ตัน จะเห็นว่าแรงที่เขาต้องใช้มีค่ามหาศาลมาก ทุกคนคงจะมีคำถามอยู่ในใจว่า นายจอร์น แมสสิสเป็นซุปเบอร์แมนหรือไม่ ? และฟันของเขาสามารถทนแรงมากมายขนาดนี้ได้อย่างไร  คลิกครับ


นักกายกรรม

     นักกายกรรมในคณะละครสัตว์ สร้างความแตกตื่นมหัศจรรย์ให้กับผู้เข้าชมในทวีปยุโรป มากว่า 100 ปี โดยอาศัยหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆทางฟิสิกส์  คลิกครับ


เครื่องกระตุ้นหัวใจ

      ขณะที่หัวใจของคนไข้ใกล้จะหยุดเต้น หรือหยุดเต้นไปแล้ว หัวใจจะไม่สามารถปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองและกล้ามเนื้อได้ทัน ถ้าไม่รีบทำให้หัวใจเต้น คนไข้ต้องเสียชีวิตค่อนข้างแน่นอน เพื่อจะช่วยชีวิตคนไข้ประเภทนี้ จะต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้กลับเข้าสู่การเต้นในระดับปกติโดยเร็ว เครื่องมือที่ใช้ในการกระตุ้น กินกระแสไฟ ถึง 20 แอมป์ ให้พลังงาน 200 จูลในเวลา 0.002 วินาที หรือให้กำลังไฟฟ้าถึง 100 กิโลวัตต์ ในโรงพยาบาลเราสามารถสร้างกำลังไฟฟ้าขนาดนี้ได้อย่างสบาย แต่ว่าถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาล จะหากำลังไฟฟ้ามากมายขนาดนี้จากไหน เพราะ แบตเตอรี่รถยนต์ไม่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าขนาดนี้ได้  คลิกครับ


ประกายไฟฟ้า

         เมื่อคุณปรับสายตาในที่มืดสนิทประมาณ 15 นาที และให้เพื่อนของคุณเคี้ยวลูกกวาดที่ทำจากน้ำตาล และมีลักษณะเป็นเม็ดกลม มีรูตรงกลางดังรูป คุณจะเห็นแสงสีน้ำเงินในปากของเพื่อนคุณขณะที่เคี้ยวกร้วม ๆ หรือคุณจะใช้คีมหนีบให้แตก ก็จะเห็นแสงเช่นเดียวกัน แสงนี้มาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร !  คลิกครับ


 

ปลาไหลไฟฟ้า

         ปลาไหลไฟฟ้าเป็นสัตว์ที่ประหลาดประเภทหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำของอเมริกาใต้ มันสามารถฆ่าเหยื่อของมันได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากที่สร้างขึ้นเองภายในตัวของมัน ตลอดลำตัวจากหัวถึงหางสามารถสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าได้หลายร้อยโวลต์ ให้กระแสไฟฟ้าได้ถึง 1 แอมแปร์ ตอนนี้ก็ถึงคำถามสำคัญที่ว่า ปลาไหลที่น่ารักนี้สร้างกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร โดยที่ตัวมันเองไม่โดนกระแสไฟฟ้าช็อตตายไปเสียก่อน  คลิกครับ


นักคาราเต้

        นายโรนัลด์ แมกแนร์ นักฟิสิกส์ และเป็นนักบินอวกาศที่ค่อนข้างจะโชคร้ายคนหนึ่ง ที่ไปเสียชีวิตจากการระเบิดของกระสวยอวกาศชาแลนเจอร์เมื่อหลายปีก่อน เขาเคยได้รับสายดำของกีฬาคาราเต้ แสดงว่าเป็นนักคาราเต้ที่เก่งเอาการอยู่ แมกแนร์แสดงการทุบแผ่นคอนกรีตด้วยมือให้แตกได้โดยการทุบเพียงครั้งเดียว คนที่เห็นเพียงครั้งเดียวและไม่ทราบหลักการทางฟิสิกส์ จะทึ่งและตื่นเต้นว่าทำได้อย่างไร แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากแผ่นคอนกรีตเป็นแผ่นไม้แทน เมื่อเราทุบแผ่นไม้ลงไป โดยธรรมชาติแผ่นไม้จะงอ เหมือนกับแผ่นสปริง เพื่อจะเก็บกักพลังงานอันมหาศาลที่เกิดจากการทุบลงไป พลังงานนี้เรียกว่าพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ถ้าแรงที่ให้มาก จนแผ่นงอถึงจุดวิกฤติ แผ่นไม้จะแตกออก ที่อธิบายมานี้เป็นแผ่นไม้เพียงแผ่นเดียว เชื่อหรือไม่ว่าพลังงานที่ใช้ในการทุบหินเท่ากับ 1 ใน 3 ของพลังงานที่ใช้ในการทุบแผ่นไม้ให้หักเท่านั้น  คลิกครับ


ฮินเดนเบอร์กเรือเหาะมรณะ

       ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง คนเยอรมันภูมิใจมากที่พวกเขาสามารถสร้างเรือเหาะขนาดใหญ่ เท่ากับสนามฟุตบอล 3 สนามรวมกันได้สำเร็จ เขาขนานนามมันว่า เรือเหาะฮินเดนเบอร์ก ข้างในเรือเหาะแบ่งออกเป็น 16 ห้อง แต่ละห้องบรรจุแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่เบาที่สุดในโลก ซึ่งช่วยให้เรือเหาะลำนี้สามารถลอยอยู่ในอากาศ และยังบรรทุกผู้โดยสารได้หลายร้อยคน อย่างไรก็ตามแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่อันตรายมาก เพราะมันติดไฟได้   คลิกครับ


ภาพลวงตา

       ภาพที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งวาดโดยนาย จอร์จ เซอร์ราจ เขาใช้เทคนิคการสาดสี ถ้าสังเกตใกล้ๆ จะเห็นเม็ดสีที่ภาพ แต่ถ้าคุณมองจากไกลๆ จะไม่สามารถเห็นเม็ดสีได้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น  คลิกครับ


มนุษย์ไฟฟ้าแรงสูง

        เมื่อต้องการซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ที่พาดผ่านหุบเขา หรือในบริเวณสูงๆ ค่อนข้างเป็นอันตรายมาก และปัจจุบันการซ่อมแซมไม่สามารถจะปิดไฟได้ เพราะการปิดไฟครั้งหนึ่ง ไฟฟ้าจะต้องดับทั้งเมือง เกิดผลเสียมากมายมหาศาล เช่นไฟฟ้าในเมืองใหญ่ของอเมริกาดับแค่ชั่วโมงเดียว ผลเสียหายอาจจะประมาณได้เท่ากับรายจ่ายของประเทศด้อยพัฒนาหนึ่งปีเต็มๆ ดังนั้นการแก้ไขจะต้องทำในขณะที่ไฟยังเปิดอยู่ ดังรูป ช่างไฟจะออกจากเฮลิคอปเตอร์ เพื่อจะไปเปลี่ยนตัว สเปคเซอร์(spacer) บนสายไฟแรงสูงขนาด 500 000 โวลต์ ผู้ทำจะต้องมีความเชี่ยวชาญสูง เพราะผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหมายถึงชีวิต คลิกครับ


การกระโดดแบบบันจี้

       กีฬายอดนิยมสำหรับผู้ชอบความท้าทาย คือการกระโดดแบบบันจี้ ผู้ออกแบบจะต้องหาเส้นเชือกที่มีความยืดหยุ่นเพื่อผูกติดกับขาของผู้กระโดด ขณะที่ผู้กระโดดดิ่งศีรษะลงมา เชือกจะยืดตามออกมาด้วย ผู้ออกแบบจะต้องคำนวณได้ว่าเชือกจะยืดออกมาได้ยาวสุดเท่าไร โดยใบหน้าของผู้กระโดดจะไม่กระทบกับพื้นน้ำ ข้างล่าง แต่ก็ต้องให้ใกล้กับพื้นน้ำมากที่สุด เพื่อให้เกิดความตื่นเต้น และน่าหวาดเสียวสุด ๆ  คลิกครับ


ไข่แตกกับเอนโทรปี

      เคยมีคนเคยกล่าวว่า “เวลาไม่เคยย้อนกลับ” ซึ่งก็เป็นจริงเช่นนั้น แสดงว่าเวลามีทิศทาง และไปในทิศทางเดียว ทดลองปล่อยไข่จากที่สูงลงไปในถ้วย ไข่จะแตกดังรูป เละเทะกระจัดกระจายตามพื้น คุณจะให้ไข่ที่แตกไปนี้กลับมาเป็นไข่ไก่ใบเดิมคงไม่ได้ แต่ถ้าคุณถ่ายวิดีโอไว้ และทำให้ภาพย้อนกลับ คุณก็สามารถทำได้ อย่างไรคุณคงไม่ลืมว่า ไข่ใบเดิมได้แตกไปแล้วและไม่มีทางย้อนกลับมาได้อีกเลย  คลิกครับ


นักปีนเขา

      นักไต่ช่องเขาคงจะต้องเรียนรู้กฎทางฟิสิกส์พื้นฐานไว้บ้าง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถไต่ช่องเขาได้อย่างปลอดภัย เพราะการพลาดพลั้งแม้เพียงเล็กน้อยหมายถึงชีวิต หรืออาจจะต้องบาดเจ็บสาหัสนอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่หลายวัน  คลิกครับ


เตาอบไมโครเวฟ

     คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเจ้าไมโครเวฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นย่อมๆ จึงทำให้น้ำเดือดได้  และยิ่งไปกว่านั้นหากคุณเคยประสบอุบัติเหตุจากการต้มกาแฟด้วยไมโครเวฟ  ทำไมแค่เติมผงกาแฟลงไปเพียงเล็กน้อย  กลับทำให้เกิดการระเบิดของน้ำกาแฟเต็มเจ้าเตาไมโครเวฟของคุณ  การกระจายของน้ำตามรูปเกิดขึ้นได้อย่างไร  และเจ้าไมโครเวฟทำอาหารอร่อยๆ ให้คุณได้อย่างไร?????

อ่านต่อครับ


นักดำน้ำ

      แรงดันของน้ำที่กระทำกับร่างกายของนักดำน้ำตัวเปล่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาดำน้ำลึกลงไปเรื่อยๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถจะดำน้ำลึกได้มากๆ ในปี ค.ศ.1975 ได้มีการใช้อุปกรณ์ช่วยดำน้ำซึ่งมีส่วนสำคัญที่สุดเป็นถังช่วยในการหายใจ ซึ่งภายในถังบรรจุแก๊สที่ช่วยนักดำน้ำให้หายใจในน้ำลึกได้ ปรากฏว่านายวิลเลียม โรด เมื่อใช้อุปกรณ์ดังกล่าว สามารถทำสถิติดำน้ำลงไปได้ลึกถึง 1148 ฟุต ในอ่าวเม็กซิโกสำเร็จ นายวิลเลียมเป็นนักดำน้ำอาชีพซึ่งจะต้องเสี่ยงอันตรายกับแรงดันของน้ำลึกแต่เขาก็ไม่เคยประสพอันตรายจนเสียชีวิต น่าแปลกใจที่ว่านักดำน้ำสมัครเล่นที่ก่อนจะไปลงน้ำลึกจะต้องฝึกดำน้ำในสระก่อน พวกนี้มีโอกาสที่จะประสพอันตรายได้มากกว่านายวิลเลียมเสียอีก  คลิกครับ


แรงต้านกับความเร็วสุดท้าย

      แมวเป็นสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีเก้าชีวิต เราจะพบเสมอว่าสำหรับเจ้าแมวมันจะไม่กลัวความสูงเลยแม้แต่น้อย บางครั้งเราจะเห็นว่ามันนอนอยู่บนหลังคาตึกที่สูงๆโดยไม่กลัวแม้แต่นิด แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือบางครั้งเราจะพบว่ามันจะพลัดตกลงมาจากที่สูงโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย ตามที่มีการบันทึกไว้มีแมวที่ตกลงมาจากขอบหน้าต่างของตึกสูง 32 ชั้นโดยมีแผลถลอกที่เท้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น…  คลิกครับ


กระท่อมของพวกเอสกิโม

     ชาวเอสกิโมที่ออกไปหาอาหาร เมื่อกลับมาที่กระท่อมน้ำแข็งซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพวกเขา แรกสุดเขาจะจุดไฟเพราะต้องการความอบอุ่นภายในกระท่อม โดยคิดไปว่า พลังงานจากเปลวไฟจะไปเพิ่มพลังงานภายในที่อยู่ในกระท่อมน้ำแข็ง และทำให้อากาศภายในอบอุ่นขึ้น เหตุผลดูเหมือนจะถูกต้อง แต่ในทางฟิสิกส์แล้วผิด ที่ร่างกายอุ่นขึ้นเกิดจากเหตุผลอื่น  คลิกครับ


ความกว้างของสายฟ้า

      ภาพฟ้าผ่าอย่างดุเดือดในเมืองแมนฮัตตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นภาพที่ขัดแย้งกันเอง ระหว่างความน่าสะพรึงกลัว กับความสวยงาม การผ่าของสายฟ้าแต่ละครั้ง มีจำนวนอิเล็กตรอนประมาณ 1020 ตัววิ่งจากเมฆ ลงสู่พื้นดินด้านล่าง คุณอยากทราบไหมว่า ความกว้างของสายฟ้ามันมีขนาดเท่าไรกันแน่ เพื่อที่จะได้อยู่ห่างอย่างปลอดภัยที่สุด  คลิกครับ


ทางช้างเผือก

      ทางช้างเผือกมีลักษณะเหมือนจาน ประกอบขึ้นจากฝุ่น ดวงดาว และดาวฤกษ์ นับพันล้านดวง รวมทั้งดวงอาทิตย์และระบบสุริยะจักรวาลของเราด้วย แรงที่ดึงดูดดาวนพเคราะห์ ฝุ่นผง และดาวฤกษ์ต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นแกแลกซี่ เป็นแรงเดียวกันกับที่โลกดึงดูดดวงจันทร์ให้หมุนรอบโลก และแรงนี้เมื่อเกิดขึ้นกับ หลุมดำนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีขนาดมหาศาลมาก สามารถดึงดูดมวลสารทุกชนิดเข้าไปในหลุมดำ ซึ่งแม้แต่แสงเองก็ไม่สามารถหลุดออกจากหลุมดำได้ แต่เมื่อเราไม่เห็นหลุมดำ นักวิทยาศาสตร์ทราบได้อย่างไรว่ามีหลุมดำอยู่ล่ะ!   คลิกครับ


หญิงขายเหล้า ผู้หน้าละห้อยในภาพ “บาร์เหล้า ที่โฟลี-แบร์แชร์” เป็นใบหน้าสุดท้ายที่มาเน่ได้วาดไว้

ภาพลวงโลก

      ภาพที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งถูกเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1882 เป็นรูปของหญิงสาวทำหน้าที่เป็นบาร์เทนเดอร์ กำลังยืนอยู่ที่บาร์เหล้า ข้างหลังเป็นกระจกบานใหญ่ ทำหน้าเศร้ามองชายมีหนวดคนหนึ่ง แต่ภาพนี้ถ้าคุณสังเกตให้ดีเป็นภาพที่ไม่จริง คุณลองหาที่ผิดดู คลิกครับ


กีตาร์ไฟฟ้า

     หลังจากดนตรีร๊อก ได้ถือกำเนิดขึ้นกลางปี ค.ศ. 1950 นาย จิมี เฮนดริก นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ได้เปลี่ยนจากการใช้กีตาร์ธรรมดาเป็นกีตาร์ไฟฟ้า เขาหลงไหลในดนตรีร๊อกและกีตาร์ไฟฟ้าของเขามาก กีตาร์ธรรมดากับกีตาร์ไฟฟ้ามีการทำงานแตกต่างกันอย่างไร และทำไมกีตาร์ไฟฟ้าจึงทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้  คลิกครับ


ปีกผีเสื้อ

    ปีกผีเสื้อที่อยู่ข้างบนนี้สวยงามมาก สีของปีกเป็นสีน้ำเงินเขียว ถ้าผีเสื้อขยับปีกหรือเปลี่ยนตำแหน่งการมอง คุณก็จะมองเห็นสีของปีกผีเสื้อเปลี่ยนไป สาเหตุมาจากอะไร คุณอธิบายได้หรือไม่  คลิกครับ


นักยกน้ำหนัก

       ในการแข่งขันยกน้ำหนักของกีฬาโอลิมปิก ในปี ค.ศ. 1976 นาย วาสิรี อเล็กซีฟ ได้ทำให้โลกตื่นเต้น โดยการยกน้ำหนักขนาด 562 ปอนด์ (2500 นิวตัน) ขึ้นเหนือศีรษะสูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร ทำลายสถิติโลก อย่างไรก็ตามย้อนหลังไปในปี ค.ศ. 1957 นาย พอล แอนเดอร์สัน ได้ยกน้ำหนักโดยใช้แผ่นผ้าคล้องผ่านเอว ดังรูป เขาสามารถยกน้ำหนักได้สูงสุด 6270 ปอนด์ ( 27 900 N) ขึ้นได้สูง 1 เซนติเมตร ดูจากตัวเลขแล้วนายแอนเดอร์สันยกน้ำหนักได้มากกว่า แต่ได้ระยะทางน้อยกว่า คำถามก็มีอยู่ว่า ทั้งสองคนนี้ใครทำงานมากกว่ากัน หรือใครมีพลังมากกว่ากันนั่นเอง  คลิกครับ


แสงเหนือและแสงใต้

                ถ้าคุณอยู่ภายนอกบ้านยามค่ำคืน ที่บริเวณซีกโลกด้านเหนือหรือใต้  คุณจะได้เห็นแสงออรอรา  หรือบางครั้งเรียกว่า ม่านปีศาจ  ลักษณะของแสงเหมือนกับเป็นม่านที่พลิ้วลงมาจากท้องฟ้าหรือสรวงสวรรค์  แสงออรอราอยู่สูงจากพื้นประมาณ 100 กิโลเมตร   และยาวหลายพันกิโลเมตร  พาดเป็นทางโค้งอยู่บนท้องฟ้า  แต่น่าแปลกใจที่ว่า มีความหนาเพียง 1 กิโลเมตร  ทำไมแสงนี้จึงหนาเพียงนิดเดียว คลิกครับ


ปืนแม่เหล็กไฟฟ้า

                ถ้าเราต้องการจะส่งวัตถุขึ้นไปโคจรอยู่บนอวกาศ  ขณะนี้หรือตอนนี้ที่มนุษย์สามารถทำได้ดีที่สุดก็คือ  ส่งขึ้นไปพร้อมกับจรวด  แต่ว่าจรวดลำหนึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก  เกือบทั้งหมดของมวลจรวดที่เราเห็นก่อนจะจุดระเบิดคือเชื้อเพลิง    จุดครั้งหนึ่งเชื้อเพลิงก็เกือบจะหมดถัง  ดังนั้น ถ้าจะส่งมวลขนาดใหญ่ขึ้นไป จึงเป็นไปไม่ได้เลย ต้องใช้วิธีส่งขึ้นไปหลายๆเที่ยว   อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้เหมือนกัน โดยจะใช้แรงขับดันของสนามแม่เหล็ก  ส่งมวลขึ้นไปแทนการใช้เชื้อเพลิง   ซึ่งในขณะนี้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าต้นแบบ  สามารถเร่งกระสุน จากหยุดนิ่ง จนมีความเร็ว  10 km/s   หรือ  2000  ไมล์ต่อชั่วโมง  ภายในเวลา  0.001 วินาที  คลิกครับ


เตาเผาดินเหนียวกับสนามแม่เหล็ก

         ทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกไม่คงที่ มีการเปลี่ยนทิศทาง  แต่การเปลี่ยนทิศทางของมันนั้นใช้เวลาหลายร้อยปี จึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่ง   เราสามารถหาทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกได้ โดยการตรวจเตาเผาโบราณที่ทำจากดินเหนียว ณ เวลานั้นๆ   แต่เราจะใช้วิธีใดกันล่ะ  คลิกครับ


สะพานหัก

       ปี ค.. 1989  ใกล้ๆกับซานฟรานซิสโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เกิดแผ่นดินไหวขึ้น วัดการสั่นสะเทือนในมาตราริกเตอร์ได้  7.1  เป็นสาเหตุของความหายนะอย่างใหญ่หลวง  มีคนเสียชีวิต  67 คน  บาดเจ็บอีกนับพันคน  ภาพบนเป็นทางด่วนยาว 1.4 km  ถล่มและหักลงมาทับรถยนต์  และรถมอเตอร์ไซด์  บี้แบนอยู่ใต้ทางด่วนไปหลายคัน  จึงเกิดคำถามขึ้นว่าทางด่วนทำไมจึงหักแค่ส่วนความยาว 1.4 km นี้แต่ส่วนอื่นๆ ของทางด่วนกลับไม่เป็นไร  คลิกครับ


นักเต้นบัลเล่ย์

     โดยปกติเมื่อคุณกระโดดไปข้างหน้า  ศีรษะและลำตัวจะเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา หรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์  ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการขว้างลูกเบสบอล   เตะลูกฟุตบอล หรือยิงจรวดเป็นต้น  แต่เมื่อนักบัลเล่ย์กระโดดขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงแบบหนึ่งบนเวที  ให้คุณสังเกตดู ถ้าเป็นนักบัลเล่ย์ที่มีความชำนาญ คุณจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของศีรษะและลำตัว เคลื่อนที่เป็นแนวระดับ  เหมือนกับตัวเธอลอยอยู่บนเวที   ถ้าผู้ชมไม่ได้ทราบเรื่องแรงโน้มถ่วง หรือกฎเกณฑ์การเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วง   เขาจะไม่ทราบว่ามีอะไรผิดปกติ   แต่ถ้าเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี  เขาจะสงสัยว่านักบัลเล่ย์คนนี้ทำไมไม่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ และเธอต่อต้านกับแรงโน้มถ่วงได้อย่างไร คลิกครับ


นักยูโด

      นักกีฬายูโดตัวเล็กผู้ซึ่งเข้าใจหลักการของฟิสิกส์สามารถทำให้นักกีฬาตัวใหญ่ที่แข็งแรงกว่าพ่ายแพ้ได้  ภาพบนเป็นการแสดงการเหวี่ยงด้วยสะโพก ซึ่งคู่ต่อสู้จะถูกเหวี่ยงไปรอบสะโพก ถ้านักยูโดไม่เข้าใจหลักการทางฟิสิกส์  เขาจะต้องใช้แรงมากกว่าปกติเพื่อเหวี่ยงคู่ต่อสู้ หรือไม่แน่อาจจะถูกคู่ต่อสู้เหวี่ยงก็ได้  หลักฟิสิกส์ที่ว่านั้นคืออะไร คลิกครับ


เสื้อสีดำกับทะเลทราย

 

       เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า สีดำจะดูดและเก็บกักความร้อนได้ดีกว่า  อย่างไรก็ตามคนที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายชอบใส่เสื้อสีดำมากกว่าเสื้อสีขาว  ตอนกลางวันทะเลทรายมีความร้อนสูงมาก  การสวมใส่เสื้อสีดำน่าจะไปเพิ่มความร้อนมากขึ้นไปอีก  คลิกครับ


เหยื่อของแมลงป่อง

      เมื่อมีแมลงตัวเล็กๆวิ่งอยู่บนทรายห่างจากแมลงป่องไปประมาณ 10 .. แม้ว่าแมลงป่องจะหันหลังให้ก็ตาม มันสามารถรู้ว่ามีเหยื่ออยู่ได้ และหันไปหาแมลงตัวนั้น วิ่งเข้าตะครุบและเขมือบเป็นอาหารกลางวัน  คลิกครับ


ค้างคาว

ค้างคาวเกือกม้าสามารถล่าแมลงที่บินอยู่ในความมืดได้ นักวิจัยเคยปิดตาของค้างคาว ปรากฏว่ามันก็ยังล่าเหยื่อได้ น่าสงสัยไหมว่ามันทำได้อย่างไร ?????  คลิกครับ


 ดิ่งนรก

       ในเดือนกันยายน  วันที่  26   ,1993  นายเดพ มุนเด  ไปที่น้ำตกไนแองการาครั้งที่สอง ซึ่งครั้งนี้เขาได้ทำเรื่องเสี่ยงตายซึ่งเคยมีคนทำมาแล้ว 4 คน และทั้งหมดได้เสียชีวิต  โดยเขาเข้าไปอยู่ในลูกบอลเหล็ก และปล่อยให้ลอยไปตามน้ำ  ดังรูป จะเห็นน้ำตกอยู่ข้างหน้าลูกบอล ความสูงของน้ำตกวัดจากที่เขาอยู่ประมาณ  48 เมตร  เขาไหลลงไปเรื่อยจนถึงขอบของน้ำตกและร่วงไปพร้อมกับน้ำ   จากการเสี่ยงตายในครั้งนั้นเขาสามารถรอดชีวิตมาได้   สำหรับนักฟิสิกส์แล้ว เราสามารถหาได้ว่า เขาใช้เวลาเท่าไร ก่อนจะถึงพื้นน้ำด้านล่าง 

คลิกครับ


  เครื่องหาโลหะ(มหาสมบัติ)

เครื่องค้นหาโลหะกำลังตรวจดูว่าบริเวณนั้นมีโลหะอยู่ใต้พื้นดินหรือไม่

      รูปการค้นหาโลหะ  ซึ่งเราใช้หาโลหะบนพื้นดินหรือใต้น้ำก็ได้  เมื่อมีโลหะอยู่ใต้พื้นดิน เครื่องจะส่งเสียงเตือน  เป็นเสียงดังบี๊บๆ  คลิกครับ


ลูกอุกกาบาตถล่มโลก

       วันที่  10  สิงหาคม  ค..  1972   มีลูกอุกกาบาตลูกหนึ่งพุ่งผ่านโลก  ทางฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ  เห็นเป็นทางสีขาวพุ่งผ่านทางขอบฟ้า  ซึ่งเห็นได้ในตอนกลางวันอย่างชัดเจนดังรูป   การเคลื่อนที่ของมันใกล้โลกค่อนข้างมาก    มีโอกาสที่จะพุ่งเข้าชนโลกตลอดเวลา  มวลของลูกอุกกาบาตลูกนี้มีค่าเท่ากับ  4x106 kg   และมีความเร็วประมาณ    15  กิโลเมตรต่อวินาที  สมมติว่ามันเปลี่ยนทิศทางพุ่งเข้าชนโลกในแนวดิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิม  จะเกิดอะไรขึ้น  นักฟิสิกส์ทดลองคำนวณความหายนะให้กับคุณ  กดที่คำตอบ  คลิกครับ


รูปปั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์

      คนสมัยก่อนที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะตะวันออก  ได้แกะสลักรูปยักษ์ที่ทำจากหินทั้งก้อน  โดยทำกันในสถานที่แห่งหนึ่ง แล้วจึงค่อยเคลื่อนรูปปั้นเหล่านี้  ไปยังเกาะต่างๆ  เราสงสัยว่า พวกเขาใช้เครื่องมืออะไรเคลื่อนรูปปั้นหินเป็นระยะทาง  10  กิโลเมตร  ซึ่งสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรอยู่เลย    และอยากทราบว่า ต้องใช้พลังงานเท่าไรในการเคลื่อนย้ายรูปปั้นหิน  1   อัน  เป็นระยะทาง  10 กิโลเมตร ? คลิกครับ


ผึ้งเพชรฆาต

      ตัวต่อยักษ์ชนิดหนึ่งกำลังถูกผึ้งล้อมรอบอยู่ ตัวต่อนี้พยายามเข้าไปในรังผึ้งเพื่อจะลักน้ำหวานไปเป็นอาหาร แต่เผอิญผึ้งเห็นเสียก่อน ก็เลยถูกผึ้งล้อมไว้ เพื่อหยุดการกระทำของมันเสีย หลังจากนั้นประมาณ 20 นาทีตัวต่อก็ตาย โดยที่ผึ้งไม่ได้กัดหรือต่อยเลย สาเหตุที่ผึ้งตายนั้นมาจากอุณหภูมิ นักฟิสิกส์สามารถตอบคำถามให้กับคุณได้ชัดเจนกว่านี้  คลิกครับ


สภาวะการนำยวดยิ่ง

     สภาวะการนำยวดยิ่ง คือการที่ตัวนำนั้นไม่มีความต้านทานไฟฟ้าอยู่เลยที่อุณหภูมิต่ำ สภาวะการนำยวดยิ่งหรือตัวนำยวดยิ่ง พบครั้งแรกในโลหะปรอท โดย นาย เฮช คาเมอร์ลิน ออน (H. Kamerlingh onnes) ในปี ค.ศ. 1911 และมีการค้นพบการนำยวดยิ่งนี้กับสารประกอบตัวอื่นด้วย แต่จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 20 K จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1986 ธาตุหรือสารประกอบ ที่แสดงการนำยวดยิ่ง สามารถแสดงได้ที่ อุณภูมิสูงถึง 100 K  คลิกครับ


ขวดจุกแชมเปญ

     เมื่อคุณเปิดฝาจุกแชมเปญ มันจะเกิดเสียงดังป๊อปขึ้น และจุกจะกระเด็นออก ขณะเดียวกันมีของเหลวพุ่งเป็นฝอยตามขึ้นมา ให้คุณสังเกตที่รูปภาพมีกลุ่มของหมอกรอบๆฝาจุกด้วย สาเหตุของการเกิดกลุ่มหมอกมาได้อย่างไร นักฟิสิกส์สามารถอธิบายได้   คลิกครับ


เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

      แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วน เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนหรืออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้ เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า  คลิกครับ


ระบบควบคุมความเร็วของรถยนต์

      แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำถูกนำไปประยุกต์ใช้สำหรับควบคุมความเร็วของรถยนต์ให้คงที่ ดังรูป เมื่อผู้ขับขี่รถกดสวิทซ์ รถยนต์ก็จะวิ่งด้วยความเร็วคงที่ตลอดเวลาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งอีกเลย อุปกรณ์ ดังกล่าวประกอบด้วยแม่เหล็ก 2 อัน ติดอยู่กับเพลาขับทั้ง 2 ด้าน ตรงกันข้ามกัน โดยมีขดลวดที่รับสัญญาณวางอยู่ใกล้ๆแท่งแม่เหล็กด้านบน ขณะที่เพลาขับหมุน แม่เหล็กจะหมุนตัดขดลวดและทำให้เกิดแรงดันและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น เมื่อนำข้อมูลเส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาขับ  คลิกครับ


ระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก

Global Positioning system

      ดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลก จะมีเพียงความเร็วเดียว ถ้าอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะคงที่หนึ่ง จาก สมการที่ว่า แรงดึงดูดระหว่างมวลหรือแรงโน้มถ่วง เท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง  คลิกครับ


เซฟทีคัท

ตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอด

         ข้อความข้างบนนี้เป็นโฆษณาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช๊อตยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งหลักการป้องกันไฟฟ้าช๊อตมาจากการประยุกต์กฎของฟาราเดย์  โดยเมื่อเราจับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว  ไฟฟ้าที่อุปกรณ์นั้นจะไหลผ่านตัวเราลงดิน  ซึ่งอาจจะทำให้เราสะดุ้งหรือชักจนน้ำลายฟูมปากได้

         อุปกรณ์ดังรูป ประกอบด้วยเบรกเกอร์หรือตัวตัดไฟซึ่งจะตัดไฟทันทีเมื่อมีสัญญาณทางไฟฟ้ามากระตุ้นในระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งให้ไฟอ่อนหรือไฟแก่  ถ้าตั้งไว้ที่ไฟอ่อน  การเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟ้าแต่เพียงเล็กน้อย เบรกเกอร์ก็จะตัดไฟทันที  คลิกครับ


ความเร่งโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงไปตามผิวโลก

 

        ความหนาของผิวโลกและความหนาแน่นที่แตกต่างกันของชั้นหินมีผลทำให้ความเร่งโน้มถ่วง g ของโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วย  นักธรณีวิทยาใช้เครื่องวัดแรงโน้มถ่วงที่ไวมาก วัดการเปลี่ยนแปลงนี้ใต้ชั้นเปลือกหิน    เครื่องวัดแรงโน้มถ่วงใช้หลักการง่ายๆทางฟิสิกส์ เช่นมวลติดกับสปริง  หรือลูกตุ้มนาฬิกา ด้วยการออกแบบอย่างละเอียด สามารถที่จะวัดความเปลี่ยนแปลงของความเร่งโน้มถ่วงของโลกได้ถึง  10-7  m/s2  คลิกครับ


ประโยชน์ของสนามแม่เหล็ก

    สภาพฉีกขาดของขดลวดซุปเปอร์คอนดักเตอร์ หรือตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่ง โดยให้กระแสไฟฟ้าขนาด 50 kA ไหลผ่านขดลวด สนามแม่เหล็กที่ทำได้มีขนาดถึง 55 เทสลา ประมาณ 1 ล้านเท่าของสนามแม่เหล็กโลก ผลสุดท้ายขดลวดไม่สามารถทนได้ จึงฉีกขาดออก ขดลวดนี้ทำจากสารประกอบ ของทองแดงกับ ไนโอเมียม (niobium) ทดลองเสียบดินสอเข้าไปในแกนกลางของขดลวดเพื่อให้เห็นถึงขนาดของตัวนำยวดยิ่ง  คลิกครับ


ไมโครโฟน

          ไมโครโฟนมีอยู่หลายประเภท  แต่ไมโครโฟนรูปล่างนี้ เป็นไมค์ที่อาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้าขึ้น

     เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับแผ่นไดอะแฟรมของไมโครโฟน ทำให้แผ่นไดอะแฟรมสั่นสะเทือน ขดลวดที่ติดอยู่กับแผ่นไดอะแฟรมจะสั่นสะเทือนตามไปด้วย  คลิกครับ


วัสดุกึ่งตัวนำ

                วัสดุกึ่งตัวนำ  คือจะเป็นตัวนำก็ไม่ใช่ หรือจะเป็นฉนวนก็ไม่เชิง  คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำอยู่ระหว่างการนำไฟฟ้าและเป็นฉนวน   วัสดุกึ่งตัวนำเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดดังเช่น   เครื่องขยายเสียง  เครื่องเล่นแผ่นซีดี  วิทยุ  หรือเทปคาสเซ็ท  ล้วนใช้อุปกรณ์ที่ทำจากทรานซิสเตอร์หรือไดโอด ซึ่งก็ทำมาจากสารกึ่งตัวนำอีกที    ทรานซิสเตอร์หรือไดโอดจะทำหน้าที่แปลงไฟกระแสสลับซึ่งเป็นไฟบ้านให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า

คลิกครับ


การซึมผ่านของแม่เหล็ก

Magnetic   susceptibility

    เราสามารถอธิบายคุณสมบัติของแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไหลอยู่ในวงขดลวด เหมือนกับการอธิบายสนามไฟฟ้าของประจุไดโพล ซึ่งสนามไฟฟ้าของประจุไดโพลในก้อนวัตถุจะสวนทางกับสนามไฟฟ้าจากภายนอก เหตุผลก็เพื่อจะลดสนามไฟฟ้าภายในก้อนวัตถุลง โดยเราได้สร้างตัวแปร ที่เรียกว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก k แสดงสัดส่วนของการลดลงนี้  คลิกครับ


การบันทึกเทป

     สัญญาณจากไมโครโฟนจะถูกขยายโดยเครื่องขยายเสียง และส่งออกไปที่หัวบันทึกเทป ซึ่งประกอบด้วยขดลวดพันอยู่รอบแกนเหล็ก และมีลักษณะเหมือนกับเกือกม้า คลิกครับ


     วิศวกรชั้นยอดของโลก กำลังคิดว่าพวกเขาจะปฏิวัติระบบการขนส่งโดยใช้แรงขับจากสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว  และเรียกพาหนะของพวกเขาว่า แมกเลฟเวชหิเคิล  (maglev vehicle)  หรือพาหนะลอยฟ้า  โดยมีแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กยกพาหนะขึ้นจากพื้นได้หลายเซนติเมตร  ทำให้ไม่มีแรงเสียดทาน พอมีแรงขับดันในแนวระดับแต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถผลักดันพาหนะนั้นให้เคลื่อนที่ได้  ดังรูป  รถไฟแม่เหล็กลอยอยู่เหนือจากรางเล็กน้อย ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด  500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ซึ่งสูงกว่ารถไฟที่วิ่งอยู่บนรางที่ปัจจุบันมีความเร็วสูงสุดเพียง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถไฟแม่เหล็กลอยขึ้นจากรางเล็กน้อย จึงไม่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นที่ราง

คลิกครับ


การประยุกต์กฎของฟาราเดย์ 1

    เตาไฟฟ้าชนิดใหม่ ไม่ได้ใช้ขดลวดความร้อน แต่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านขดลวดที่อยู่ด้านล่างของหม้อ  ขดลวดไฟฟ้านี้อยู่ใต้กระจกอีกที   กระแสไฟฟ้าสลับนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กสลับ ฃึ่งจะไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสขึ้นในหม้อ   โดยมีข้อจำกัดว่าภาชนะของหม้อต้องทำด้วยโลหะ ภายในโลหะจะมีความต้านทานไฟฟ้าระดับหนึ่ง  เมื่อกระแสไฟฟ้าไหล จะทำให้เกิดความร้อนตามกฎของโอห์มที่ว่า  กำลัง เท่ากับ กระแสยกกำลังสองคูณกับความต้านทาน  เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน อุ่นหรือต้มอาหารภายในหม้อให้เดือด  คลิกครับ


กฏของเลนซ์

    ทิศทางของ emf   เหนี่ยวนำและกระแสเหนี่ยวนำ  สามารถหาได้จากกฎของเลนซ์ (Lenz's law)  คลิกครับ


การสั่นในวงจร LC

      เปรียบเทียบ เปลี่ยนการสั่นของประจุไฟฟ้าในวงจร LC  เทียบกับการสั่นของมวลติดกับสปริง  คลิกครับ


กระแสไหลวน

      ส่วนใหญ่กระแสที่เราเหนี่ยวนำขึ้นมา มักจะอธิบายกันที่ขดลวดตัวนำวงกลม    แต่ที่จริงแล้วกระแสเหนี่ยวนำสามารถสร้างขึ้นในแผ่นตัวนำได้เลย    โดยใช้หลักของฟาราเดย์ที่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนฟลักซ์ของสนามแม่เหล็ก  ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น และมักจะเกิดกับโลหะหรือตัวนำไฟฟ้าได้ดี  เหตุผลก็เป็นเพราะความต้านทานของตัวนำค่อนข้างต่ำ  ดังนั้นสามารถสร้างกระแสเหนี่ยวนำขึ้นได้ง่าย  คลิกครับ


กระแสสลับ

     ช่างไฟกำลังปีนขึ้นไปซ่อมสายไฟฟ้ากระแสสลับ  คลิกครับ


          โมเมนตัมเเชิงมุม กับโมเมนตัมเชิงเส้นมีลักษณะเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือ  ปริมาณทั้งสองเป็นปริมาณเวกเตอร์   เมื่อเรากล่าวถึงกฎการอนุรักษ์ปริมาณทางเวกตอร์  ไม่ว่าจะเป็นโมเมนตัมเชิงเส้นหรือเชิงมุมก็ตาม  เราหมายความว่า ทั้งขนาดและทิศทางนั้นจะต้องคงที่  มีตัวอย่างหลายกรณีที่น่าสนใจ  แต่ก่อนอื่นเราจะต้องหาทิศทางของโมเมนตัมเชิงมุมเสียก่อน   โดยทิศทางนั้นหาได้จากกฎของมือขวา  ให้กำมือขวาไว้นิ้วหัวแม่โป้งชี้ขึ้น  หมุนมือไปในทิศทางของการหมุน  หัวนิ้วโป้งจะชี้ไปในทิศทางของการหมุน  ดังรูป  ซึ่งก็คือทิศทางของโมเมนตัมเชิงมุมด้วย

คลิกครับ


ตอบคำถามต่อไปนี้

 1. ทำไมทิศทางของทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุมจึงตั้งฉากกัน

 2. ทอร์กมาจากแรงส่วนใด

 3. ทำไมลูกข่างไม่ล้ม

คลิกครับ


     ก่อนที่นิวตันจะค้นพบกฎของแรงโน้มถ่วง  ไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่า น้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากสาเหตุใด  พูดง่ายๆก็คือไม่มีใครรู้จริงนั่นเอง  แต่ก็ทราบคร่าวๆว่าวันหนึ่งๆมีน้ำขึ้นน้ำลง 2  ครั้ง   ซึ่งในตอนนั้นมีการอธิบายง่ายๆอยู่เหมือนกัน ว่า เหตุผลที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงก็เพราะ โลกมันหมุน     จึงทำให้น้ำบนผิวของโลกไปรวมตัวกันอยู่ด้านหนึ่ง และด้านตรงข้ามดังรูป

รูป  ขณะที่โลกหมุน น้ำจะไปรวมตัวกันอยู่ที่ด้าน 2  ด้านตรงกันข้ามกัน

คลิกครับ


    เสียงเป็นคลื่นตามยาว   เสียงแหลมและทุ้มขึ้นกับความถี่  ส่วนสียงดังหรือค่อยขึ้นอยู่กับขนาดแอมพลิจูดของคลื่นนั้น   เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า  ไมโครโฟนมีหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า และนำสัญญาณที่ได้ไปบันทึกลงบนเทปคาสเซ็ท  แผ่น CD    หรือเครื่องเล่น MP3 ซึ่งกำลังฮิตกันอยู่ในปัจจุบัน  เมื่อเราต้องการจะนำเสียงที่บันทึกกลับออกมา   ภายในเครื่องเล่นเหล่านี้จะมีหัวอ่านคอยอ่านสัญญาณทางไฟฟ้าที่บันทึกอยู่ในเนื้อเทป  ซึ่งในขณะที่อ่านยังเป็นสัญญาณที่อ่อนมาก  จึงต้องนำเข้าเครื่องขยายสัญญาณก่อน เมื่อได้สัญญาณที่แรงพอแล้วจึงขับออกทางลำโพง กลายเป็นเสียงออกมา  

คลิกครับ


วันที่หอเอนเมืองปิซาตั้งตรง

ข้อมูลเด่นของหอเอนเมืองปิซา

 • หอคอยสูงเกือบ 56  เมตร  และส่วนยอดโน้มเอน  4.5  เมตร

 • ตามตำนาน กาลิเลโอทิ้งลูกปืนใหญ่หลายลูกในช่วงคิดค้นทฤษฎีว่าด้วยแรงโน้มถ่วง

 • ในวันอากาศร้อน  ด้านหนึ่งของหอคอยจะร้อนกว่าปกติและเป็นเหตุให้ตัวหอเอียงเอนมากยิ่งขึ้น   คลิกครับ


เลเซอร์ฟิสิกส์ 

นำมาจาก  ฟิสิกส์   ของนรินทร์ เนาวประทีป  ต้องขอขอบคุณมากครับ


 

เมื่ออุกาบาต?...ถล่มโลก

     จากกรณีที่มีข่าวอุกกาบาตยักษ์จะถล่มโลกในวันที่ 1 ก.พ. 2562 นั้น ทำให้แฟน หลายท่านสนใจและไต่ถามมาว่า ถ้าหากเกิดขึ้นจริงแล้วจะสร้างความพินาศแก่โลกได้มาน้อยสักเท่าใด ทีมงาน จึงได้ค้นคว้าหาข้อมูลภัยพิบัติที่เคยเกิดจากเทหวัตถุในอวกาศพุ่งชนโลก มาให้อ่านกันในหนนี้ครับ

     โดยทั่วไปแล้ว ตามหลักวิทยาศาสตร์โลกเรามีเกราะป้องกันอย่างดี นั่นคือ อากาศที่ห่อหุ้มอยู่วัตถุใดๆ จากอวกาศที่พุ่งลงมายังโลกด้วยความเร็วสูง ยิ่งจะเสียดสีกับอากาศจนร้อนจัด และถูกเผาไหม้มลายไปก่อนจะตกกระทบพื้นโลก ดาวตกหรือผีพุ่งไต้ที่เราเป็นเป็นแสงสว่างพุ่งวาบนั่นละครับเป็นตัวอย่าง

คลิกครับ


เสียงและการได้ยิน

นำมาจาก  Modern  compact  physics    ของอาจารย์สำรวย  รังสินธุ์  และ  อาจารย์ คมกฤษณ์   ติณจินดา  ต้องขอขอบคุณมากครับ


ปรากฎการณ์คลื่น

นำมาจาก  Modern  compact  physics    ของอาจารย์สำรวย  รังสินธุ์  และ  อาจารย์ คมกฤษณ์   ติณจินดา  ต้องขอขอบคุณมากครับ


สมบัติเชิงกลของสสาร

  ของอาจารย์ทศพล  วงศ์อุดม  และ  อาจารย์ สุขสันต์ ใจซื่อ  ต้องขอขอบคุณมากครับ


แผ่น  CD-ROM

  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดอกเตอร์ กิตานันท์  มลิทอง  ต้องขอขอบคุณมากครับ


สีแสงที่ใช้ในเครื่องรับโทรทัศน์

  ของอาจารย์  บุญชัด  เนติศักดิ์  ต้องขอขอบคุณมากครับ


สัญญาณและการส่งโทรทัศน์สี

  ของอาจารย์  บุญชัด  เนติศักดิ์  ต้องขอขอบคุณมากครับ


หลอดภาพสีและการควบคุมอิเล็กตรอน

  ของอาจารย์  บุญชัด  เนติศักดิ์  ต้องขอขอบคุณมากครับ


ไฟฟ้าสถิต

    ในชีวิตประจำวันของเรา  เราพบปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าสถิตอยู่เสมอ  เช่น  ถ้าเราใช้ปกพลาสติกที่หุ้มหนังสือถูกับโต๊ะไปมาหลายๆ ครั้งแล้วนำมือเข้ามาใกล้ๆ ปกพลาสติกนี้ จะรู้สึกว่าขนเล็ก ๆ ที่มือลุกชันขึ้นได้  ซึ่งปรากฏการณ์อย่างเดียวกันนี้จะเกิดได้เมื่อเรานำมือเข้าไปใกล้จอโทรทัศน์ที่เพิ่งปิดใหม่ ๆ  ในฤดูหนาวเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราหวีผม  เส้นผมมักจะชูตามหวีมาด้วยเสมอ คล้าย ๆ กับว่าหวีพลาสติกดูดเส้นผมออกมา  ความจริงปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นมนุษย์พบมานานแล้วเท่าที่มีการบันทึกไว้เริ่มมาตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตศักราชหรือราว ๆ สมัยพุทธกาลนั่นเอง    นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อธาลีสแห่งเมืองมิเลตุล (Thales of Miletus) 

คลิกครับ


ไฟฟ้ากระแสตรง

ความนำและประวัติความเป็นมาของไฟฟ้ากระแส

         ท่านได้ทราบประวัติความเป็นมาของวิชาไฟฟ้าสถิตแล้ว  ไฟฟ้ากระแสเป็นผลต่อเนื่องมาจากวิชาไฟฟ้าสถิตดังกล่าวแล้ว   การทดลองให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเส้นด้ายเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร  ของ สตีเฟน  เกรย์  และแกรนวิล  วีเลอร์  ชาวอังกฤษ  น่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มแรกของการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งเราจะเรียกต่อไปว่า กระแสไฟฟ้า  การทดลองได้ว่าฟ้าแลบ ฟ้าผ่า เป็นการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าของเบนจามิน แฟลงคลิน  น่าจะเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่มนุษย์เริ่มมองเห็นอำนาจอันมหาศาลจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า แต่ปัญหาที่สำคัญคือ  เราจะมีแหล่งจ่ายประจุไฟฟ้าได้อย่างไร  เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่จุดเริ่มต้นของการสร้างแหล่งจ่ายประจุไฟฟ้านี้มาจากการค้นพบของนักชีววิทยาผู้สอนวิชากายภาคศาสตร์  ในประเทศอิตาลี ลุยจิ  กัลวานี  (Luigi Galvani)  ในปี ค.ศ.1780   กัลวานีพบว่าเมื่อเขาใช้ปากคีบโลหะแตะขากบคู่หนึ่งซึ่งวางอยู่ในจานโลหะเพื่ออธิบายเกี่ยวกับประสาทและกล้ามเนื้อ ขากบก็กระตุกขึ้นได้เอง

การทดลองของท่านลุยจิ  กัลวานี

คลิกครับ


แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า

            จากการศึกษาในวิชาไฟฟ้าสถิต  เราจะเห็นได้ว่าประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่เป็นกระแสไฟฟ้าก็ต่อเมื่อมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้น  เครื่องมือที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าในระยะเริ่มแรก จึงใช้หลักในการสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี  ต่อมาใช้หลักการสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กและพลังงานรูปอื่น  เช่น  พลังงานแสงได้  ดังจะได้กล่าวโดยสรุปตามหัวข้อย่อยต่อไปนี้

                1.     เซลล์อย่างง่าย  จัดว่าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอย่างแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นเรียกว่า โวลตาอิค (Voltaic) หรือ กัลวานิค (Galvanic)   เซลล์ตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างขึ้น   หลักการของเซลล์อย่างง่ายคือ การเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า  ลักษณะประกอบด้วยภาชนะใส่กรดกำมะถัน (H2SO4)  ไว้แล้วมีแท่งโลหะทองแดง (Cu) เป็นขั้วไฟฟ้าบวก  มีแท่งสังกะสี (Zn)  เป็นขั้วไฟฟ้าลบ  ปฏิกิริยาเกิดจากกรดกำมะถันทำปฏิกิริยากับสังกะสี  โดยกรดกำมะถันแตกตัวออกตามสมการ

คลิกครับ

 


ปรากฎการณ์เรโซแนนท์ 1

        การเกิดเรโซแนนท์ จะเกิดขึ้นกับระบบทุกชนิดที่มีการสั่นแกว่ง     เมื่อความถี่ของแรงภายนอกที่ใส่เท่ากับความถี่ของระบบ  แอมพลิจูดของระบบสามารถสั่นสะเทือนขึ้นไปได้สูงสุด  ในบทความนี้ เราจะเริ่มต้นเน้นไปที่ระบบการสั่นสะเทือนทางกลศาสตร์  เช่น  มวลติดกับสปริง     และการสั่นของเส้นเชือก    เป็นต้น  โดยมีการทดลองผ่านทางอินเตอร์เน็ตร่วมด้วย   หลังจากนั้น เราจะไปสั่นแกว่งประจุไฟฟ้าในวงจร  RLC  ซึ่งมีลักษณะการแกว่งแบบเดียวกับมวลติดสปริง    และสามารถเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์ในวงจร RLC ได้  และต่อด้วยการสั่นแกว่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ก็สามารถเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์ได้เช่นเดียวกัน ดังจะได้อธิบายความสัมพันธ์นี้  ในเตาอบไมโครเวฟ  และการสั่นแกว่งที่เกิดกับสะพานแขวนทาโคมาในกรุงวอชิงตัน  เมื่อเดือนกรกฎาคม  ปีค.ศ. 1940  

          

เตาอบไมโครเวฟ   และการสั่นแกว่งของสะพานแขวนทาโคมา

คลิกครับ


เส้นใยแก้วนำแสง

แสดงการเดินทางของแสงสะท้อนกลับหมดภายในแกน  ทำให้แสงเดินทางแบบซิกแซ็ก

คลิกครับ


ข้อมูลการเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศ

คำถาม 6  ข้อต่อไปนี้เป็นข้อมูลของกระสวยอวกาศขณะทีทะยานขึ้นจากฐาน       

     จุดปล่อยหรือจุดกำเนิดตั้งต้นอยู่ที่ฐานด้านล่าง   ส่วนจุดอ้างอิงเป็นจุดที่แต้มไว้ในรูปด้านข้างซ้ายบนของกระสวยอวกาศ  เก็บข้อมูลโดยการวัดตำแหน่ง   ความเร็ว   บนแกน  x  และ  y   และวาดกราฟเทียบกับเวลา

    

คลิกครับ


ข้อมูลการระเบิดของกระสวยอวกาศโคลัมเบีย

คลิกครับ


ปริศนาของการเคลื่อนที่

1.   ปัญหาข้อนี้มีชื่อว่า ระบบ  "ฉุดฉัน  ฉันก็ฉุด"

จากรูปจะเห็นว่ามีเรือลำหนึ่งลอยอยู่ในน้ำ  เรือนี้มีกังหันอยู่ด้านบน  ต่อแกนไปถึงใบพัดในน้ำ  โดยจัดให้มีแรงเสียดทานน้อยมาก  ถ้าลมพัดจากซ้านไปขวาดังรูปเรือจะแล่นทางทิศไหน  ทวนลมหรือ  ตามลม ?  คลิกครับ


ปริศนาสวัสดีท่านอาร์คิมีดีส และท่านแบร์นูลลี

อาร์คิมีดีสเป็นชาวกรีก อยู่ในสมัย 200 กว่าปีก่อนคริสตกาล  ท่านอาจถือคติน้ำนิ่งไหลลึก  กิจกรรมที่ท่านปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของน้ำนิ่ง   ผลงานของท่านมักเกี่ยวกับการลอย  การจม  แรงพยุง   ท่านคิดคำนวณเส้นรอบวง  (2 pr)    คิดพื้นที้วงกลม  (pr2)   คิดปริมาตรรูปทรงต่าง ๆ  มีผลงานเรื่องรอก  สูบน้ำเกลียว  เครื่องยิงกระสุน  และที่รู้จักกันดีมานับพันปีคือ  ท่านอาบน้ำแล้ววิ่งออกมาร้องยูเรกาให้คนตกใจเล่น

       ส่วนแบร์นูลลีเป็นชาวสวิส  รุ่นเมื่อ 250 ปีผ่านมานี้เป็นคนที่มีอายุอยู่ในช่วงร่วมสมัยอยุธยา   ท่านคงชอบน้ำไหลไฟดับ  วันหนึ่ง ๆ จึงจ้องมองน้ำไหล  น้ำนิ่งท่านไม่สนใจ   ท่านมีผลงานเกี่ยวกับน้ำไหลเป็นส่วนใหญ่  คนที่เป็นวิศวกรรู้จักท่านดี   กฎเกณฑ์ของท่านจึงมักจะใช้ความดันของของไหล   ปริศนาความรู้จากท่านทั้งสองเป็นอย่างไร  คลิกอ่านต่อครับ


ปริศนาของเหลวและก๊าซ

เขื่อน 2 เขื่อนรูป เขื่อน ก และเขื่อน ข มีขนาดหน้าตัดขวางเท่ากัน กว้างเท่ากันทุกประการ แต่เขื่อน ก กั้นน้ำระยะทางไกลมากเป็นกิโลเมตร เขื่อน ข นั้นกั้นน้ำระยะทางสั้น ๆ ถ้าความลึกของน้ำเท่ากัน เขื่อน ก ต้องแข็งแรงกว่าเขื่อน ข หลายเท่าจริงหรือไม่?

 

คลิกครับ


ปริศนาเหินฟ้านภากาศ

      โครงสร้างปีกเครื่องบินเป็นรูปหยดน้ำเรียว ๆ เมื่อมองภาคตัดขวางของมันเป็นดังรูป โครงสร้างอย่างนี้เรียกว่า แผ่นปะทะลม (airfoil) สมมติว่าลมพัดจากซ้ายมาขวาด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แผ่นปะทะลมหันด้านแหลมหรือด้านมนเข้าหาลมจึงจะเกิดแรงต้านน้อยกว่า?

คลิกครับ


คอมแพคดิสก์กับการแทรกสอด

     แผ่นซีดีเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ในยุคสารสนเทศ   ที่สามารถเก็บตัวอักษร ภาพ   เสียง   และภาพยนตร์  เพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์   และเครื่องเสียงสเตอริโอ   เทคโนโลยีของซีดี  เกี่ยวข้องกับแสง  และการแทรกสอดของแสง อย่างลึกซึ้ง  แผ่นซีดีจะบันทึกข้อมูลมีลักษณะเป็นรูปวงหอย    เมื่อต้องการอ่านข้อมูล กลไกของเครื่องอ่านจะให้หัวอ่านเลเซอร์ยิงแสงเลเซอร์ออกมาดังรูป

ผิวของแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลเป็นรูปขดวง  ภายในขดวงข้อมูลคือ ส่วนที่นูน (Pit)  และแบน (Land)  หัวอ่านจะยิงแสงเลเซอร์ขึ้นไปกระทบเข้ากับข้อมูลและสะท้อนออกมาเข้าตัวดีเทกเตอร์

คลิกครับ


โลกหลังปี  2001

      ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตได้  ในบทความนี้ผมจึงเพียงแต่ลองร่างเหตุการณ์หลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

       แม้ว่าสิ่งประดิษฐ์หรือเหตุการณ์ที่ได้คาดคิดมาก่อนอาจทำให้คำทำนายของผมดูเชยทั้งที่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีอย่างที่ผมเคยทำนายไว้เมื่อปี1971   ว่า  มนุษย์จะไปเหยียบดาวอังคารได้ในปี  1994   ถึงตอนนี้ต้องบอกว่า  ถ้าทำได้ในปี  2010  ก็นับว่าโชคดีแล้ว    ในทางตรงกันข้าม  เมื่อปี  1951  ผมคิดว่ามองโลกในแง่ดีมากแล้วเชียวนะเมื่อพูดว่า  มนุษย์จะไปดวงจันทร์สำเร็จในปี  1978   แต่นีล อาร์มสตรองและ เอ็ดวิน  อัลคริน  ทำได้ก่อนเวลาที่ทำนายไว้เกือบสิบปี

คลิกครับ


ผลของดอปเปอร์และโซนิกบูม

จุดเริ่มต้น

    ภาพเคลื่อนไหวด้านล่างนี้  แสดงการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดเสียงโดยที่ผู้ฟังหยุดนิ่งอยู่กับที่

แหล่งกำเนิดเสียงอยู่กับที่

 

       ภาพบนแสดงการกระจายของคลื่นจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่  ความถี่  fo  จะคงที่   และหน้าคลื่น  กระจายออกอย่างสมมาตรด้วยความเร็วคงที่  v  ระยะระหว่างหน้าคลื่นหนึ่งถึงหน้าคลื่นถัดไป  เรียกว่าความยาวคลื่น     ผู้สังเกตที่หยุดนิ่งจะได้ยินเสียงความถี่เดียว    ดูภาพยนตร์การเคลื่อนที่ของคลื่นวงกลม กดที่นี่ครับ  


พิสูจน์กฎสามข้อของเคปเลอร์

     ในใจของเคปเลอร์กำลังคิดอะไรอยู่  ไม่มีใครทราบได้  แต่เขารีบกลับบ้าน  ไปที่โต๊ะทำงานที่มีเอกสารยุ่งเหยิงไปหมด ดึงปากกาจากข้างโต๊ะบันทึกความคิดลงบนกระดาษ  สรุปเป็นกฎสามข้อขึ้น  ต่อมาเรียกว่า กฎสามข้อของเคปเลอร์   กฎนี้ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวในสุริยะจักรวาลได้เป็นอย่างดี   ต่อมาไม่นานท่านเซอร์ไอแซคนิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่  ได้ใช้กฎทางกลศาสตร์ พิสูจน์กฎของเคปเลอร์ว่ามีความถูกต้องแม่นยำ  ทำให้ชื่อเสียงของเคปเลอร์และกฎของท่านยังดำรงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

วิธีเขียนวงรีให้คุณผูกปลายของเส้นเชือกที่  F1  และ  F2   และใช้ดินสอลากเส้นโค้งดังรูป  ผลบวกของ F1และ F2คงที่ตลอด   จุด  F1  และ  F2  เรียกว่าจุดโฟกัสของวงรีจึงมี จุด

คลิกอ่านต่อครับ


เครื่องตะบันน้ำกับตัวเก็บประจุ

คุณเคยสงสัยไหมว่า ตัวเก็บประจุทำงานอย่างไร   และ เครื่องตะบันน้ำทำงานอย่างไร   ทั้งสองมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องในลักษณะใด ฟิสิกส์ราชมงคลจะบอกเล่าความสัมพันธ์นี้ให้ทราบในหน้าถัดไป

เครื่องตะบันน้ำ

คลิกครับ


เฟสไดอะแกรม   บางครั้งเรียกว่า Equilibrium diagram  หรือ  Constitutional  diagram  เป็นการพล๊อตกราฟระหว่างอุณหภูมิเริ่มต้น และสิ้นสุดการแข็งตัวของของผสม กับเวลา   แนวคิดการสร้างกราฟ เกิดจากความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์   แต่บางครั้งยากที่จะทำความเข้าใจ  และดูเหมือนว่ายิ่งนานวันยิ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน   หน้าโฮมเพจนี้ จะช่วยเป็นไกด์ชี้นำให้กับผู้สนใจ  และผู้อ่าน  ให้ได้ทราบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเฟสไดอะแกรม ว่าไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก และ ง่ายเสียด้วยซ้ำ

  อ่านหน้านี้ก่อนครับ  
  ตัวช่วยเหลือ  
  วิธีการสร้างเฟสไดอะแกรม แบบทดสอบตนเอง
  กฎของคาน แบบทดสอบตนเอง
  ยูเทคติกอัลลอยด์ แบบทดสอบตนเอง
  ไฮโป ยูเทคติกอัลลอยด์  
  ไฮเปอร์ ยูเทคติกอัลลอยด์  
  เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ แบบทดสอบตนเอง
  อลูมิเนียม-ทองแดง อัลลอยด์ (Al-cu) แบบทดสอบตนเอง
  อลูมิเนียม - ซิลิคอน อัลลอยด์  (Al-Si) แบบทดสอบตนเอง
  เหล็กกล้า (Fe-C) แบบทดสอบตนเอง

ไอน์สไตน์
ยอดอัจฉริยะ เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

      ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิกส์ ในปี ค.ศ.1921อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ “บิดาแห่งวิชาวิทยาศาสตร์” เชื้อสายเยอรมัน ผู้ให้กำเนิดระเบิดปรมาณู และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎีแห่งความสัมพันธ์และเป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ในวงการวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 20 ไอน์สไตน์ เกิดที่เมืองอูลม์ ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1879 ปีต่อมาครอบครัวของเขาก็ได้ย้ายจากเมืองอูลม์ไปเมืองมิวนิค ซึ่งไอน์สไตน์อาศัยอยู่ที่นี่จนถึงอายุ 15 ปี เขามีจิตใจรักในทางดนตรี และสามารถสีไวโอลินได้ดีเมื่อมีอายุแค่ 6 ปี พอมีอายุ 12 ปี เขาก็สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง เมื่ออายุได้ 15 ปี ไอน์สไตน์ไได้ย้ายตามครอบครัวจากมิวนิคไปที่มิลาน ประเทศอิตาลี ด้วยความที่เขาเรียนทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เก่ง เขาจึงสอบเข้าเรียนที่ The Federal Institute of Technology ในซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ ทั้งที่ตกวิชาภาษาศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ หลังจากจบการศึกษาในปี 1900  คลิกครับ


ถามตอบปัญหาดาราศาสตร์

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

ที่มา http://space.com/spacewatch/solar_faq.html

1. สภาพอวกาศคืออะไร ?   

        ดวงอาทิตย์ก่อให้เกิดสภาพอวกาศ  บริเวณผิวของดวงอาทิตย์จะมีกิจกรรมอาทิเช่น การปะทุซึ่ง เป็นสาเหตุของการแผ่รังสีออกมายังอวกาศในระดับที่สูงทีเดียว รังสีที่แผ่ออกมานี้เอง สามารถอยู่ในรูปของพลาสมา (อนุภาคขนาดเล็ก) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง)

คลิกครับ


ถามตอบปัญหาพลังงานแสงอาทิตย์

PV หรือ Solar Cell คืออะไร?

PV หรือ Solar Cell คือ อุปกรณ์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์สร้างจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาเซไนด์ (Gallium Arrsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เมื่อดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง จะสามารถทำงานได้  คลิกครับ


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 

คอมพิวเตอร์คืออะไร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกโปรแกรมให้
รับข้อมูล (Input) เพื่อนำไปประมวลผล (Process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ตามที่ต้องการ  และสามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในครั้งต่อไป   คลิกอ่านต่อครับ


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2

เมื่อสั่ง Shutdown จะมีเมนูเลือกว่าจะทำการ Shutdown แบบไหน หากต้องการปิดเครื่องไปเลยก็เลือกที่ Shut down แต่ถ้าหากต้องการบูทเครื่องใหม่ก็เลือกที่ Restart หรือ หากต้องการเข้าไปสู่ DOS ก็เลือกที่ Restart in MS-DOS mode  คลิกครับ


เรื่องกินในอวกาศ

นักบินอวกาศ นาย  Loren J.Shriver 

กำลังอ้าปากกินชอร์กโกแลต บนยานอวกาศ

   ว่ากันว่าอีกไม่เกิน 50  ปีข้างหน้า  ประเทศสหรัฐอเมริกาจะย้ายพลเมืองส่วนหนึ่งไปอยู่ดาวเคราะห์ดวงอื่น

    ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องเตรียมอย่างขมีขมันมีอยู่มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการอยู่อาศัยบนดาวอังคาร และดาวศุกร์  การสร้างเครื่องบินอวกาศขนาดใหญ่ในการอพยพผู้คน  หรือการสร้างทางรถไฟขนาดใหญ่ของนาซา  ตลอดจนการเตรียมผู้คนให้คุ้นชินกับการท่องเที่ยวในอวกาศ  และล่าสุดเพื่อการดำรงชีวิต เขาก็ไม่ลืมที่จะวิจัยเรื่องอาหารบนอวกาศด้วย  คลิกครับ


หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์แห่งเมืองปารีส

 


ตลอดหลายยุคสมัย ผู้คนได้ท้ายทายข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อความพยายามที่จะได้ใกล้คิดกับพระเจ้ามากขึ้น มีบางกลุ่มพยายามหาประโยชน์ใช้สอยจากหอคอยในการทำเสาอากาศ ภัตตาคาร แต่สิ่งดึงดูดใจที่แท้จริงกลับมาจากความคิดที่บริสุทธิ์มากกว่านั้น
คลิกอ่านต่อครับ


ความใฝ่ฝันในการบิน

          ความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ตั้งแต่สมัยโบราณ  คือ  การบินไปไหนมาไหนได้เหมือน  “นก” และพวกเขาเหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมาได้  และพัฒนามาเรื่อย ๆ  จนเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงในปัจจุบัน

         Leonado da Vinci (ค.ศ.1452-1519),  ผู้ศึกษาในรายละเอียดการบินของนก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เขาก็สรุป ผิดพลาดว่า พลังกล้ามเนื้อของคนมีมากกว่านก และน่าจะบินได้ ถ้าสร้างเครื่องหรือปีกที่ถูกต้องเหมาะสมเหมือนนก  ให้กับมนุษย์


        ในปี 1680, Giovanni Alphonso Borelli's ได้ผลจากการ ศึกษาการบินของนก โดยสรุปว่า คนไม่มีกำลังพอที่จะยกตัวเองและเครื่องมือขึ้นสู่อากาศและนี่ก็นำไปสู่จุดจบของการทดลองเครื่องมือทั้งหมดที่หนักกว่าอากาศ  จนกระทั่ง ศตวรรษที่ 19       วันที่ 15 ต.ค. 1783, Jean-Francois ได้ทำการบินบอลลูนอากาศร้อน Mongolfier บินได้ 4 นาที 24 วินาที ต่อมาอีก 2 เดือน บอลลูนที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจน  ทำการบินสำเร็จใช้เวลา 2 ช.ม.
 

คลิกครับ


อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ

คลิกครับ


 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์