ครูประทีปอึ้งทรงธรรมประวัติและผลงาน
      ครูประทีปเกิดวันที่ 7 ส.ค. 2495ใกล้สามแยกคลองเตยบิดาเป็นคนจีนชื่อนายเปา แซ่จู มารดาชื่อทองสุข อึ้ง
ทรงธรรม เป็นคนไทยเชื้อสายจีนครูประทีปมีพี่สาวคนหนึ่ง น้องชายสองคน บิดามารดามีเรื่องไม่เข้าใจกัน ต้อง
แยกกันอยู่ตั้งแต่ลูกๆยังเล็ก ครูประทีปอยู่กับพ่อที่คลองเตย ส่วนลูกคนอื่นอยู่กับแม่ครอบครัวครูประทีปมีฐานะ
ยากจน บริเวณที่อยู่อาศัยเรียกว่าสลัม
     ครูประทีปมีชื่อเล่นว่า แอ้ด เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนปัญญาวุฒิ จนจบ ป. 4เมื่ออายุได้11 ปีความยากจนทำ
ให้ต้องออกจากโรงเรียนมาเดินเร่ขายลูกอม ลูกกวาด และข้าวเกรียบกุ้งซึ่งได้กำไรวันละไม่กี่บาท หลังจากนั้น ไป
ทำงานห่อธูปและประทัดในโรงงานได้ค่าแรงวันละ 7 บาท ค่าแรงถูกเกินไปจึงไปทำงานเคาะสนิมเรือในบริเวณ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้บ้านมีรายได้วันละ 18 บาทแต่ไม่มีงานให้ทำทุกวัน
     ความเป็นครูของเธอเริ่มขึ้นเมื่อวันหนึ่งเพื่อนบ้านมีกิจธุระต้องไปต่างจังหวัด จึงนำลูก 2 คนมาฝากให้ดูแลแทน
เธอได้เล่านิทานให้ฟัง วาดรูปให้ดู สอนให้ร้องเพลง ต่อมาแม่ของเด็กต้องยุ่งอยู่กับการทำมาหากินไม่มีเวลาเลี้ยง
ลูก จึงขอให้ครูประทีปเลี้ยงให้โดยให้ค่าตอบแทนและค่าอาหารเด็กเดือนละ 150 บาท เด็กทั้ง 2 โตพอที่จะเข้า
โรงเรียนแต่ไม่มีสูติบัตร ไม่มีทะเบียนบ้าน จึงเข้าเรียนไม่ได้ เธอจึงเอาไม้ฉำฉาจากลังเก่าๆมาทำกระดานสอนเด็ก
ทั้งคู่โดยสอนให้คล้ายกับหลักสูตรประถมศึกษาในระหว่างนี้เธอสอนเด็กตอนกลางวันกลางคืนเธอไปเรียนศึกษา
ผู้ใหญ่วัดปทุมวนารามเธอมีเสื้อผ้าใส่ไปโรงเรียนเพียงชุดเดียวกลับจากโรงเรียนตอนกลางคืนเธอต้องซักเพื่อจะ
ใส่วันรุ่งขึ้นในช่วงนี้ชาวบ้านทราบว่าเธอสอนเด็กและดูแลให้ด้วย จึงพาลูกมาฝากเรียนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการ
ฝากเลี้ยงไปในตัวโดยให้เงินแก่ครูประทีปคนล่ะ 1 บาทต่อวันเพื่อเป็นค่าอาหารและค่าเลี้ยงดู บางวันผู้ปกครอง
บางคนก็ไม่มีให้ เธอก็มิได้ตามทวงเร่งรัดแต่อย่างใด ชาวบ้านต่างหากที่ช่วยกันทวงให้ เพราะมิฉะนั้นเธอจะเอา
เงินที่ไหนมาเลี้ยงดูเด็ก และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเธอเอง
      ขณะที่เธอสอนโรงเรียนวันละบาทไปเรื่อยๆการเรียนภาคค่ำของเธอก็ดำเนินไปด้วยดี เธอจบชั้น ม.ศ.3 จาก
โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่แล้วไปสมัครเรียนวิชาครูภาคค่ำที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต ที่โรงเรียนใต้ถุนบ้านของเธอก็มีนัก
เรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สื่อมวลชนทราบข่าวเรื่องโรงเรียนของเธอก็เผยแพร่ให้คนทั่วไปทราบเริ่มมีคนบริจาคเงินช่วย
เหลือเรื่อยๆมีนิสิต นักศึกษาจากมหาลัยมาเป็นอาสาสมัครช่วยสอนโดยไม่รับค่าตอบแทน
ความเสียสละและจิตใจอันบริสุทธิ์ของเธอที่รู้จักแก่แพร่หลายมากขึ้นทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีคนบริจาค
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีผู้ใจบุญเห็นว่าใต้ถุนบ้านของเธอรับนักเรียนซึ่งมากขึ้นทุกวันไม่ไหวแล้ว จึงได้บริจาคเงินเพื่อ
ให้สร้างโรงเรียนขึ้นหนึ่งหลัง เงินที่ได้มาได้เป็นเพียงค่าวัสดุเท่านั้น ครูประทีปชักชวนให้ชาวบ้านออกแรงสร้างกันเอง
อาคารหลังแรกของ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา จึงเกิดขึ้นหลังจากนั้นอาคารหลังที่ 2 3และ4ก็ถูกสร้างโดยความช่วย
เหลือจากที่ต่างๆชาวต่างประเทศบางคนเกิดความศรัทธาถึงกับลงทุนเดินเข้าไปในสลัมเพื่อให้เห็นด้วยตาตนเอง
     ในระหว่างนี้ท่าเรือแห่งประเทศไทย ต้องการขยายที่ทำการจึงสั่งให้ชาวบ้านรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินซึ่งเป็นของ
ท่าเรือผู้ซึ่งชนะคดีในการฟ้องขับไล่ ชาวบ้านจึงปรึกษาครูประทีปและได้ตั้งกรรมการหมู่บ้านขึ้นดำเดินการขอผ่อนผัน
โดยมีครูประทีปเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญในการเรียกร้องจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนทั้งหลายก็พาสนับสนุนเธอใน
ที่สุดทางการก็ผ่อนผันโดยให้ชาวบ้านย้ายเข้าไปปลูกในเขตรอบใน และภายหลังไสร้างแฟรตให้อยู่อาศัย
     การศึกษาของเธอดำเดินไปเรื่อยๆหลังจากจบจากวิทยาลัยครูสวนดุสิตแล้ว เธอไปดรียนต่อที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
ในวิชาคุรุศาสตร์ระดับปริญญาตรี จนกระทั่งจบการศึกษาต่อมาเธอได้สมรสกับนายฮาตะชาวญี่ปุ่น
     มูลนิธิแมกไซไซได้ประกาศให้รางวัลแก่เธอในสาขาบริการชุมชน เมื่อพ.ศ.2521 ในฐานะที่ช่วยเหลือเด็กยากจนในสลัม
ให้ได้รับการศึกษา เป็นผู้นำชุมชนในการพัฒนา กับเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้น

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์