ฟิสิกส์ราชมงคล

index 144

ปริศนาโศกนาฏกรรมเรือดำน้ำรัสเซีย

      เครื่องตรวจจับการทดลองนิวเคลียร์อาจคลายปมปริศนา อุบัติเหตุเรือดำน้ำรัสเซีย

    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ปีพ.ศ 2543 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ Kursk ซึ่งเป็นเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุด ของกองทัพเรือรัสเซีย ได้เกิดอุบัติเหตุจมลง ระหว่างการฝึกซ้อมบริเวณทะเลบาแรท ( Barents Sea ) พร้อมกับชีวิตลูกเรืออีก 118 คน หนึ่งปีผ่านไป สาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ก็ยังคงมืดมนอยู่

     ในตอนแรกนั้นทางฝ่ายรัสเซียเชื่อว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ น่าจะเกิดจากการที่เรือดำน้ำ Kursk ชนกับเรือดำน้ำของอเมริกัน เพราะในระหว่างที่ทำการซ้อมรบนั้น พวกเขาตรวจพบว่า มีเรือดำน้ำของอเมริกันอย่างน้อยสองลำ คอยสอดแนมอยู่ และการชนกันของเรือดำนำนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากใต้มหาสมุทรนั้น เรือดำน้ำไม่สามารถมองเห็นกันได้ หากเข้าใกล้กันมากโอกาสที่จะเกิดการชนย่อมเป็นไปได้สูง ทางการรัสเซียเชื่อว่า เรื่อดำน้ำที่ลอบตาม Kursk นั้นเกิดหลงทิศทาง แล้วชนประสานงาเข้ากับเรือ Kursk ทำให้เกิดโศกนาฎกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาปฎิเสธความคิดดังกล่าว และยืนยันว่าไม่มีเรือดำน้ำของสหรัฐ ได้รับความเสียหายในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถ้าหากว่าเกิดการชนกันของเรือดำน้ำ อย่างที่ทางการรัสเซียสันนิฐาน จะไม่มีเรือดำน้ำของสหรัฐลำใด ที่จะทนการชนที่รุนแรงขนาดนั้นได้

    แทบไม่น่าเชื่อว่าคำตอบของปริศนานี้อาจจะมาจากจุดที่เกิดโศกนาฎกรรมหลายร้อยไมล์ ณ. ชนบทแห่งหนึ่งในอังกฤษ มีศูนย์ปฎิบัตการลับของรัฐบาลอังกฤษที่ชื่อว่า Blacknest Seismic Research Centre ศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่ ตรวจจับการทดลองนิวเคลียร์ทั่วโลก โดยอาศัยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน และคลื่นเสียงใต้พื้นพิภพ ในวันที่ 12 สิงหาคมปีที่แล้ว ศูนย์ดังกล่าวได้จับคลื่นเสียงจากทะเลบาแรท บริเวณที่เรือดำน้ำ Kursk เกิดโศกนาฎกรรม คลื่นเสียงที่บันทึก ซ่อนสาเหตุของอุบัติเหตุคร้ังนี้ไว้

    จากการแปลผลของคลื่นเสียงที่ตรวจจับได้ นักวิทยาศาสตร์สังเกตุพบการระเบิดใต้น้ำครั้งใหญ่ ซึ่งคาดว่าเป็นการระเบิดของตอปิโดซึ่งเก็บอยู่ในส่วนหัวของเรือดำน้ำ แต่ที่ยังเป็นปัญหาคือ อะไรเป็นสาเหตุให้ตอปิโดเกิดระเบิดขึ้น อาจจะเกิดจากการชนกับเรือดำน้ำ หรือทุ่นระเบิดใต้น้ำก็ได้

     หลักฐานชิ้นสำคัญมาจากข้อมูลเสียงจากทะเลบาแรท ซึ่งบอกถึงเหตุการที่น่าสนใจ 2 นาที 30 วินาทีก่อนตอปิโดในเรือจะระเบิด เครื่องวัดจับสัญญานบางอย่างได้ ซึ่งทางรัสเซียเชื่อว่าว่าน่าจะเป็น "สัญญานของการชนกันของเรือดำน้ำ" นักวิทยาศาสตร์ที่ Blacknest Seismic Research Centre ได้ทำการวิเคราะห์สัญญาดังกล่าว ซึ่งมีความแรงน้อยกว่า สัญญานการระเบิดของตอปิโดในเรือถึง 100 เท่า

     เนื่องจากว่าสัญญานเสียงที่มาจากการระเบิดใต้น้ำ กับการชนของวัตถุใต้น้ำนั้น มีลักษณะที่ต่างกันอย่างชัดเจน นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถที่จะ จำแนกสัญญานได้ว่ามาจากเหตุการณ์ใด เหมือนดูรอยนิ้วมือของคนแต่ละคน

    จากการวิเคราะห์พวกเขาพบว่าสัญญานดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการชนของวัตถุใต้น้ำ แต่เป็นการระเบิดใต้น้ำ ซึ่งเป็นการระเบิดที่แรงน้อยกว่าการระเบิดของตอปิโดมาก ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้สามารถตัดขอสันนิฐานว่า อุบัตติเหตุครั้งนี้เกิดจากการชนกันของเรือดำน้ำไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะตัดขอสันนิฐานเกี่ยวกับ ทุ่นระเบิดใต้น้ำได้อีกด้วย เนื่องจากแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดใต้น้ำ มีความแรงมากกว่าสัญญานที่จับได้ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรเรื่อดำน้ำ จึงต้องหาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ 2 นาทีครึ่ง ก่อนจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ ที่จมเรือ Kursk

    ขอสันนิฐานใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ มาจากตัวตอปิโดเอง ด้วยสาเหตุที่ว่าตอปิโดที่ใช้ในกองทัพเรือรัสเซียนั้น ต่างจากตอปิโดทั่วไป ตอปิโดนั้นมีโครงสร้างง่ายๆ ประกอบด้วยตัวถังทรงกระบอก ที่บรรจุระเบิด เชื้อเพลิง และเครื่องยนต์ ปัญหาของตอปิโดนั้นอยู่ที่มันทำงานใต้น้ำ ซึ่งไม่มีอ็อกซิเจน มันจึงต้องนำอ็อกซิเจนลงไปด้วย เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ ตอปิโดของรัสเซียนั้นใช้สารเคมีขื่อ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือน้ำยาล้างแผลเป็นตัวให้อ็อกซิเจน โดยปกติไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารเคมีที่ไม่ติดไฟ จึงไม่น่าจะเป็นอันตราย แต่มันจะทำปฎิกริยารุนแรงกับโลหะ และให้ก็าซอ็อกซิเจน

    ผู้เชี่ยวชาญสันนิฐานว่าสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในตอปิโดอาจจะรั่วออกมาจากถังเก็บ และทำปฎิกริยากับโลหะ ที่อยู่ในตัวถังของตอปิโด ทำให้เกิดก็าซขึ้นในตัวถัง ปฎิกริยาดังกล่าวอาจจะทำให้แรงดันในตัวถังของตอปิโด มีมากขึ้นจนโลหะที่ทำตัวถังทนไม่ได้ เกิดระเบิดขึ้นเหมือนถังแก๊ซ แรงระเบิดดังกล่าวอาจทำให้ เกิดไฟใหม้ในห้องเก็บตอปิโด ความร้อนจะทำให้หัวระเบิดในตอปิโดลูกอื่นระเบิดขึ้น เป็นสาเหตุให้เรือดำน้ำ Kursk พบจุดจบ แรงระเบิดของตัวถังนั้น มีขนาดพอเหมาะกับสัญญานเสียงที่ตรวจจับได้อีกด้วย

   ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเกี่ยวกับโศกนาฐกรรมครั้งนี้อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จากคลื่นเสียงใต้น้ำ ทำให้รัสเซียเลิกล้มสมมุติฐานว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ เกิดจากการชนกันของเรือดำน้ำเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นยังคงต้องรอผลการพิสูจน์อีกต่อไป
11592

ส่วนหนึ่งของลูกเรือที่ประจำการ
16053

อีกภาพหนึ่งของเรือดำน้ำ Kursk
16054


ประสบการณ์ของครูฟิสิกส์ และครูฟิสิกส์ที่ข้าพเจ้าต้องการ

ครูฟิสิกส์ที่นักเรียนต้องการพอที่จะสรุปได้ดังนี้

-ต้องการครูที่สอนให้นักเรียนเป็นสำคัญคือพยายามทำให้เด็กได้รู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็น

ผู้คอยชี้แนะ แต่บางคนก็บอกว่าไม่ชอบ

-ให้การบ้านน้อยๆ โดยจะต้องเป็นโจทย์จากง่ายไปยาก  และให้มีการทดลองมากๆ

-ให้โอกาสเด็กได้คุยกันในห้อง 

-ยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน

-สอนโดยเน้นความเข้าใจ

-มีบุคลิกภาพดี

-สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้ดี

-การสอนควรบอกที่มาของสูตรด้วย

-สอนอย่างเป็นระบบ

-มีความเป็นกันเอง ให้กำลังใจในการเรียน

ประสบการณ์ของครูฟิสิกส์

ด้านการสอน

เน้นการสอนโดยให้นักเรียนได้ค้นพบด้วยตนเอง  และมีความเห็นว่าสื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสอน  การนำเทคนิคการสอนมาใช้จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  โดยจะต้องให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ปัญหาด้านการสอน

-อุปกรณีที่ใช้สอนไม่เพียงพอ

-ห้องปฏิบัติการที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม

-ไม่สามารถสอนได้ทันเวลา

-ไม่สามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายของฟิสิกส์ได้อย่างแท้จริง เพราะนักเรียนบางคนเรียนเพียงเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น

-ด้านผู้บริหารโรงเรียนไม่เข้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง โดยอาจารย์ให้ความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ไม่ประสบผลสำเร็จด้านการสอนจึงต้องมาเป็นผู้บริหาร

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรโครงสร้างสองและหลักสูตรโครงสร้างสาม

      อาจารย์ท่านมีความเห็นว่าหลักสูตรโครงสร้างสองมีความเหมาะสมที่สุด  ซึ่งโครงสร้างสามเป็นการสอนสำหรับผู้ที่ต้องการจบเร็วและจะเป็นปํญหาสำหรับเด็กที่เรีนอ่อน  ซึ่งตรงนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า การที่มีหลักสูตรโครงสร้างสามขึ้นมาจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนเพียงเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่าการเรียนเพื่อการเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  แต่หลักสูตรโครงสร้างสามก็นับว่าเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนถ้าเป็นเรียนโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้เองก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง  หลายโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรโครงสร้างสามได้หันกลับมาช้หลักสูตรโครงสร้างสองอย่างเคยบ้างแล้ว


คู่มือมนุษย์

ของท่านพุทธทาส

สารบัญ

ใจความสำคัญทางพุทธศาสนา  7

ไตรลักษณ์  31

อุปาทานสี่  57

ไตรสิกขา  79

เบญจขันธ์  103

สมาธิ  และวิปัสสนา  ตามธรรมชาิต  131

สมาธิ  และิวิปัสสนา  ตามหลักวิชา  159

อริยบุคคล  กับการละกิเลส  185

พุทธศาสนา กับคนทั่วไป   219

ตุลาการ  ตามอุดมคติ  แห่งพระพุทธศาสนา  247

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

.

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

.

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271


 


 

สรุปสูตร

ฟิสิกส์ ม.ปลาย  4-5-6

โดยฝ่ายวิชาการ  พีบีซี

ความรู้พื้นฐาน   5-9

  -  ความไม่แน่นอนในการวัด  7

  -  คำอุปสรรค  8

กลศาสตร์  9-22

  -  มวลและกฎการเคลื่อนที่  12

  -  สูตรของแรงเสียดทาน  13

  -  สภาพสมดุล  15

  -  งานและพลังงาน  17

  -  โมเมนตัม  20

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ   22-31

  -   การเคลื่อนที่เป็นวงกลม  24

  -  การเคลื่อนที่แบบหมุน  28

คลื่น เสียง  แสง  31-43

  -  การแทรกสอด  32

  -  เสียง  35

  -  คลื่นกระแทก  39

  -  สมบัติของแสงเชิงกายภาพ  42

ไฟฟ้า แม่เหล็ก  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   43-71

  -  พลังงานศักย์ไฟฟ้า  45

  -  ความต้านทานไฟฟ้า  48

  -  Kirchhoff's Rules  53

  -  แม่เหล็กไฟฟ้า  55

  -  โวลต์มิเตอร์  60

  - หม้อแปลงไฟฟ้า  62

ความร้อน  ก๊าซ  และทฤษฎีจลน์  67

  -  พลังงานจลน์ของก๊าซ  69

สมบัติของสสาร  72-86

  -  กฏของปาสคาล  73

  -  สมการความต่อเนื่อง  75

ฟิสิกส์อะตอม  77

  -  รังสีเอกซ์  77

  -  อัตราการสลายตัว  84

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86


 

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์