ฟิสิกส์ราชมงคล

index 150

 

 

ปัญหาชวน "ช็อก"  ของลายดีเอ็นเอ

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ของ สุทัศน์ ยกส้าน

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

 

 

Alexander von Humboldt

บุรุษผู้บันดาลใจ  Darwin

สุทัศน์ ยกส้าน  เขียน

 

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

 

ซาวัง

อัจฉริยะสุดพิลึก

บัญชา  ธนบุญสมบัติ  เขียน

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

 

 


{mospagebreak}

หน้า 2

 


 


กริ่งประตูและออดไฟฟ้า

{mospagebreak}

หน้า 2

 

 

{mospagebreak}

หน้า 3

 

 


กระดิ่งไฟฟ้า

{mospagebreak}

หน้า 2


สวิตซ์ตัดวงจรอัตโนมัติ

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3


กุญแจทรงกระบอก

{mospagebreak}

หน้า 2


 

กุญแจเมเดโก้

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง

{mospagebreak}

หน้า 2


การควบคุมระบบทำความร้อนแบบภายในและภายนอก

{mospagebreak}

หน้า 2


พัดลมระบายอากาศและพัดลมดูดอากาศ

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4


เครื่องกรองอากาศอิเล็กทรอนิกส์

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องลดความชื้ออากาศในห้อง

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องเพิ่มความชื้นอากาศพร้อมเตาทำความร้อน

{mospagebreak}

หน้า 2


ปั๊มระบายน้ำชั้นใต้ดิน

{mospagebreak}

หน้า 2


อุปกรณ์ชักโครก

{mospagebreak}

หน้า 2


ชักโครกเตาเผากำจัดกาก

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องอัดขยะ

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องตัดแต่งต้นไม้ไฟฟ้า


เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า

{mospagebreak}

หน้า 2


มีดแล่เนื้อไฟฟ้า


เครื่องเปิดกระป๋องไฟฟ้า


เครื่องผสมอาหารแบบมือถือ

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ

{mospagebreak}

หน้า 2


กาต้มกาแฟ

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องปิ้งขนมปัง

{mospagebreak}

หน้า 2


เตาแก๊ส

{mospagebreak}

หน้า 2


เตาอบไมโครเวฟ

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3


เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

{mospagebreak}

หน้า 2

 


{mospagebreak}

หน้า 2


ตู้เย็น

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3


เครื่องกรองน้ำ

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องล้างจาน

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3


เครื่องกำจัดเศษขยะ

{mospagebreak}

หน้า 2


เครื่องซักผ้า

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

 

 


 

 

 

 

10  อันดับ  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์