แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง การชนในแนวตรง และการดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุ

    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด

1. วัตถุ A วิ่งเข้าชนวัตถุ B ที่อยู่นิ่งในแนวผ่านจุดศูนย์กลางมวล ผลปรากฏว่า วัตถุ A หยุดนิ่งแต่วัตถุ B เคลื่อนที่ออกไปแล้วหยุด ข้อสรุปใดเหมาะสมที่สุด
วัตถุ A ถ่ายโอนโมเมนตัมไปยังวัตถุ B ได้
วัตถุ A ถ่ายโอนความเร็วให้กับวัตถุ B ได้
ไม่มีแรงลัพธ์ภายนอกกระทำต่อระบบ
เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น

2. วัตถุสองก้อนมีมวลเท่ากันอยู่บนพื้นเกลี้ยง ก้อนหนึ่งหยุดนิ่ง อีกก้อนวิ่งเข้าชนตรง ๆ พบว่าก้อนที่วิ่งเข้าชนหยุดนิ่ง และก้อนที่ถูกชนวิ่งออกไปด้วยความเร็วเท่ากับก้อนแรกที่วิ่งมา ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
โมเมนตัมของระบบคงตัว
ความเร็วของระบบคงตัว
วัตถุที่วิ่งเข้าชนถ่ายโอนโมเมนตัมให้กับวัตถุที่ถูกชนได้
สรุปทั้ง คำตอบที่ 1 และ คำตอบที่ 3

3. ระบบของวัตถุที่ชนกันหรือดีดตัวออกจากกันในแนวตรงโดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ปริมาณใดของวัตถุในระบบนี้มีค่าคงตัวเสมอ
ผลบวกของความเร็วของวัตถุ
ผลบวกของโมเมนตัมของวัตถุ
ผลบวกของพลังงานจลน์ของวัตถุ
คำตอบที่ 2 และคำตอบที่ 3

4. ในการชนกันแบบยืดหยุ่นของวัตถุ ปริมาณใดของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ
ผลบวกของความเร็วของวัตถุ
ผลบวกของโมเมนตัมของวัตถุ
ผลบวกของพลังงานจลน์ของวัตถุ
คำตอบที่ 2 และคำตอบที่ 3

5. การชนกันของรถสองคัน เงื่อนไขใดต่อไปนี้ที่จะทำให้สรุปได้ว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่น
ชนแล้วแยกออกจากกัน
ชนแล้วรถบุบ
ชนแล้วรถหยุดทั้งสองคัน
ชนกันแล้วรถเคลื่อนที่ติดกันไป

6. ลูกเหล็กกลมเหมือนกันสองลูกมีมวลลูกละ 4 กิโลกรัม เคลื่อนที่เข้าหากันในแนวตรงบนผิวราบเกลี้ยง ด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที แล้วชนกันแบบยืดหยุ่น ลูกเหล็กทั้งสองจะเคลื่อนที่หลังชนอย่างไร
ต่างก็หยุดนิ่ง
ไปด้วยกันด้วยอัตราเร็ว 1.5 เมตรต่อวินาที
แยกออกจากกันด้วยอัตราเร็ว 1.5 เมตรต่อวินาที
แยกออกจากกันด้วยอัตราเร็ว 3. 0 เมตรต่อวินาที

7. ในการชนแบบไม่ยืดหยุ่นของวัตถุ ปริมาณใดมีค่าคงตัวเสมอ
ผลบวกของความเร็วก่อนชนและหลังชน
ผลบวกของโมเมนตัมก่อนชนและหลังชน
ผลบวกของพลังงานจลน์ก่อนชนและหลังชน
คำตอบที่ 2 และคำตอบที่ 3

8. วัตถุกลมสองลูกมีมวลลูกละ 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่เข้าหากันในแนวเส้นตรง ด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที หลังจากชนแล้วไม่แยกจากกัน จงหาอัตราเร็วหลังชน
0 m/s
2 m/s
4 m/s
6 m/s

คะแนนที่ได้ =      

                                                                                                                                           

 

 

ผู้จัดทำ

   นายสมพงษ์  โพธิ์แก้ว

การศึกษา  
   ประถมศึกษา       
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
   มัธยมศึกษา        
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
   อุดมศึกษา          
กศ.บ.(ฟิสิกส์)  วศ.บางแสน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
                           กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา - ฟิสิกส์)  ม.บูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
                              ตำบลลาดขวาง   อำเภอบ้านโพธิ์
                                   จังหวัดฉะเชิงเทรา
                                          24140

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์