index 186

Eniac

     ปี 1946  อะไรเอ่ย ?   กินพื้นที่ขนาดห้องใหญ่  น้ำหนักกว่า 30  ตัน  กินกำลังไฟกว่า  140,000  วัตต์

       download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


คอมพิวเตอร์  1/4

     อุปกรณ์ที่เปิดโลกทัศน์  ปฏิวัติการทำงาน  การเงิน การสื่อสาร  และนำเราไปสู่อวกาศ  มันมีพื้นฐานมาจากวงจรไฟฟ้าแบบเลฃฐานสอง  หนึ่งคือจริง  ศูนย์คือเท็จ 

    นายแบบเบจ  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้รับการยกย่องเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์  ท่านได้เริ่มโครงการสร้างเครื่องจักรทคำนวณแทนมนุษย์ สมัยนั้นยังใช้การไขลาน  แต่เพราะขาดเงินทุน  จึงทำไม่สำเร็จ

       download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


คอมพิวเตอร์  2/4

      คอมพิวเตอร์ Eniac  ถูกสร้างขึ้น เป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่มาก ทำจากหลอดสูญญากาศ หลายหมื่นหลอด   ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง  นักฟิสิกส์ท่านหนึ่งในโครงการแมนฮัตตัน  ได้เขียนบทความแสดงคุณสมบัติของตรรกกะ และวางรากฐานของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

       download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


คอมพิวเตอร์  3/4

     ปี 1947  นักวิทยาศาสตร์ 3  คนในห้องปฏิบัติการเบล  ได้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ขึ้นมาทดแทนหลอดสูญญากาศ   จึงทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง  ปี 1969  วงจรรวมถูกประดิษฐ์ขึ้น  เพื่อใช้ในงานส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์

     ขณะที่ นีล อาร์มสตอง เดินเล่นอยู่บนดวงจันทร์  บนพื้นโลกนักประดิษฐ์ได้สร้างไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้น  

1977  เปิดตัวแอปเปิ้ลทู   

ปี  1981  IBM  เปิดตัว PC  

1984  คอมพิวเตอร์แมคอินทอส เปิดตัว  

     ซอฟแวร์เริ่มมีความสำคัญ   ไมโครซอฟท์ นำโดยนายบิลเกต  สร้างระบบปฏิบัติการดอส และวินโดวส์

       download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


คอมพิวเตอร์  4/4

     ปี  1990  ยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ถล่มทลายเพราะความก้าวหน้าทางอินเตอร์เน็ต   เทคโนโลยีไร้สายเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด    เทคโนโลยีย่อขนาดชิฟ  ทำให้สามารถบรรจุทรานซิสเตอร์เข้าไปในแผ่นซิลิคอนได้อย่างมากมาย  

    คอมพิวเตอร์ในอนาคต  จะใช้โมเลกุล   และ ดีเอ็นเอ

            download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


หายไปจากโลก

ผัดฉ่าปลาเก๋า

 

 

 

 

 

 

 

 

นาทีต่อนาที

คนไทยหนีตายแแผ่นดินไหวจีน

 

มหาภารตยุทธ

กรุณา- เรืองอุไร  กุศลาลัย แปลและเรียบเรียง

สารบาญ

คำปรารภในการพิมพ์ครั้งแรกของ

เอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย  5

มูลนิฐิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป  9

คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา  13

ผู้แปลและเรียบเรียงครั้งแรก  15

ผู้แปลและเรียบเรียงครั้งที่สอง  22

แผนภูมิแสดงสายสกุลปาณฑพ-เการพ  25

แผนที่ประเทศอินเดียยุคมหาภารตะ  26

บรรพที่

1.  อาทิบรรพ  33

2.  สภาบรรพ  99

3.  วนบรรพ  119

4.  วิราฏบรรพ  142

5.  อุโทยคบรรพ  152

6.  ภีษมบรรพ  165

7.  โทรณบรรพ  174

8.  กรรณบรรพ  192

9.  ศัลยบรรพ  199

10.  เสาปุติกบรรพ  210

11.  สตรีบรรพ  218

12. ศานติบรรพ  227

13.  อนุศาสนบรรพ  234

14. อัศวเมธิกบรรพ  240

15.  อาศรมวาสิกบรรพ  249

16. เมาสลบรรพ  256

17. มหาปรสถานบรรพ  265

18. สวรคาโรหณบรรพ  273

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

 

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219


 

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280


 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer  Science)

จากหนังสือเทคโนโลยี ของชมรมเด็ก

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6


      กุญแจที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และมีความสามารถใช้งานได้ดี  คือหน่วยประมวลผลกลางขนาดเล็ก  หรือไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)  ซึ่งทำให้มีขนาดเล็กลงเป็นพันเท่า  แต่มีพลังมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาก่อนเมื่อสิบหรือสิบห้าปีมาแล้ว

คลิกอ่านต่อครับ


{mospagebreak}

หน้า 201

 

{mospagebreak}

หน้า 202

 

{mospagebreak}

หน้า 203

 

{mospagebreak}

หน้า 204

 

{mospagebreak}

หน้า 205

 

{mospagebreak}

หน้า 206

 

{mospagebreak}

หน้า 207

 

{mospagebreak}

หน้า 208

 

{mospagebreak}

หน้า 209

 

{mospagebreak}

หน้า 210

 

{mospagebreak}

หน้า 211

 

{mospagebreak}

หน้า 212

 

{mospagebreak}

หน้า 213

 

{mospagebreak}

หน้า 214

 

{mospagebreak}

หน้า 215

 

{mospagebreak}

หน้า 216

 

{mospagebreak}

หน้า 217

 

{mospagebreak}

หน้า 218

 

{mospagebreak}

หน้า 219

 

{mospagebreak}

หน้า 220

 

{mospagebreak}

หน้า 221

 

{mospagebreak}

หน้า 222

 

{mospagebreak}

หน้า 223

 

{mospagebreak}

หน้า 224

 

{mospagebreak}

หน้า 225

 

{mospagebreak}

หน้า 226

 

{mospagebreak}

หน้า 227

 

{mospagebreak}

หน้า 228

 

{mospagebreak}

หน้า 229

 

{mospagebreak}

หน้า 230

 

{mospagebreak}

หน้า 231

 

{mospagebreak}

หน้า 232

 

{mospagebreak}

หน้า 233

 

{mospagebreak}

หน้า 234

 

{mospagebreak}

หน้า 235

 

{mospagebreak}

หน้า 236

 

{mospagebreak}

หน้า 237

 

{mospagebreak}

หน้า 238

 

{mospagebreak}

หน้า 239

 

{mospagebreak}

หน้า 240

 

{mospagebreak}

หน้า 241

 

{mospagebreak}

หน้า 242

 

{mospagebreak}

หน้า 243

 

{mospagebreak}

หน้า 244

 

{mospagebreak}

หน้า 245

 

{mospagebreak}

หน้า 246

 

{mospagebreak}

หน้า 247

 

{mospagebreak}

หน้า 248

 

{mospagebreak}

หน้า 249

 

{mospagebreak}

หน้า 250

 

{mospagebreak}

หน้า 251

 

{mospagebreak}

หน้า 252

 

{mospagebreak}

หน้า 253

 

{mospagebreak}

หน้า 254

 

{mospagebreak}

หน้า 255

 

{mospagebreak}

หน้า 256

 

{mospagebreak}

หน้า 257

 

{mospagebreak}

หน้า 258

 

{mospagebreak}

หน้า 259

 

{mospagebreak}

หน้า 260

 

{mospagebreak}

หน้า 261

 

{mospagebreak}

หน้า 262

 

{mospagebreak}

หน้า 263

 

{mospagebreak}

หน้า 264

 

{mospagebreak}

หน้า 265

 

{mospagebreak}

หน้า 266

 

{mospagebreak}

หน้า 267

 

{mospagebreak}

หน้า 268

 

{mospagebreak}

หน้า 269

 

{mospagebreak}

หน้า 270

 

{mospagebreak}

หน้า 271

 

{mospagebreak}

หน้า 272

 

{mospagebreak}

หน้า 273

 

{mospagebreak}

หน้า 274

 

{mospagebreak}

หน้า 275

 

{mospagebreak}

หน้า 276

 

{mospagebreak}

หน้า 277

 

{mospagebreak}

หน้า 278

 

{mospagebreak}

หน้า 279

 

{mospagebreak}

หน้า 280

 

{mospagebreak}

หน้า 281

 

{mospagebreak}

หน้า 282

 

{mospagebreak}

หน้า 283

 

{mospagebreak}

หน้า 284

 

{mospagebreak}

หน้า 285

 

{mospagebreak}

หน้า 286

 

{mospagebreak}

หน้า 287

 

{mospagebreak}

หน้า 288

 

{mospagebreak}

หน้า 289

 

{mospagebreak}

หน้า 290

 

{mospagebreak}

หน้า 291

 

{mospagebreak}

หน้า 292

 

{mospagebreak}

หน้า  293

 

{mospagebreak}

หน้า 294

 

{mospagebreak}

หน้า 295

 

{mospagebreak}

หน้า 296

 

{mospagebreak}

หน้า 297

 

{mospagebreak}

หน้า 298

 

{mospagebreak}

หน้า 299

 

{mospagebreak}

หน้า 300

 

 


 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์