index 228-1

 

 

การทดลองการเกิดสเปกตรัมของธาตุ (Emission Spectroscopy)

วิธีทดลองการเกิดสเปกตรัมของธาตุ (Emission Spectroscopy)

ขั้นที่ 1: สังเกตสเปกตรัมที่ปรากฏของแก๊ส

สังเกตสเปกตรัมของแก๊สโดยลากหลอดบรรจุแก๊สแต่ละชนิด (ยกเว้นหลอดล่างสุด ซึ่งเป็นแก๊สที่ไม่ทราบชนิด) จากด้านซ้ายของจอ แล้ววางลงในช่องเสียบด้านบน  สเปกตรัมจะปรากฎทางด้านขวา

ขั้นที่ 2: สร้างสรรค์และสับเปลี่ยนระดับพลังงาน

สร้างระดับพลังงานในกราฟระดับพลังงานทางขวา โดยการคลิกปุ่ม  "Add Energy Level" เปลี่ยนค่าพลังงานโดยการคลิกและลากแต่ละระดับด้วยเมาส์จากสเกลด้านซ้ายในแนวตั้ง

ขั้นที่ 3: สร้างCreating transitions between energy levels

คลิกที่ระระดับพลังงานที่สเกลด้านขวา คลิกลากเส้นระดับพลังงานไปที่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า  ปล่อยเมาส์เมื่อระดับพลังงานที่ต่ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเส้นสเปกตรัมปรากฏในตำแหน่งที่ทดลองสักครู่ เส้นสเปกตรัมจริงจะปรากฏ  การปล่อยเมาส์นระหว่างทดลองสิ้นสุดจะเป็นเหตุให้ไม่ปรากฏเส้นสเปกตรัม

ขั้นที่ 4: จับคู่เส้นสเปกตรัมที่ทดลองกับเส้นสเปกตรัมจริง

การสับเปลี่ยนระดับพลังงานตามที่อธิบายในขั้นที่ 2 เพิ่มระดับพลังงานหรือเคลื่อนย้ายจนกระทั่งเส้นสเปกตรัมที่ทดลองสอดคล้องกับเส้นสเปกตรัมจริงข้างบน

ขั้นที่ 5 (เพิ่มเติม): การทดลองกับแก๊สที่ไม่ทราบชนิด (Unknown gas)

หลอดแก๊สด้านล่างซ้ายมือจะเป็นแก๊สที่ไม่ทราบชนิดซึ่งสามารถเปลี่ยนสเปกตรัม  คลิกและลาก Unknown gas วางในช่องเสียบหลอดแก๊ส  แล้วคลิกปุ่ม "Edit" ที่ปรากฏทางด้านซ้ายของช่องเสียบหลอดแก๊ส ค่าของพลังงาน ความยาวคลื่นจะปรากฏ ซึ่งสามารถเปลี่ยนค่าได้  คลิกปุ่ม "OK" เพื่อดูสเปกตรัมที่สร้างขึ้น

คลิกเข้าสู่การทดลองค่ะ

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์