p23

 

นักดนตรี กำลังเล่นเสียงที่ได้จากขอบแก้ว  ให้กับผู้สนใจบนท้องถนน

ภาพคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นบนขอบแก้ว  บริเวณที่เป็นสีขาวคือส่วนที่เกิดโนด ภาพนี้ถ่ายด้วยวิธี  interferometric  holography

ในภาพเป็นการยกหยดน้ำด้วยเสียงอัลตร้าโซนิก   เครื่องกำเนิดเสียงความถี่สูงจะสร้างความถี่เสียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน และสะท้อนจากข้างบนลงข้างล่าง  เมื่อช่องว่างเหมาะสมเกิดเป็นคลื่นนิ่งขึ้น  ยกหยดน้ำอยู่ในบริเวณที่เป็นโนด

ภาพคลื่นนิ่งของความถี่คลื่นเสียง  1868  เฮิรตช์  ที่เกิดขึ้นบนตัวไวโอลิน  เกิดขึ้นจากการโรยทรายบนตัวไวโอลิน  โดยที่ทรายจะไปกองกันอยู่บริเวณที่เป็นโนด

 

โลกเหงื่อหยด

สิ่งเร้นลับที่สุดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกรณีโลกมีความร้อนเพิ่มขึ้น  คือความชื้นของดินบนโลก  หากไม่สามารถวัดได้แล้ว นักวิทยาศาสตร์จะไม่อาจประเมินอัตราการระเหยของความชื้นได้  ข้อมูลตัวเลขนี้จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ต้นแบบ  ที่จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ  พลังงาน  และวงจรคาร์บอนบนโลกได้อย่างแม่นยำ  คำตอบที่พยายามค้นหามานานจะได้มาจากอวกาศ   NASA   ได้เลือกทีมงานจาก  MIT   ให้ออกแบบ   Hydroaphere  state   Mission ยานอวกาศนี้ขึ้นสู่อวกาศในปี  ค.ศ. 2007

นำมาจาก  Popular  mechanics  เมษายน  2003

ตู้ปลามหึมา

   เมื่อน้ำทะเล  11  ล้านแกลลอน  มาเก็บไว้  แล้วเติมพันธุ์ปลากับสัตว์ทะเลต่างๆ เข้าไปอีก  45000  ตัว  ผลลัพธ์ที่ได้คือแหล่องท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ในยุโรป   มีชื่อว่า โลเซียโน  กราฟิก  (L'Oceanographic)   อยู่ที่เมืองวาเลนเซีย  ประเทศสเปน  ที่ได้รับการขนานว่าเป็นอะควาเรี่ยมขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป  มีพันธุ์ปลาและสัตว์ทะเลกว่า 500  สายพันธุ์  ตั้งแต่กุ้งไปจนถึงปลาฉลาม  รวมไปทั้งสิงโตทะเลและนกเพนกวิน  และเพื่อให้บรรดาสัตว์เหล่านี้  ได้มีโอกาสปรับตัวกับการได้เห็นภาพคนเดินกันขวักไขว่ในโลกใต้น้ำของพวกมัน  ทางฝ่ายจัดการจึงได้งดการชมอะควาเรี่ยมแห่งนี้นานถึง  3  เดือน  หลังจากทำพิธีเปิดในกลางเดือนธันวาคม จากนั้นจึงค่อยให้ผู้ชมเป็นกลุ่มขนาดเล็กเข้าชมได้  ภายในเวลา 1  ปี  โลเซียโนกราฟฟิกคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ปีละ  1.8  ล้านคน

นำมาจาก  Popular  mechanics  เมษายน  2003

 

หัวจ่ายไฮโดรเจน

หัวจ่ายเชื้อเพลิงรุ่นใหม่เปลี่ยนบทบาทให้สถานีบริการน้ำมัน  กลายเป็นจุดเติมพลังงานเซลล์ไฟฟ้าได้ เนื่องจากเซลล์ไฟฟ้านั้นต้องใช้  และไฮโดรเจนนั้นต้องเก็บรักษาไว้ในถังความดันสูง   หรือถังเย็นที่มีราคาแพง   และผู้ดำเนินกิจการปั๊มน้ำมันรายย่อยไม่สามารถลงทุนได้  เมื่อไม่นานนี้ทางเจนเนอรัลมอเตอร์  จึงวางแผนจะใช้เครื่องจ่ายเชื้อเพลิงที่มีระบบเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนติดตั้งไว้กับเครื่อง  เมื่อมีการปั๊มเอาน้ำมันเข้า ไฮโดรเจนก็จะไหลออกมา

     แม้การแยกไฮโดรเจนจากน้ำมัน  จะไม่ได้เปรียบในด้านช่วยรักษาสภาพแวดล้อมเหมือนการใช้พลังงานจากลมหรือแสงอาทิตย์ในการสร้างพลังงานไฟฟ้า  แต่มันก็ช่วยแก้ปัญหาในด้านการเก็บภาษีเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันบ่อยนัก

นำมาจาก  Popular  mechanics  เมษายน  2003

 

ต่ำกว่านี้ไม่มีแล้ว

    เครื่องบินของกองทัพอากาศที่ใช้อยู่  สามารถสนองต่อการขนย้าย  Stryker Brigade  Combat  Team   หน่วยรบใหม่ของกองทัพบกได้  ในการกำหนดการ  96  ชั่วโมง  แต่ภารกิจใหม่  ที่ต้องการขนย้ายหน่วยรบของกองทัพบก  5  กองพันให้ได้ภายใน 30   วัน  จำต้องหายานขนส่งชนิดใหม่มาใช้  แนวคิดอย่างหนึ่งคือ   Boeing   Phantom  Works  Pelican  เครื่องบินขนาด   300  ฟุต ที่สามารถขนรถถัง  M1   ได้  17  คัน   หรือเท่ากับสัมภารถหนัก  1400 ตัน  น้ำหนักบรรทุกที่สูงต้องแลกกับระดับบินต่ำ  สมรรถนะการยกตัวของ  Pelican   ขึ้นอยู่กับปีกขนาด  500  ฟุต ที่ทำระดับบินได้ไม่ถึง  100   ฟุต  เพราะต้องอาศัยแรงต้านจากพื้นดินช่วยในการลอยตัว

นำมาจาก  Popular  mechanics  เมษายน  2003

 

ใช้เสียงฆ่าเชื้อ

เสียงความถี่สูงสามารถใช้เป็นมือสังหารได้  ทีมงานวิจัยอิสระในรัฐเพนซิลวาเนีย และจอร์เจีย  ได้พัฒนาระบบการฆ่าเชื้อขึ้นมา โดยทางมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียเป็นผู้ออกแบบให้ใช้ได้ในสภาพทั่วไป    และมีประสิทธิภาพสูงถึง  99.99  เปอร์เซนต์ ในการฆ่าละอองเชื้อโรคที่คล้ายกับเชื้อแอนแทรกซ์ได้ ส่วนวิธีการพัฒนาโดยนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจียกับมหาวิทยาลัยจอร์เจียนั้นเป็นการสร้างโพรงในส่วนผสมเจือจางของไอโซโพรพิล แอลกฮอลล์  ซี่งโพรงจะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานเสียงทำให้เกิดช่องว่างขนาดเล็ก  หรือฟองอากาศในของเหลวที่แตกตัวด้วยแรงดันคล้ายระเบิดอุปกรณ์ของทีมงานจากจอร์เจีย จะนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อในเครื่องมือแพทย์ที่ทำความสะอาดยาก

 

นำมาจาก  Popular  mechanics  เมษายน  2003


กระบองเพชร  

                                กระบองเพชรเป็นพืชทะเลทราย  มันอยู่ในทะเลทรายอันแห้งแล้งฝนไม่ตกนานนับเดือนได้   เพราะมันมีลักษณะพิเศษ

                                กระบองเพชรมีหลายร้อยชนิด  แต่ทุกชนิดมีแต่ลำต้นหนา ๆ  ไม่มีกิ่งก้านสาขาเล็ก ๆ  อย่างต้นไม้ธรรมดา  ไม่มีใบเหมือนใบไม้ธรรมดา  ทุกส่วนเป็นลำต้นเหมือนกันหมด  แม้จะมีลักษณะคล้ายใบก็ตาม  ตามลำต้นของมันมีเซลล์เล็ก ๆ  มากมาย ทำหน้าที่ 

                              เก็บน้ำไว้ในลำต้นหนา ๆ  นั้น  รากของมันแผ่กว้างไปตามใต้ทราย  พอฝนตกมันจะดูดน้ำไว้อย่างมาก  กระบองเพชรต้นใหญ่ ๆ  อาจสะสมน้ำไว้ในลำต้นของมันนับพันลิตร   นอกจากนั้นลำต้นของมันยังป้องกันน้ำระเหยเพราะไอแดดได้อีกด้วย    เพราะมีไขเคลือบอยู่ภายนอกทำให้กันน้ำระเหยออกได้   กระบองเพชรบางชนิดต้นใหญ่สูงกว่า  50  ฟุต   บางชนิดเล็กนิดเดียว   ใส่กระถางไว้ในบ้านได้อย่างกุหลาบหิน

                                กระบองเพชรส่วนใหญ่มีหนามแหลม   จึงมีผู้นำมาปลูกเป็นรั้วบ้านป้องกันขโมย  กระบองเพชรมีลำต้นยาวเลื้อยไปตามดินเหมือนงู   อาจยาวได้ราว  10  ฟุต   บางทีเรียกกระบองเพชรเข็มทิศ   เพราะมันจะเลื้อยไปตามด้านพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้น   กระบองเพชรบางต้นอ้วนกลม  สูง  9  ฟุต  กว้าง  9  ฟุตพอๆ กัน  ชนิดนี้เรียกว่ากระบองเพชรถัง

                                กระบองเพชรเติบโตช้ามาก  บางต้นอาจมีอายุกว่า  500  ปี  หนามกระบองเพชรมีไว้กันสัตว์มาทำลายเพื่อกินน้ำในลำต้น  แต่ก็มีประโยชน์  สำหรับสัตว์บางชนิดที่ซ่อนตัวหนีศัตรูตามต้นของมัน  นกบางชนิดทำรังในต้นกระบองเพชรด้วยซ้ำไป  


ทำไมดอกไม้จึงมีกลิ่น

                                กลิ่นดอกไม้มาจากน้ำมันเฉพาะตัวที่ต้นไม้นั้น ๆ กลั่นออกมา   น้ำมันในดอกไม้นี้คล้าย ๆ  กัน ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้พันธุ์เดียวกัน

                                น้ำมันในดอกไม้ประกอบด้วยธาตุสองชนิด   คือ  คาร์บอน  และไฮโดรเจน  กลิ่นดอกไม้กระจายไปในอากาศได้แมลงจึงได้กลิ่นและถูกดึงดูดให้รีบไปแสวงหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้   และช่วยดอกไม้ต้นไม้นั้นแพร่พันธุ์ต่อไป

คำว่า “เอนไซโคลพีเดีย”  ( Encyclopedia )  หมายความว่าอะไร

                                คำว่าเอนไซโคลพีเดีย  มาจากภาษากรีกหลายคำรวมกันคำแรกคือ เอน (En)  ที่แปลว่า “ใน”  เติมเข้าข้างหน้าเพื่อให้คำนี้ฟังดูเข้มแข็งขึ้น  ถ้าไม่มีคำว่า  เอน   ก็จะเหลือเพียง   ไซโคลพีเดีย  ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับเอนไซโคลพีเดีย  แต่ไซโคลพีเดียฟังแล้วไม่เข้มแข็ง   คำต่อมาคือไซโคลส   เป็นภาษากรีกแปลว่า  “รอบตัว”  ดังนั้นหนังสือเอนไซโคลพีเดีย  จึงเป็นหนังสือที่บอกอะไร ๆ   หลายอย่างรอบตัว  มิใช่เป็นวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  ส่วนสุดท้ายของคำเอนไซโคลพิเดียคือ  พีเดีย  คำนี้เป็นคำภาษาอังกฤษที่แปลงจากคำในภาษากรีกว่า  paideia   หมายถึงการสอนหรือแนะนำ  ดังนั้นเอนไซโคลพีเดียจึงหมายถึงหนังสือที่สอนความรู้รอบตัวทุกวิชา  คำนี้เราแปลเป็นไทยว่า   สารานุกรม


 

ภาพวงจรรวมตัวแรกของโลก  ของนายแจ๊ค  คิวบี้   สร้างขึ้นเมื่อวันที่  12  เดือนกันยายน 1958   

รูปไมโครโพรเซสเซอร์ขนาด  32  บิต   ที่ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ากว่า  200000  ชิ้น  บรรจุอยู่ภายในแผ่นชิพที่มีขนาดเท่ากับเหรียญเท่านั้น

วงจรรวม  (integrated  circuit)

    นายแจ๊ค  คิลบี้  นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเทกซัส อินสตูรเมนส์   ได้ประดิษฐ์วงจรรวมขึ้นมาปี ค.ศ.  1958   ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    และเป็นหัวใจของอุปกรณ์ต่างๆมากมายอาทิเช่น  คอมพิวเตอร์   นาฬิกา   กล้อง   รถยนต์   เครื่องบิน   หุ่นยนต์   ยานอวกาศ   และอุปกรณ์สื่อสารแทบทุกประเภท   ภายในมี  ทรานซิสเตอร์   ไดโอด   ตัวต้านทาน   และตัวเก็บประจุ   บรรจุอยู่บนแผ่นซิลิคอน  ที่เรียกว่า แผ่นชิพ

    วงจรรวมช่วยลดขนาดของวงจรไฟฟ้า  และแก้ปัญหาการต่อสายระหว่างชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์  แต่ก่อนเราใช้หลอดสูญญากาศ   ซึ่งกินกระแสไฟฟ้ามาก  และมีขนาดใหญ่เทอะทะ  การต่อสายไฟต้องใช้ระยะยาว  ทำให้สูญเสียพลังงาน  ปกติประจุไฟฟ้าเดินทางได้  0.3  เมตรในระยะเวลา  0.000000001  วินาที  จากวงจรหนึ่งไปอีกวงจรหนึ่ง  ซึ่งเสียเวลามาก (เทียบกับปัจจุบัน)     เมื่อนำวงจรไฟฟ้าทั้งหมดอัดลงไปบนแผ่นชิพ  ปัญหาการกินกระแสไฟ    ขนาด  และการเดินทางของประจุไฟฟ้าก็หมดลง  จะเห็นได้ว่า ความเร็วของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  เร็วหายห่วงจริง

 


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์