แบบทดสอบก่อนเรียน
เรี่อง  สมบัติของแสงและการเกิดภาพ

1. การมองในข้อใดที่ไม่ใช่การเห็นจากการสะท้อนแสงจากวัตถุ

การมองก้อนเมฆ
การดูกระจกเงา
การดูเงาในน้ำ
การมองกองไฟกำลังไหม้


2. กระจกในข้อใดสะท้อนแสงได้ดีที่สุด

กระจกทาสีดำ
กระจกทาสีแดง
กระจกทาสีขาว
กระจกทาสีเหลือง


3. ข้อใดแสดงถึงคุณสมบัติของแสงกับตัวกลางทึบแสง

การสร้างกล้องดูแห่
การเกิดจันทรุปราคา
การสร้างกล้องจุลทรรศน์
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในน้ำตื้นกว่าความเป็นจริง


4. การเดินทางของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสมากกว่าหนึ่งชนิดทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด

การเกิดเงา
การเกิดรุ้งกินน้ำ
การหักเหของแสง
การสะท้อนของแสง


5. ในเวลา 15.00 น. หลังฝนตกจะเกิดรุ้งกินน้ำทางทิศใด

ทิศใต้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก


6. แสงจะสะท้อนกลับมากเมื่อใด

ผ่านตัวกลางหลายชนิด
กระทบกับวัตถุผิวเรียบ
กระทบกับวัตถุผิวขรุขระ
แสงเดินทางเป็นเส้นตรง


7. ข้อใดเป็นประโยชน์ของแสงอาทิตย์ทางอ้อม

ตากผ้า
อ่านหนังสือ
ถนอมอาหาร
ผลิตกระแสไฟฟ้า


8. รังสีเหนือม่วงคือรังสีในข้อใด

รังสีเอ็กซ์
รังสีคอสมิก
รังสีอินฟราเรด
รังสีอัลตราไวโอเลต


9. ตัวกลางชนิดใดที่แสงเดินทางผ่านไม่ได้

กระจกเงา
กระจกฝ้า
สุญญากาศ
น้ำประปา


10. เราใช้ประโยชน์จากการหักเหของแสงในเรื่องใดมากที่สุด

การทำแว่นสายตา
การส่งสัญญาณ
การจับปลาในน้ำ
การสร้างภาพลวงตา


11. ถ้าต้อการเห็นภาพวัตถุหนาเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับ 10 เซนติเมตรเป็นภาพหัวตั้งขนาดใหญ่ 2 เท่าของวัตถุระยะวัตถุจะเป็นเท่าไร

3 เซนติเมตร1
5 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
15 เซนติเมตร

12. อุปกรณ์ใดที่ทำให้ภาพจริงได้

เลนส์นูนและกระจกเว้า
กระจกเว้าและกระจกนูน
เลนส์เว้าและกระจกนูน
กระจกนูนและเลนส์นูน


13. เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านปริซึมจะแยกออกเป็นแสงสีต่าง ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุใด

การสะท้อนของแสง
การหักเหของแสง
การกระจายของแสง
การแทรกสอดของแสง


14. วางเหรียญไว้ที่ก้นแก้ว เมื่อยืนอยู่ข้าง ๆ จะมองไม่เห็นเหรียญแต่ถ้ารินน้ำลงในแก้วจะสามารถมองเห็นเหรียญได้ เป็นเพราะเหตุใด

การหักเหของแสง
การสะท้อนของแสง
การกระจายของแสง
การสะท้อนกลับหมดของแสง


15. การสะท้อนกลับหมดจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางตามข้อใด

จากน้ำไปแก้ว
จากแก้วไปน้ำ
จากอากาศไปน้ำ
จากอากาศไปแก้ว


16. อุปกรณ์ใดที่ไม่ได้อาศัยหลักการสะท้อนหรือหักเหของแสง

กล้องรูเข็ม
กล้องสลับลาย
กล้องดูแห่
กล้องจุลทรรศน์


17. คนสายตาสั้นจะต้องสวมแว่นที่ทำด้วยสิ่งใด

เลนส์เว้า
เลนส์นูน
กระจกเว้า
กระจกนูน


18. ถ้าเราอยู่ใต้น้ำเมื่อมองเพื่อนบนฝั่งจะมีลักษณะอย่างไร

เห็นอยู่สูงกว่าตัวจริง
เห็นอยู่ต่ำกว่าตัวจริง
เห็นตัวโตกว่าตัวจริง
เห็นเป็นภาพหัวกลับ


19. เรามองเห็นดินสอหักงอในแก้วที่มีน้ำ เราสรุปได้ว่าอย่างไร

น้ำหนาแน่นกว่าอากาศ
น้ำเป็นตัวกลางโปร่งใส
ทางเดินของแสงหักเหได้
แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้มากชนิด


20. ถ้าฉายแสงไฟให้ผ่านอากาศแล้วผ่านน้ำแสงจะเดินทางอย่างไร

เป็นเส้นตรง
เป็นเส้นโค้ง
เบนออกจากเส้นปกติ
เบนเข้าหาเส้นปกติ


คลิกปุ่มด้านล้างเพื่อตรวจสอบคะแนนก่อนเรียน
Push button


       
           

     

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์