index 238

 

อินทรีผยองสหรัฐ           ยุทธการ เสรีภาพอิรัก           เหยี่ยวทองอิรัก
    Operation Iraqi Freedom    

 

รถถังเอแบรม์ของอเมริกันถูกทำลายในอิรัก

สงครามโค่นล้มซัดดัมจอมเผด็จการ
แห่งอิรัก กับอนาคตที่ยังมืดมน

ต้นเหตุของสงคราม

อัมรัมภกถาการรุกราน

เปรียบเทียบกำลังทางทหาร

ฝ่ายรุกราน

ฝ่ายป้องกัน

การรุกราน

การโจมตีโดราฟาร์ม

เปิดฉากโจมตี

ปฏิบัติการพิเศษ

กรุงแบกแดดแตก

สรุปผลการรบ

 

Tips: หลังจากกดหัวข้อแล้วต้องการกลับมาที่รายชื่อเรื่องนี้อีกให้กดปุ่มBackspace

 

ต้นเหตุของสงคราม

ประธานาธิบดีซัดดัม นั่งอยู่บนบัลลังก์ (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

     ยุทธการเสรีภาพอิรัก หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การรุกรานอิรักในปี 2003 (The 2003 invasion of Iraq ) มีประเทศที่เป็นหัวหอกสำคัญในการรุกรานคือ สหรัฐอเมริกา,สหราชอาณาจักร,ออสเตรเลีย,โปแลนด์ และ เดนมาร์ก ( และประเทศอื่นๆ ที่เข้ามารักษาความสงบหลังจากได้รับชัยชนะ ) โดยเริ่มขึ้นเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม ปี ค.ศ.2003 การตัดสินใจบุกอิรักในครั้งนี้มาจากข่าวกรอง ที่กองทัพอเมริกาได้รับมาว่า ประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน ( Saddam Hussein's ) แห่งอิรัก เตรียมอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ( weapons of mass destruction ) ส่งมอบให้แก่พวกผู้ก่อการร้าย อัลกออิดะ หรือ อัลเคด้า ( Al Qaeda ) ของอุสมา บินลาเดน ( Osama Binladen ) ทำให้ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช ( George W. Bush ) ของสหรัฐ ส่งกองกำลังโจมตีอิรักทันที

 ประธานาธิบดีบุช ของสหรัฐฯ 

( คลิกทื่รูปเพื่อขยาย )
 

     ในการบุกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อปลดอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ซึ่งฝ่ายสหรัฐกล่าวอ้างว่าอิรักมีไว้ในครอบครอง ข้อต่อไปคือเพื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการของซัดดัม และ ไม่ให้ซัดดัมสนับสนุนผู้ก่อการร้าย และข้อสุดท้ายคือ เพื่อปลดปล่อยประชาชนชาวอิรักจากการกดขี่ของซัดดัม ในการนี้ฝ่ายสหรัฐใช้ทหารรวมกว่า 1แสนคน ( ที่ไม่เรียกว่านายเพราะมีทหารหญิงด้วย ) เตรียมไว้ในคูเวตในวันที่ 18 กุมภาพันธ์

 นาย บินลาเดน ผู้ก่อการร้ายศัตรูตัว
ฉกาจของสหรัฐฯ ( คลิกที่รูปเพื่อขยาย )

 

     ฝ่ายสหรัฐได้ให้การสนับสนุนกับประเทศ ที่จะมาร่วมเป็นพันธมิตรในการถล่มอิรัก รวมทั้งได้รับการสนับสนุนกจากชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ด( Kurdish ) ซึ่งจะช่วยบุกมาจากทางตอนเหนือของอิรัก เพราะเจ็บแค้นที่เคยถูกอิรักใช้อาวุธเคมีสังหารเป็นจำนวนมาก จึงได้โอกาสแก้แค้นซัดดัม

คลิกอ่านต่อค่ะ

 

ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4 ว.023 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
1 ไฟฟ้าสถิต  
  1.1 ความนำและประวัติความเป็นมาของวิชาไฟฟ้าสถิติ 1
  1.2 ประจุไฟฟ้า 3
  1.3 ทฤษฎีอะตอมกับการเกิดประจุไฟฟ้า 5
  1.4 การทำวัตถุให้มีประจุไฟฟ้า 6
  1.5 การทดลองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระจายของประจุไฟฟ้า 8
  1.6 เครื่องตรวจประจุไฟฟ้า 12
  1.7 แรงระหว่างประจุไฟฟ้า , แรงคูลอมบ์ 17
  1.8 การคำนวณเกี่ยวกับแรงไฟฟ้า 21
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.1 35
  1.9 สนามไฟฟ้า 37
  1.10 การคำนวณเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าโดยทั่วไป 41
  1.11 การคำนวณเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าของทรงกลม 45
  1.12 เส้นแรงไฟฟ้า 47
  1.13 แรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าที่มีค่าสม่ำเสมอ 52
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.2 61
  1.14 พลังงานศักย์ไฟฟ้า , ศักย์ไฟฟ้า 64
  1.15 ศักย์ไฟฟ้าของทรงกลม 68
  1.16 การคำนวณเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า 74
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.3 85
  1.17 ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้า 88
  1.18 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ากับหลักการของพลังงานกล 90
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.4 98
  1.19 ความจุไฟฟ้า 100
  1.20 การคำนวณเกี่ยวกับความจุไฟฟ้า 109
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.5 122
  1.21 เครื่องกลไฟฟ้าสถิต 123
  1.22 ไฟฟ้าสถิตกับเทคโนโลยี 126
  1.23 ไฟฟ้าสถิตเชิงแคลลูลัส 128
  แบบฝึกหัดที่ 1 136
2 ไฟฟ้ากระแสตรง  
  2.1 ความนำและประวัติความเป็นมาของไฟฟ้ากระแส 139
  2.2 กระแสไฟฟ้า 140
  2.3 แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า 143
  2.4 กระแสไฟฟ้าในโลหะตัวนำ 148
  โจทย์แบบฝึกหัด 2.1 153
  2.5 สภาพความต้านทาน , ความต้านทานและกฎของโอห์ม 155
  2.6 สภาพนำไฟฟ้าและความนำไฟฟ้า 161
  2.7 ผลของอุณหภูมิต่อความต้านทาน 164
  2.8 เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า , ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทาน 166
  2.9 การวัดความต้านทาน 168
  2.10 การต่อความต้านทาน 169
  โจทย์แบบฝึกหัด 2.2 184
  2.11 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 190
  2.12 วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้าน 192
  2.13 โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 198
  โจทย์แบบฝึกหัด 2.3 205
  2.14 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 207
  2.14.1 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเครื่องมือต่างๆภายในวงจร 207
  2.14.2 วงจรที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าต่ออนุกรมกัน 208
  2.14.3 วงจรที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าขนาดเท่ากันต่อกัน 210
  2.14.4 ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ส่วนของวงจร 212
  โจทย์แบบฝึกหัด 2.4 224
  2.15 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 228
  2.15.1 การเลือกกระแสเป็นวงแบบแมกซ์เวลล์ 232
  2.15.2 วงจรไฟฟ้าแบบพิเศษต่างๆ 236
  2.15.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุไฟฟ้า 239
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 2 242
3 ไฟฟ้า - แม่เหล็ก  
  3.1  แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 247
  3.1.2 คุณสมบัติและแรงแม่เหล็ก 248
  3.1.3 เส้นแรงแม่เหล็ก 249
  3.1.4 สนามแม่เหล็กโลก 250
  3.2 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า 253
  3.2.1 สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดยาวมีกระแสไฟฟ้า 254
  3.2.2 สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดขดเป็นวงกลม 257
  3.2.3 สนามแม่เหล็กของขดลวดโซลีนอยด์และขดลวดทอรอยด์ 259
  3.2.4 ปลั๊กแม่เหล็ก 262
  3.2.5 การคำนวณเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า 264
  โจทย์แบบฝึกหัด 3.1 270
  3.3 แรงกระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 273
  3.3.1 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก 275
  3.3.2 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยทำมุม กับสนามแม่เหล็ก 276
  3.3.3 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 276
  3.3.4 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในทิศตั้งฉากกัน0 277
  3.3.5 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่ขนานกัน 278
  3.3.6 โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 281
  โจทย์แบบฝึกหัด 3.2 290
  3.4 แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า 292
  3.4.1 แรงระหว่างเส้นลวดมีกระแสไฟฟ้า 293
  3.4.2 แรงกระทำต่อขดลวดมีกระแสที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก 294
  3.4.2.1 โจทย์ตัวอย่างเรื่องแรงระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า 296
  3.4.3 มอเตอร์ไฟฟ้า 300
  3.4.4 มาตรไฟฟ้าหรือมิเตอร์ไฟฟ้า 302
  3.4.5 แอมมิเตอร์และการแปลงกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นแอมมิเตอร์ 303
  3.4.6 โวลท์มิเตอร์และการแปลงกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นโวลท์มิเตอร์ 304
  3.4.7 โอห์มมิเตอร์และการสร้างโอห์มมิเตอร์ 305
  3.4.8 มัลติมิเตอร์และการสร้างมัลติมิเตอร์ 306
  3.4.9 โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับมิเตอร์แบบต่างๆ และมอเตอร์ 308
  โจทย์แบบฝึกหัด 3.3 321
  3.5 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 324
  3.5.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กเปลี่ยนค่า 324
  3.5.2 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากเส้นลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก 325
  3.6 หม้อแปลงไฟ 324
  โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 336
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 3 342
4 ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
  4.1 บทนำ 345
  4.2 ไฟฟ้ากระแสสลับ 345
  4.3 ความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 346
  4.4 ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 347
  4.5 ขดลวดตัวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 348
  4.6 วงจร R-C-C แบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 350
  4.7 การเปลี่ยนแปลงระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ 352
  4.8 ความสัมพันธ์ของไฟฟ้าสถิต ,  ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้าแม่เหล็ก 357
  4.9 ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 358
  4.10 การทดลองของเฮิร์ตซ์ 362
  4.11 วงจรจูนหรือวงจรออสซิลเลเตอร์ 363
  4.12 สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 366
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 386
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.1 389
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.2 391
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.3 394
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.4 398
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.5 402
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 1 404
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 2.1 409
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 2.2 410
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 2.3 415
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 2.4 417
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 2 422
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 3.1 426
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 3.2 428
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 3.3 430
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 3 432
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 4 436
  โจทย์ระคนไฟฟ้าสถิต 438
  โจทย์ระคนไฟฟ้ากระแสตรง 452
  โจทย๋ระคนไฟฟ้าแม่เหล็ก 474
  โจทย์ระคนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 491
  เฉลยโจทย์ระคนไฟฟ้าสถิต 501
  เฉลยโจทย์ระคนไฟฟ้ากระแสตรง 521
  เฉลยโจทย์ระคนไฟฟ้าแม่เหล็ก 546
  เฉลยโจทย์ระคนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 559
  ภาคผนวก 567

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

{mospagebreak}

หน้า 524

{mospagebreak}

หน้า 525

{mospagebreak}

หน้า 526

{mospagebreak}

หน้า 527

{mospagebreak}

หน้า 528

{mospagebreak}

หน้า 529

{mospagebreak}

หน้า 530

{mospagebreak}

หน้า 531

{mospagebreak}

หน้า 532

{mospagebreak}

หน้า 533

{mospagebreak}

หน้า 534

{mospagebreak}

หน้า 535

{mospagebreak}

หน้า 536

{mospagebreak}

หน้า 537

{mospagebreak}

หน้า 538

{mospagebreak}

หน้า 539

{mospagebreak}

หน้า 540

{mospagebreak}

หน้า 541

{mospagebreak}

หน้า 542

{mospagebreak}

หน้า 543

{mospagebreak}

หน้า 544

{mospagebreak}

หน้า 545

{mospagebreak}

หน้า 546

{mospagebreak}

หน้า 547

{mospagebreak}

หน้า 548

{mospagebreak}

หน้า 549

{mospagebreak}

หน้า 550

{mospagebreak}

หน้า 551

{mospagebreak}

หน้า 552

{mospagebreak}

หน้า 553

{mospagebreak}

หน้า 554

{mospagebreak}

หน้า 555

{mospagebreak}

หน้า 556

{mospagebreak}

หน้า 557

{mospagebreak}

หน้า 558

{mospagebreak}

หน้า 559

{mospagebreak}

หน้า 560

{mospagebreak}

หน้า 561

{mospagebreak}

หน้า 562

{mospagebreak}

หน้า 563

{mospagebreak}

หน้า 564

{mospagebreak}

หน้า 565

{mospagebreak}

หน้า 566

{mospagebreak}

หน้า 567

{mospagebreak}

หน้า 568

{mospagebreak}

หน้า 569

{mospagebreak}

หน้า 570

{mospagebreak}

หน้า 571

{mospagebreak}

หน้า 572

{mospagebreak}

หน้า 573

{mospagebreak}

หน้า 574

{mospagebreak}

หน้า 575

{mospagebreak}

หน้า 576

{mospagebreak}

หน้า 577

{mospagebreak}

หน้า 578

{mospagebreak}

หน้า 579

{mospagebreak}

หน้า 580

{mospagebreak}

หน้า 581

{mospagebreak}

หน้า 582

{mospagebreak}

หน้า 583

{mospagebreak}

หน้า 584

{mospagebreak}

หน้า 585

{mospagebreak}

หน้า 586

{mospagebreak}

หน้า 587

{mospagebreak}

หน้า 588

{mospagebreak}

หน้า 589

{mospagebreak}

หน้า 590


 

 

ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 6 ว.025 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
17 ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสมบัติแสงเชิงฟิสิกส์  
  1. บทนำ 2
  2. ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่ต้องทราบมาก่อน 2
  3. ไฟฟ้ากระแสสลับ 9
  คำถาม-คำตอบที่ 1-20 (เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ) 29
  แบบฝึกหัดที่ 17.1 33
  เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ 17.1 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 35
  4. คลื่นแม่เหล็ก-ไฟฟ้า 36
  คำถาม - คำตอบที่ 21-62 55
  แบบฝึกหัดที่ 17.2 67
  เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ 17.2 69
  5. สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ 70
  แบบฝึกหัดที่ 17.3 102
  เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ 17.3 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 108
  โจทย์ระคนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 109
  เฉลยคำตอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 117
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเอนทรานซ์แสงเชิงฟิสิกส์ 118
  เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน สสวท. (ปรับปรุง 2533 ) บทที่ 17 124
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 17.1 132
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 17.2 135
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 17.3 137
  เฉลยแนวคิดโจทย์ระคนไฟฟ้ากระแสสลับ 142
  เฉลยแนวคิดข้อสอบเอนทรานซ์แสงเชิงฟิสิกส์ 153
18 ฟิสิกส์อะตอม  
  1. บทนำ 165
  2. โครงสร้างของสสาร 165
  คำถาม - คำตอบ ที่ 1-20 170
  3. ความเจริญของวิชาไฟฟ้าและไฟฟ้าแม่เหล็ก 171
  4. การค้นพบอิเล็กตรอน 173
  คำถาม - คำตอบที่ 21-40 184
  แบบฝึกหัดบทที่ 18.1 189
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 18.1 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 191
  5. สเปกตรัมของแสงและสเปกตรัมของอะตอม 192
  คำถาม - คำตอบที่ 41-50 (เรื่อง สเปกตรัม) 199
  6. การแผ่รังสีของวัตถุดำ และทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น 200
  คำถาม - คำตอบที่ 51-60 205
  7. ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก 207
  คำถาม - คำตอบที่ 61-80 (โฟโตอิเล็กตริก) 212
  แบบฝึกหัดที่ 18.2 219
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 18.2 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 223
  8. การค้นพบรังสีเอกซ์ 224
  คำถาม - คำตอบที่ 81-100 (เรื่องรังสีเอกซ์) 228
  แบบฝึกหัดที่ 18.3 231
  คำตอบแบบฝึกหัดบทที่ 18.3 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 232
  9. การพบสารกัมมีตรังสี 232
  10. แบบจำลองอะตอม 234
  11. ทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 249
  12. กลศาสตร์ควอนตัม 255
  คำถาม - คำตอบ ที่ 101-103 (เรื่องแบบจำลองของอะตอม) 262
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 18.4 268
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 18.4 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 274
  โจทย์ระคนบทที่ 18 275
  คำตอบโจทย์ระคนบทที่ 18 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 278
  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์เรื่องฟิสิกส์อะตอม 279
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดในแบบเรียน สสวท. (ปรับปรุง 2533 )บทที่ 18 288
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 18.1 302
  เฉลยแนวคิดโจทย์แบบฝึกหัดที่ 18.2 306
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 18.3 308
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 18.4 309
  เฉลยแนวคิดโจทย์ระคนบทที่ 18 313
  เฉลยแนวคิดข้อสอบเอนทรานซ์เนื้อหาบทที่ 18 เรื่องฟิสิกส์อะตอม 318
19 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  
  1. บทนำ 335
  2. การค้นพบสารกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ 335
  3. การจำแนกชนิดของรังสีจากสารกัมมันตภาพรังสี 337
  4. เลขมวล- เลขอะตอมและโครงสร้างของนิวเคลียส 338
  5. กฎการสลายตัวแบบต่างๆ  ของสารกัมมันตรังสี 334
  6. เครื่องวัดทางนิวเคลียร์ ( Nuclear Detector) 347
  7. ทฤษฎีพื้นฐานของการสลายตัวของสารกัมมัตรังสี 355
  8. อนุกรมสารกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ (The natural radioactive series) 372
  9. สมดุลกัมมันตรังสี( Radioactive equilibrium) 378
  คำถาม - คำตอบ ที่ 1-25 (เรื่องสารกัมมันตรังสีธรรมชาติ) 379
  แบบฝึกหัดบทที่ 19.1 384
  คำตอบแบบฝึกหัดบทที่ 19.1 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 385
  10. ทฤษฎีสัมพัทธภาพและกฎทรงมวล - พลังงานของไอน์สไตน์ 386
  11. การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสแบบประดิษฐ์และสารกัมมันตรังสีประดิษฐ์ 391
  12. ไอโซโทปและแมสสเปกโตรมิเตอร์ 407
  13. เสถียรภาพของนิวเคลียส 410
  14. โครงสร้างแบบต่างๆ ของนิวเคลียส ( Nuclear Mode) 415
  15. การค้นพบนิวตรอน 419
  16. การค้นพบธาตุทรานส์ยูเรเนียม( The Transuranium Elements) 412
  17. การพบปฏิกิริยาฟิสชั่น 423
  18. พลังงานของดาวฤกษ์และปฏิกิริยาเทอโมนิวเคลียร์ , ฟิวชั่น 439
  19. การคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานยึดเหนี่ยว 441
  20. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์สุขภาพ ( Basic Healyh Physics) 445
  21. ประโยชน์และโทษจากเครื่องปฏิกรณ์และสารกัมมันตรังสีโดยย่อ 457
  คำถาม - คำตอบที่ 26-45 (เรื่องสารกัมมันตรังสีประดิษฐ์) 465
  แบบฝึกหัด 19.2 469
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 19.2 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 472
  คำถาม - คำตอบที่ 1-53 473
  ข้อสอบเอนทรานส์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 488
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดในแบบเรียน สสวท. (ปรับปรุง 2533 ) บทที่ 19 501
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 19.1  สสวท. (ปรับปรุง 2533 ) บทที่ 19 509
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 19.2  สสวท. (ปรับปรุง 2533 ) บทที่ 19 511
  เฉลยแนวคิดข้อสอบเอนทรานส์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 513
  ตารางคุณสมบัติของนิวเคลียร์เทียบกับ C-12 532
  สํญลักษณ์และหน่วยที่ควรทราบ 548
  คำอุปสรรค์ 549
  นิยาม = หน่วยมูลฐาน 550
  ค่าคงที่ที่ควรทราบ 551
 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

{mospagebreak}

หน้า 524

{mospagebreak}

หน้า 525

{mospagebreak}

หน้า 526

{mospagebreak}

หน้า 527

{mospagebreak}

หน้า 528

{mospagebreak}

หน้า 529

{mospagebreak}

หน้า 530

{mospagebreak}

หน้า 531

{mospagebreak}

หน้า 532

{mospagebreak}

หน้า 533

{mospagebreak}

หน้า 534

{mospagebreak}

หน้า 535

{mospagebreak}

หน้า 536

{mospagebreak}

หน้า 537

{mospagebreak}

หน้า 538

{mospagebreak}

หน้า 539

{mospagebreak}

หน้า 540

{mospagebreak}

หน้า 541

{mospagebreak}

หน้า 542

{mospagebreak}

หน้า 543

{mospagebreak}

หน้า 544

{mospagebreak}

หน้า 545

{mospagebreak}

หน้า 546

{mospagebreak}

หน้า 547

{mospagebreak}

หน้า 548

{mospagebreak}

หน้า 549

{mospagebreak}

หน้า 550

{mospagebreak}

หน้า 551

{mospagebreak}

หน้า 552

{mospagebreak}

หน้า 553

{mospagebreak}

หน้า 554

{mospagebreak}

หน้า 555

{mospagebreak}

หน้า 556

{mospagebreak}

หน้า 557

{mospagebreak}

หน้า 558

{mospagebreak}

หน้า 559

{mospagebreak}

หน้า 560

{mospagebreak}

หน้า 561


ฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ของไหล ความร้อน และคลื่น

ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
12 ความยืดหยุ่น  
  12-1 ความเค้นและความเครียดดึง 9
  12-2 ความเค้นและความเครียดบัลค์ 13
  12-3 ความเค้นและความเครียดเฉิอน 16
  12-4 ความยืดหยุ่นและภาวะพลาสติก 19
  แบบฝึกหัด 23
13 กลศาสตร์ของไหล  
  13-1 ความหนาแน่น 29
  13-2 ความดันในของไหลสถิต 30
  13-3 หลักของอาร์คิมีดิส 39
  13-4 ความตึงผิว 44
  13-5 การไหล 51
  13-6 สมการของแบร์นูลลี 55
  13-7 ประยุกต์สมการแบร์นูลลี 58
  13-8 ความหนืด 59
  13-9 ความปั่นป่วน 63
  แบบฝึกหัด 67
14 อุณหภูมิ  
  14-1 สมดุลความร้อนและกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิก 78
  14-2 มาตราส่วนของความร้อน 80
  14-3 มาตราส่วนเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 82
  14-4 มาตราส่วนของเคลวินและแรงคิน 82
  14-5 การขยายตัวเนื่องจากความร้อน 85
  14-6 ความเค้นจากความร้อน 89
  แบบฝึกหัด 93
15 ปริมาณความร้อน  
  15-1 การถ่ายโอนความร้อน 97
  15-2 ปริมาณของความร้อน 98
  15-3 ความจุความร้อน 98
  15-4 หาค่าความจุความร้อน 101
  15-5 การเปลี่ยนเฟส 102
  15-6 ตัวอย่างเสริม 106
  แบบฝึกหัด 110
16 กลไกการถ่ายโอนความร้อน  
  16-1 การนำความร้อน 115
  16-2 การพาความร้อน 120
  16-3 การแผ่รังสีความร้อน 124
  แบบฝึกหัด 127
17 คุณสมบัติเชิงความรั้อนของสสาร  
  17-1 สมการสภาวะ 129
  17-2 แก๊สอุดมคติ 130
  17-3 แผนภาพ P-V 134
  17-4 แผนภาพ P-V จุดไตรภาค และจุดวิกฤติ 136
  แบบฝึกหัด 141
18 กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิก  
  18-1 พลังงาน ความร้อน และงาน 143
  18-2 งาน 144
  18-3 การถ่ายโอนความร้อนช่วงการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 147
  18-4 พลังงานภายในและกฎข้อที่หนึ่ง 148
  18-5 กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก 151
  18-6 พลังงานภายในของแก๊สอุดมคติ 153
  18-7 ความจุความร้อนของแก๊สอุดมคติ 153
  18-8 กระบวนการความร้อนคงที่สำหรับแก๊สอุดมคติ 156
  แบบฝึกหัด 162
19 กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก  
  19-1 ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก 169
  19-2 เครื่องจักรความร้อน 170
  19-3 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 175
  19-4 ตู้เย็น 178
  19-5 กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก 180
  19-6 วัฏจักรคาร์โนต์ 182
  19-7 เอนโทรปี 189
  19-8 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน 193
  แบบฝึกหัด 196
20 คุณสมบิตเชิงโมเลกุลของสสาร  
  20-1 โครงสร้างทางโมเลกุลของสสาร 200
  20-2 เลขอะโวการโดร 202
  20-3 คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร 203
  20-4 ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติ 203
  20-5 ความจุความร้อนโมลาร์ของแก๊ส 209
  20-6 การแจกแจงความเร็วของโมเลกุล 211
  20-7 ผลึก 215
  20-8 ความจุความร้อนของผลึก 216
  แบบฝึกหัด 219
21 คลื่น  
  21-1 คลื่นกล 221
  21-2 คาบของคลื่น 223
  21-3 คณิตศาสตร์ของคลื่น 225
  21-4 อัตราเร็วของคลื่นตามขวาง 229
  21-5 อัตราเร็วของคลื่นตามยาว 234
  21-6 คลื่นเสียงในแก๊ส 236
  21-7 พลังงานในการเคลื่อนที่ของคลื่น 238
  แบบฝึกหัด 241
22 การสั่น  
  22-1  เงื่อนไขขอบเขตสำหรับการสั่นของเชือก 248
  22-2 หลักการซ้อนกันของคลื่นและคลื่นสถิต 250
  22-3 โมดของการสั่นของเส้นเชือก 252
  22-4 คลื่นสถิตของคลื่นตามยาว 254
  22-5 โมดต่างๆของท่อออร์แกน 257
  22-6 การแทรกสอดของคลื่น 258
  22-7 เรโซแนนท์ 259
  แบบฝึกหัด 262
23 ธรรมชาติของคลื่นเสียง  
  23-1 คลื่นเสียง 268
  23-2 ความเข้มเสียง 271
  23-3 บีตส์ 274
  23-4 ปรากฎการณ์ดอปเปอร์ 275
  แบบฝึกหัด 281
  ภาคผนวก A ค่าคงที่ของความยืดหยุ่น 288
  ภาคผนวก B  ค่าความตึงผิว 289
  ภาคผนวก C ความจุความร้อนจำเพาะของวัตถุ 290
  ภาคผนวก D ความจุความร้อนโมลาร์ของแก๊ส 291
  ภาคผนวก E ค่าคงที่ของปริมาณฟิสิกส์ 292
  ภาคผนวก F ตารางธาตุ 293
  ภาคผนวก G ตัวคูณแปลงหน่วย 294

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297


 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์