p24

การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

 ตัวอย่าง    พยายามหนีบแบงค์พัน

สมชายบอกคุณสมศรีว่า  ให้ช่วยหนีบแบงค์พันด้วยนิ้วหน่อย  โดยมีข้อแม้ว่า  ถ้าบอกว่า ปล่อยจึงให้เริ่มหนีบด้วยนิ้วสองนิ้วดังรูป  สมชายท้าสมศรีว่า ไม่มีทางหนีบได้หรอก   คุณว่าสมชายจะชนะพนันหรือไม่   โดยวางมือดังรูป   

ตอบ   ขณะที่สมชายปล่อยแบงค์  สมศรีก็เริ่มหนีบนิ้ว  ช่วงระยะเวลาในการหนีบ โดยคนที่ทำได้เร็วที่สุดต้องใช้เวลาประมาณ  0.2  วินาที   แต่เพราะว่าแบงค์ตกอย่าอิสระด้วยความเร่ง  9.8  m/s2   ดังนั้นในเวลา  0.2  วินาที แบงค์ร้อยจะตกด้วยระยะทาง   1/2 gt2  =   0.2 m  =  20  cm   ระยะนี้มากกว่าระยะทางวัดจากกลางแบงค์ถึงปลายแบงค์ซึ่งวัดได้   8  เซนติเมตร   คุณสมศรีจึงไม่มีทางจับได้เลย   ถ้าไม่ได้เล่นขี้โกงนะครับ


แบบฝึกหัด     น้ำตกดังรูป   นักศึกษาเดินรอบสระวงกลมวัดเส้นรอบวงได้ประมาณ  150 m   ถ้านักศึกษายืนอยู่ที่ขอบของสระแล้วใช้ไม้โปรแทรกเตอร์วัดมุมของยอดน้ำพุไดัเท่ากับ  55  องศา  จงคำนวณหาความสูงของน้ำพุ

คำตอบ    34.1    m

ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์ 1  ทุกคนไปวัดความสูงของน้ำพุที่หน้าตึกอธิการ หรือ ที่ข้างตึกคณะวิทยาศาสตร์  โดยบอกวิธีการวัด  มาอย่างละเอียดลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคล


ภาพลูกแอปเปิ้ลกับขนนกตกลงมาในห้องสูญญากาศด้วยความเร่ง  9.8   m/s2     ถ่ายภาพด้วยกล้องสโตโบสโคป      ลูกศรสีแดงแสดงทิศทางกับขนาดของความเร็ว  จะเห็นว่าขนาดของความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   แต่ทั้งลูกแอปเปิ้ลและขนนกตกลงมาด้วยระยะที่เท่ากันตลอดเวลา

กาลิเลโอแสดงการกลิ้งของลูกฟุตบอลลงมาบนพื้นเอียง    กาลิเลโอแสดงให้ผู้ชมได้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาที่เท่ากัน  ระยะทางเป็นสัดส่วนกับเวลายกกำลังสอง  ภาพนี้แขวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของประเทศอิตาลี


การทดลองเสมือนจริงเรื่องการวัดละเอียดด้วยเวอร์เนียร์  กดที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

คำถาม

ให้นักศึกษาทดลองวัดค่าใดค่าหนึ่ง  และบอกวิธีการวัด  และ วาดรูปตรงตำแหน่งที่วัด 


การทดลองเสมือนจริงเรื่องเลขนัยสำคัญ

กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

คำถาม    ให้นักศึกษากดที่  new numbers   ได้เลขนัยสำคัญออกมาในบริเวณสีเหลือง   บันทึกค่าลงในตารางอย่างน้อย  5  ค่า  

อันดับ ตัวเลข เลขนัยสำคัญ
1    
2    
3    
4    
5    

ในวันที่ท้องฟ้าสดใส ขณะที่คุณกำลังนอนดูดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ชายทะเลหลังจากที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป คุณก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะพยายามมองมันอีกครั้ง ! น่าแปลกใจอะไรเช่นนี้คุณสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ตกอีกครั้ง เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อทำการวัดเวลาระหว่างการมองเห็นดวงอาทิตย์ตกดินทั้งสองครั้งคุณสามารถที่จะทำการวัดรัศมีของโลกได้    ดูวิธีการวัด


การทดลองเสมือนเรื่องการครอสเวกเตอร์

กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ตัวอย่าง   ในรูปภาพ   เวกเตอร์ A   =   5 i    เวกเตอร์  B  =  5 j       A  x   B   =   25 k  ให้นักศึกษาทดลองครอสเวกเตอร์ในห้องทดลองเสมือนจริง  โดยกำหนดให้  เวกเตอร์  A =  5 i  - 2 j  +  k     เวกเตอร์  B  =   - 3 i  +  j -  7 k   จะได้คำตอบ    A  x  B   = 13 i  + 32 j  - k 

คำถาม     ให้นักศึกษาสร้างเวกเตอร์  A   และ  B  ขึ้นมาด้วยตนเอง  และทำการครอสในห้องทดลองเสมือนจริง    วาดภาพที่ได้  พร้อมกับคำนวณประกอบ


ปี  1977  นายคิตตี้  โอนีล   สามารถทำความเร็วขึ้นมาใหม่เป็นสถิติโลก  ด้วยความเร็ว  628  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ใช้เวลา 3.72  วินาที   แต่ก่อนหน้านี้สิบเก้าปี นายบรีดดิ้ง  จูเนียร์   สามารถเร่งความเร็วจาก  0   ถึง 72.5  ไมล์ต่อชั่วโมงภายในเวลา  0.04  วินาที  โดยใช้เครื่องยนต์จรวดเป็นตัวเร่ง  สิ่งที่น่าสนใจก็คือการขับขี่ของใครเฉียดกับนรกมากกว่ากัน   กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ภาพอริยบทในช่วงต่างๆของนายพัน สแตปขณะที่ขับขี่อยู่บนรถจรวดด้วยความเร็วสูง ภาพแรก คือเริ่มต้นเหยียบเบรกอย่างกระทันหัน  อยากจะทราบว่า ทำไมหน้าของท่านนายพันจึงมีลักษณะบูดเบี้ยวเช่นนี้  ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์  1    บรรยายภาพนี้ลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคล


การทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก

กดที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูล

        ในห้องทดลองนี้  เป็นการทดลองการตกอย่างอิสระของวัตถุภายใต้ความเร่งโน้มถ่วงของโลก  ในกรณีที่เป็นการทดลองการตกอย่างอิสระไม่ไม่มีแรงเสียดทานของอากาศ  ให้ปรับความหนาแน่นของอากาศลงเป็นศูนย์  และปรับเดลต้า T ช่วยเร่งการตกได้   ในห้องทดลองนี้ต้องใช้ปลั๊กอินชอร์กเวฟด้วย

 

วันที่ 26 เดือนกันยายน 1993 นายเดพ มุนเด ไปที่น้ำตกไนแองการา อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้เขาได้ทำเรื่องเสี่ยงตายซึ่งเคยมีคนทำมาแล้ว 4 คน และ ทั้งหมดได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยเขาเข้าไปอยู่ในลูกบอลเหล็ก และปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำ ตามบุญตามกรรมดังรูป จะเห็นน้ำตกอยู่ข้างหน้าลูกบอล ความสูงของน้ำตกประมาณ 48 เมตร เขาไหลลงไปเรื่อยจนถึงขอบของน้ำตกและร่วงไปพร้อมกับน้ำ จากการเสี่ยงตายในครั้งนั้นเขาสามารถรอดชีวิตมาได้ สำหรับนักฟิสิกส์แล้ว เราสามารถหาได้ว่า เขาใช้เวลาเท่าไร ก่อนจะถึงพื้นน้ำด้านล่าง  อ่านต่อ


 

วีดีโอการปล่อยฆ้อนกับขนนก ของนักบินอวกาศ บนดวงจันทร์  กดที่นี่หรือที่รูปภาพ  ขนาดไฟล์  6.4  MB


 

การทดลองเสมือนจริง  เรื่องการบวกเวกเตอร์

ให้นักศึกษาทดลองบวกเวกเตอร์  โดยกำหนดเวกเตอร์   A  และ  B  ด้วยตนเอง  


การทดลองเสมือนจริงทฤษฎีของพิธากอรัส

นักศึกษาลองศึกษาทฤษฎีพิธากอรัส   และอธิบายว่าทำไม   c2 =  a2+ b2


แบบฝึกหัดกลางเรื่องการบวก ลบ  และการคูณเวกเตอร์  คลิกเข้าสู่แบบฝึกหัด


เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ทีมนักสำรวจพยายามจะปีนเข้าไปสำรวจแนวซอกหินของถ้ำแมมมอธอันสุดแสนจะคับแคบและมีการเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายสลับซับซ้อน นายริชาร์ด ซอฟท์คือหนึ่งในกลุ่มนักสำรวจของถ้ำแห่งนี้ ในภาพเขากำลังพยายามคลานอยู่ภายในถ้ำเพื่อนำสัมภาระให้ผ่านพ้นช่องเขา หลังจากที่เวลาผ่านไป 12 ชั่วโมงในเส้นทางเขาวงกต และทางน้ำใต้ดินที่เย็นเจี๊ยบคณะนักปีนเขาของซอฟท์ ก็สามารถผ่านซอกเขาซึ่งเป็นซอกเขาเล็กๆ ซอกหนึ่งในหลายๆ ซอกของถ้ำแมมมอธออกไปได้  มีต่อ


ภาพยนตร์เรื่อง  independent day  ภาพยนตร์มีฉากบางตอนสร้างขึ้นภายในคอมพิวเตอร์   ใช้วิธีที่เรียกว่า เวกเตอร์  Graphic     ภาพทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยหลักการทางเวกเตอร์   โดยการเชื่อมาจุดขึ้นเป็นเส้น  แต่ละเส้นมีชนาดและทิศทางแน่นอน   ภาพหนึ่งภาพมีเส้นประกอบขึ้นเป็นจำนวนหมื่นๆเส้น ให้นักศึกษาบรรยายภาพนี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับภาพนี้ลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

 


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์