อาณาจักรสัตว์

ในส่วนนี้ เราจะศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดจำพวกและการจัดไฟลัมในอาณาจักรสัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Invertebrates) หมายความว่ามันไม่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายใน

เราอาจจะหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มาศึกษาได้หลายชนิด โดยหาตามสวนหรืออุทยาน เราสามารถศึกษาได้หลายเรื่อง เช่น มันเป็นสัตว์สปีชีส์ไหน กินอะไรเป็นอาหาร ชอบอาศัยอยู่ในที่แบบใด ทำกิจกรรมเมื่อไร (กลางวันหรือกลางคืน) และมันเคลื่อนที่อย่างไร


โปรโตซัว (Protozoa)

เป็นสัตว์ชนิดเดียวเช่น อะมีบา พารามีเซียม อยู่ในไฟลัมโปรโตซัว โดยทั่วไปจะอาศัยอยู่ในน้ำในทะเล ในสระหรือที่ชื้นแฉะ เช่นตามบ่อ เราจะเห็นมันได้โดยการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ซีเลนเทอเรต (Coelenterate)

ซีเลนเทอเรตเป็นสัตว์ที่มีลำตัวนิ่ม ภายในกลวงและมีหนวด แมงกะพรุน ซีแอนีโมนี ไฮดราและปะการังเป็นซีเลนเทอเรตทั้งหมดแอนีลิด (Annelid)

ไส้เดือนจัดอยู่ในไฟลัมแอนีลิด สัตว์พวกนี้มีลำตัวนิ่ม ลำตัวแบ่งเป็นวงๆ หรือปล้องเรียงติดกัน ไส้เดือนเคลื่อนที่โดยการคลายตัวและหดของกล้ามเนื้อในร่างกาย

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล