การสืบพันธุ์

พืชและสัตว์ทุกชนิดเมื่อถึงอายุขัยก็จะต้องตาย แต่ทั้งพืชและสัตว์ก็จะถ่ายทอดลักษณะต่างๆ โดยการสร้างตัวแทนขึ้นมา สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะสร้างจากผู้ให้กำเนิดทั้งสองฝ่าย คือทั้งพ่อและแม่ แต่มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถ สืบพันธุ์ได้จากผู้ให้กำเนิดเพียงตัวเดียวหรือเซลล์เดียว

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคืออะไร

ในการสืบพันธุ์แบบอาสัยเพศ สัตว์ส่วนใหญ่และพืชมีดอกจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ จะเข้ารวมกับเซลล์สืบพันธ์เพศเมีย สร้างเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งเซลล์เรียกว่าไซโกต(Zykote) ไซโกตมีการ แบ่งตัวอีกหลายครั้งได้เซลล์เป็นจำนวนมากซึ่งจะกลายเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาเซลล์สืบพันธุ์เรียกว่าแกมีท(Gamete) ถูกสร้างจากอวัยวะสืบพันธุ์ การรวมตัวของแกมีท เรียกว่า การปฏิสนธิ(Fertilization)
 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล