คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต

1.คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต

พืชและสัตว์มีความคล้ายคลึงกันมากมันทำหน้าที่ต่างๆที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ได้อย่างไม่ผิดพลาด งานอันหนึ่งของนักชีววิทยาคือการค้นคว้าว่าพืชและสัตว์แต่ละชนิด มีการดำเนินหน้าที่ต่างๆอย่างไร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล