อาณาจักรพืชและการลำเลียง

ภายในอาณาจักรพืชมีสิ่งมีชีวิตที่จัดจำแนกได้หลายกลุ่มดังนี้

สาหร่าย (Algae)

สาหร่ายเป็นพืชที่มีโครงสร้างง่ายๆไม่มีลำต้น รากหรือใบ สาหร่ายขึ้นในบริเวณที่ชื้นหรือแฉะมากๆ ตัวยอ่างของสาหร่ายคือ วัชพืชที่อยู่ในทะเลและวัชพืชตามสระน้ำ


เห็ดรา (Fungi)

เห็ดรา(Fungi) ไม่เหมือนพืชชนิดอื่น คือไม่มีสีเขียว และไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ด้วยเหตุนี้มันจึงต้องกินอาหารที่ตายแล้ว หรือและสัตว์ที่เน่าเปื่อย เห็ดราส่วนใหญ่จะสร้าง เส้นใยขนาดเล็กเรียกว่า ไฮฟา ตัวอย่างเห็ดรา คือ จำพวกเห็ดและรา 

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล