คานตั้งเวลาถ่ายด้วยตนเอง (Self timer lever)
เป็นคานหมุนที่ติดตั้งอยู่บนตัวกล้อง ใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพแทนปุ่มลั่นไกชัตเตอร์ เวลาใช้ต้อง
ตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง แล้วง้างไกหมุนไปจนสุดแนว เมื่อต้องการจะถ่ายก็กดที่ปุ่มลั่นไกชัตเตอร์ หรือปุ่มควบคุม จะมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ 10 – 15 วินาที คานตั้งเวลาจะหมุนกลับมาตำแหน่งเดิมแล้วชัตเตอร์ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ