ชัตเตอร์ (Shutter)

    ชัตเตอร์เป็นกลไกอัตโนมัติที่ใช้สำหรับเปิด – ปิดหน้ากล้องตามเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้แสงผ่านไปปรากฏบนฟิล์มในระยะเวลาที่ต่างกัน ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed) นี้ก็คือ เวลาที่ฉายแสงลงบนฟิล์มนั่นเอง
ชัตเตอร์มีอยู่ 2 แบบ คือ


1. ชัตเตอร์แบบแผ่น (Diaphragem shutter or Between lens shutter) ชัตเตอร์ แบบนี้ทำด้วยกลีบโลหะเรียงซ้อนกันอยู่ติดกับไดอะแฟรมในกระบอกเลนส์มีรูปร่างเหมือนไดอะแฟรมจึงเรียกว่า ชัตเตอร์ไดอะแฟรม และเนื่องจากติดตั้งอยู่ในกระบอกเลนส์ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชัตเตอร์ ระหว่างเลนส์ ชัตเตอร์แบบนี้มักจะพบในกล้องแบบ Compact หรือ Range finder มีความไวสูงสุด 1/500 วินาที


2. ชัตเตอร์ระนาบโฟกัส (Focal plane shutter) ชัตเตอร์แบบนี้มีลักษณะเป็นม่านดำสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 แผ่น อยู่ชิดกับระนาบจองฟิล์ม ม่านดำทั้ง 2 แผ่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกัน เมื่อกดชัตเตอร์ก็จะวิ่งตามกันไปจากซ้ายไปขวา หรือจากบนลงล่าง (ถ้าเป็นม่านโลหะ) เปิดช่องให้แสงผ่านไปตามเวลาที่กำหนด ชัตเตอร์แบบนี้จะพบในกล้อง Single lens reflex ความไวสูงสุดมีค่าสูงถึง ?,000 วินาที บางกล้องมีความเร็วพิเศษถึง ?,000 วินาที

    ระบบกลไกควบคุมระยะเวลาเปิดและปิดเพื่อให้แสงไปปรากฏบนฟิล์มนั้น ถ้าเป็นกล้องง่าย ๆ อาจจะมีความเร็วชัตเตอร์เพียงความเร็วเดียวตายตัว แต่ถ้าเป็นกล้องซับซ้อนขึ้น สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้หลายความเร็ว เวลาเปิด – ปิดนี้แบ่งออกเป็นเศษส่วนของวินาที ตัวเศษของวินาทีจะเป็น 1 เสมอ เช่น ให้เปิด – ปิดภายในเวลา 1/30, 1/60, 1/125, 1/500 วินาที เป็นต้น แต่เมื่อแสดงไว้ที่กล้องจะเขียนไว้เฉพาะตัวเลขของส่วนเท่านั้น ซึ่งตามปกติจะมีตัวเลขมาตรฐานบอกค่าความเร็วชัตเตอร์เรียงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ คือ

B,1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1,000, …

    ตัวเลขที่แสงค่าของความเร็วชัตเตอร์นี้ จะพบเป็นปุ่มบนตัวกล้องหรือบนกระบอกเลนส์ ซึ่งจะมีหัวลูกศรชี้ค่าที่ตั้งไว้ ผู้ถ่ายสามารถหมุนปรับตั้งที่ต้องการได้จะสังเกตได้ว่า หกตัวเลขบอกความเร็วชัตเตอร์ยิ่งมาก หมายถึงความเร็วชัตเตอร์ยิ่งเร็วมาก จะเป็นผลให้แสงเข้าไปในกล้องได้ในระยะเวลาอันสั้น แสงจึงมีความเข้มน้อย แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าความเร็วชัตเตอร์ยิ่งช้าลง ก็จะทำให้แสงเข้าไปในกล้องได้มากขึ้น
 

    การตั้งความเร็วชัตเตอร์ จะต้องเพิ่มหรือลดความเร็วในแต่ละชั้น (Step) พอดี ถ้าสังเกตดูจุเห็นว่าการเพิ่ม หรือลดตัวเลขที่อยู่ถัดไปจะมีผลต่อการเพิ่ม หรือลดความเร็วเป็น 2 เท่าของกันและกัน (เช่น จาก 30 เป็น
60 ก็จะเร็วขึ้นอีกเป็น 2 เท่าตัว) ดังนั้น ปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ไปตกบนฟิล์มก็จะมีปริมาณน้อยลง หรือ
มากขึ้นเป็น 2 เท่าด้วย
 

    ยกตัวอย่างเช่น เราลดความเร็วลง 1 ขั้นจาก 500 เป็น 250 ก็จะปล่อยให้ปริมาณแสงไปตกบนฟิล์มเป็น2เท่า ของความเร็วเดิม (500) หรือถ้าเพิ่มความเร็วขึ้นจาก 250 เป็น 500 ก็จะปล่อยให้ปริมาณแสงไปตกบนฟิล์มลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวของความเร็วเดิม (250) เป็นต้น
 

     นอกจากตัวเลขความเร็วชัตเตอร์ชุดดังกล่าวแล้ว ยังมีตัว “B” และ “T” อีกด้วย ใช้สำหรับถ่ายภาพที่ต้องการให้ความเร็วชัตเตอร์ช้ากว่า 1 วินาที กล่าวคือ เมื่อตั้งไว้ที่ B ชัตเตอร์จะเปิดค้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อกดชัตเตอร์ จนกว่าจะปล่อยมือที่กดปุ่มชัตเตอร์ไว้ ชัตเตอร์จึงจะปิด (ตัว “ B “ ย่อมมาจากคำว่า Ball หมายถึงลูกยางบีบลมเพื่อให้แรงดันของลมไปกดปุ่มชัตเตอร์) นิยมใช้ถ่ายภาพในที่มีแสงน้อยมาก จนไม่สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่มีได้เช่น ในกรณีที่ถ่ายไฟประดับตามท้องถนน ตามอาคารบ้านเรือนและภาพกลางคืนเดือนหงาย เป็นต้น ผู้ถ่ายต้องจับเวลาในการฉายแสงเอาเอง
 

     ส่วน “T” นั้นชัตเตอร์จะเปิดค้างไว้เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์โดยสามารถถอนนิ้วมอได้เลยจนกระทั่งเรากดปุ่มชัตเตอร์ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ชัตเตอร์จึงจะปิดการถ่ายภาพโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำตั้งแต่ 1/30 วินาที ลงมารวมทั้งที่ B และ T นั้น จำเป็นต้องติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง (Tripode) ทุกครั้ง เพื่อให้กล้องอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงและ นิ่งอยู่ตลอดเวลาที่กดปุ่มลั่นไกชัตเตอร์ เป็นการขจัดการสั่นไหวของกล้องและควรใช้ร่วมกันกับสายลั่นไกชัตเตอร์ สวมต่อจากปุ่มลั่นไก เพื่อให้เกิดความนุ่มนวลในขณะที่กดชัตเตอร์ขึ้นด้วย


หน้าแรก  หน้าก่อน  หน้าถัดไป

 

1. ตัวกล้อง (Camera body)
2. เลนส์ (Lens)
3. เลขแสดงช่องรับแสง (f/numbers)
4. เลขแสดงความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed numbers)
5. ช่องมองภาพ (view finder)
6. เครื่องหาระยะชัด (Range finder)
7. คานเลื่อนฟิล์ม (Film Advance lever)
8. ปุ่มลั่นไกชัตเตอร์ (Shutter release button)
9. วงแหวนหาโฟกัส (Focusing knob)
10. ตัวเลขบอกความชัดลึกของภาพ (Depth of field)
11. ตัวเลขบอกจำนวนภาพ (Filme counter number)
12. ปุ่มตั้งความไวแสงของฟิล์ม (Film speed dial)
13. ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)
14. ช่องเสียบสายแฟลช (Flash socket)
15. คานตั้งเวลาถ่ายตัวเอง (Self timer)

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์