เครื่องหาระยะชัด (Range finder)

    ตามปกติกล้องที่ดีจะมีกลไกในการปรับสภาพที่เห็นในช่องมองภาพให้สัมพันธ์กับเลนส์ถ่ายภาพ เรียกว่า “เครื่องหาระยะชัด “ (Range finder) ผู้ถ่ายภาพต้องหมุนปรับวงแหวนที่กระบอกเลนส์ จนภาพของวัตถุในช่องมองภาพชัดเจน ภาพที่ปรากฏบนฟิล์มก็จะชัดด้วย ลักษณะการปรับภาพในช่องมองภาพนี้มีหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของกระจกรับภาพ ซึ่งมีแบบต่าง ๆ กันไป ในที่นี้อาจแบ่งได้เป็น 4 แบบ คือ

1. Split – image focusing การปรับภาพแบบนี้พบมากในกล้องขนาด 35 มม. แบบ rangefinder ในช่องมองภาพจะเห็นภาพถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ซ้าย – ขวา ถ้าปรับที่วงแหวนของเลนส์จนกระทั่งส่วนของวัตถุหรือวิวทั้ง 2 ส่วนนี้ต่อกันสนิทเป็น ภาพเดียวกัน ก็จะได้ระยะโฟกัสพอดี

2. Superimposed – image focusing การปรับแสงแบบนี้จะพบในกล้อง 35 มม. แบบ rangefinder เมื่อมองในช่องมองภาพจะเห็นภาพ 2 ภาพเหลื่อมกันอยู่ เมื่อปรับโฟกัสให้ภาพทั้ง 2 ภาพซ้อนกันเป็นภาพเดียวก็จะได้ระยะโฟกัสของภาพพอดี

3. Ground glass focusing   การปรับโฟกัสแบบนี้เป็นแบบที่มีในกล้องแบบสะท้อนเลนส์เดียว (Single lens reflex) และแบบสะท่อนเลนส์คู่ (Twin lens reflex) นอกจากนี้ยังพบในกล้อง Press camera และ View camera อีกด้วย กล้องแบบนี้จะมองเห็นภาพมีลักษณะเดียวกับภาพซึ่งปรากฏที่ฟิล์ม ถ้าภาพไม่อยู่ในระยะโฟกัสภาพจะเบรอไม่คอมชัด เมื่อปรับโฟกัสโดยหมุนที่กระบอกเลนส์จนกระทั่งภาพปรากฎคมชัดที่สุด ก็จะได้ภาพที่ได้ระยะโฟกัสพอดี

4. แบบอื่น ๆ แบบที่มีในกล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยว (Single lens reflex) นอกจากทั้ง 3 แบบที่กล่าวมา ก็ยังมีแบบ Microprism เป็นวงกลมอยู่ตรงกลางเพื่อให้ปรับภาพละเอียดมากขึ้น สามารถดูได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น กล้อง Olympus OM1 หรือ OM2 หรือปรบความชัดแบบ Split – Image อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วย Microprism พื้นกระจกทั่วไปเป็นแบบ ground grass ซึ่งบางรุ่นก็ทำเป็นแบบ Fresnel screen เช่น กล้อง Nikon FM เป็นต้น

 


1. Split – image focusing2. Superimposed – image focusing


3. Ground glass focusing

หน้าแรก  หน้าก่อน  หน้าถัดไป

 

1. ตัวกล้อง (Camera body)
2. เลนส์ (Lens)
3. เลขแสดงช่องรับแสง (f/numbers)
4. เลขแสดงความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed numbers)
5. ช่องมองภาพ (view finder)
6. เครื่องหาระยะชัด (Range finder)
7. คานเลื่อนฟิล์ม (Film Advance lever)
8. ปุ่มลั่นไกชัตเตอร์ (Shutter release button)
9. วงแหวนหาโฟกัส (Focusing knob)
10. ตัวเลขบอกความชัดลึกของภาพ (Depth of field)
11. ตัวเลขบอกจำนวนภาพ (Filme counter number)
12. ปุ่มตั้งความไวแสงของฟิล์ม (Film speed dial)
13. ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)
14. ช่องเสียบสายแฟลช (Flash socket)
15. คานตั้งเวลาถ่ายตัวเอง (Self timer)

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์