การทำงานของกล้องถ่ายรูป และส่วนประกอบของกล้อง

    การทำงานของกล้องถ่ายรูป ดวงตากับกล้องถ่ายรูป การทำงานของกล้องถ่ายรูปก็มีลักษณะคล้ายกับดวงตาของคนเราหลายประการกล่าวคือ

- ทั้งดวงตา และกล้องถ่ายรูปมีเลนส์ทำหน้าที่หักเหแสงไปรากฎที่ฉากหลัง
- ดวงตามีม่านตา (lris) สำหรับปรับขนาดให้แสงผ่านเข้าไปในดวงตาแตกต่างกันไป
- กล้องถ่ายรูปมีไดอะแฟรม (diaphragm) สำหรับปรับขนาดรูรับแสง (Aperture)

    ทั้งเลนส์และกล้องถ่ายรูปมีระบบไกสำหรับปิด – เปิดให้แสงผ่านเลนส์เหมือนกัน คือ ดวงตาควบคุมด้วยหน้าตา และกล้องถ่ายรูปควบคุมด้วยชัตเตอร์ (Shutter) ฉากรับภาพในดวงตามประกอบไปด้วยเส้นประสาทที่ไวต่อแสงเรียกว่าเรตินา(Retina)เมื่อรับภาพแล้วจะมีประสาทเชื่อมโยง ไปยังส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับการมองเห็นส่วนในกล้องถ่ายรูปนั้น ฉากรับภาพก็คือฟิล์มซึ่งเป็นวัสดุไวแสงนั่นเอง

     ส่วนที่แตกต่างกันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ดวงตาปรับรูม่านตาให้รับแสงมากหรือน้อยได้ โดยอัตโนมัติ ในห้องมืด ม่านตา (lris) จะขยายกว้างขึ้นเพ่อให้แสงเข้าไปได้มากเท่าที่จะทำได้ และในที่มีแสงมากม่านตาจะป้องกันแสงให้ผ่านเข้าไปได้น้อยลง ส่วนในกล้องถ่ายรูปไม่สามารถปรับหน้ากล้องได้โดยอัตโนมัติทั้งหมด ในกล้องรุ่นใหม่ บางรุ่นออกแบบมาให้ปรับไดอะแฟรมในระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi – automatic) ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ดวงตาของคนมักรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญเพียงส่วนเดียว ตรงกันข้ามกับกล้องถ่ายรูปซึ่งไม่สามารถเลือกบันทึกรายละเอียดในส่วนของวิวอย่างเช่นที่ตาเราเห็นได้ (Eye sees selectively while the camera sees indiscriminately)

     นัยน์ตามนุษย์ สามารถกำหนดให้ความสนใจเฉพาะจุดได้โดยตัดสิ่งอื่นๆออกไป แต่กล้องถ่ายรูปจะบันทึกทุกสิ่งลงไป ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบันทึกภาพคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ หรือเสาโทรเลข ตาเราสามารถแยกภาพคนออกมาได้ จากฉากหลัง โดยเลือกรับรู้เฉพาะคนที่ยืนอยู่และตัดความสนใจของฉากหลังที่ไม่อยู่ในความสนออกไปได้ แต่สำหรับการบันทึกภาพของกล้องถ่ายรูป เสาหรือกิ่งไม้ที่อยู่ในตำแหน่งเหนือศีรษะจะปรากฏให้เห็นในภาพ ทำให้มองดูเหมือนกับว่ามีเสาหรือกิ่งไม้ยื่นออกมาจากศีรษะของคนคนนั้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถ่ายมิได้รับรู้และให้ความสนใจต่อสิ่งที่อยู่ในฉากหลังของวัตถุ ดังนั้นในการถ่ายภาพผู้ถ่ายจึงต้องพยายามองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างเดียวกับที่กล้องเห็นจึงจะทำให้ได้ภาพออกมาดี

ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป

    กล้องถ่ายรูแต่ละแบบ แต่ละยี่ห้อมีลีกษณะภายนอกและระบบกลไกภายในกล้องต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำมาใช้ และคุณภาพของกล้อง กล้องยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างรุ่นกัน ก็มีระบบต่างๆแตกต่างกันไปปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆได้พยายามคิดค้นผลิตกล้องให้มีเครื่องอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ถ่ายภาพให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นกล้องในระบบอัตโนมัติและระบบกึ่งอัตโนมัติจึงมีอยู่ มากมายอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วกล้องแต่ละชนิดก็มีส่วนประกอบที่สำคัญคล้ายคลังกัน

1. ตัวกล้อง (Camera body)
2. เลนส์ (Lens)
3. เลขแสดงช่องรับแสง (f/numbers)
4. เลขแสดงความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed numbers)
5. ช่องมองภาพ (view finder)
6. เครื่องหาระยะชัด (Range finder)
7. คานเลื่อนฟิล์ม (Film Advance lever)
8. ปุ่มลั่นไกชัตเตอร์ (Shutter release button)
9. วงแหวนหาโฟกัส (Focusing knob)
10. ตัวเลขบอกความชัดลึกของภาพ (Depth of field)
11. ตัวเลขบอกจำนวนภาพ (Filme counter number)
12. ปุ่มตั้งความไวแสงของฟิล์ม (Film speed dial)
13. ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)
14. ช่องเสียบสายแฟลช (Flash socket)
15. คานตั้งเวลาถ่ายตัวเอง (Self timer)

   ส่วนประกอบของกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบออโต้โฟกัสและระบบควบคุมกล้อง พิเศษ มีส่วนประกอบที่แตกต่างจากกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบางส่วน

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์