วิธีการเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

http://www.rmutphysics.com

 

ภาพการถ่ายเทประจุของเทสลาคอยส์

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล