การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลศาสตร์ของไหล

เรือดำน้ำ

แรงลอยตัวบนเรือดำน้ำ  คลิกที่ปุ่ม Surface และ Submerge 

เพื่อดูการลอยตัว และการดำลง ของเรือดำน้ำ

คลิกอ่านต่อครับ

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล