การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ถาดคลื่น

 

คลื่นน้ำ

 

Applet W6: Interference of water waves I

Click me to run applet

Applet W7: Interference of water waves II Click me to run applet

Applet W9: Diffraction of water waves

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล