การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เสียงบีตส์

ทฤษฎีเรื่องบีตส์

การเกิดบีตส์ (Beat)   เป็นปรากฎการณ์จากการแทรกสอดของคลื่นเสียง  2  ขบวน   ที่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อย  และเคลื่อนที่อยู่ในแนวเดียวกันเกิดการรวมคลื่นเป็นคลื่นเดียวกัน  ทำให้แอมพลิจูดเปลี่ยนไป  เป็นผลทำให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยสลับกันไปด้วยความถี่ค่าหนึ่ง กดที่ภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง   ถ้าทดลองไม่ได้ให้ดาวโลด  shockwave player

 

เครื่องตรวจหาโลหะ

เสียงบีตส์

    เทคโนโลยี  Beat-frequency  oscillation   ย่อเป็น BFO  ประกอบด้วยคอยส์  อัน   คอยส์อันใหญ่เป็นหัวค้นหา  ส่วนคอยส์อันเล็กอยู่ในกล่องควบคุม   คอยส์แต่ละอันต่อเข้ากับเครื่องออสซิลเลเตอร์ ซึ่งให้กำเนิดความถี่เท่ากัน

     ขณะที่แสไฟฟ้าสลับไหลผ่านเข้าไปในคอยส์แต่ละอัน   คอยส์จะกำเนิดสัญญาณวิทยุ  และส่งไปที่วัตถุใต้พื้น   สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นภายในวัตถุทำให้ความถี่ของวิทยุเปลี่ยนไปเล็กน้อย    กล่องควบคุมที่มีคอยส์ตัวเล็กอยู่  จะทำการเปรียบเทียบความถี่ของคอยส์เล็กกับความถี่ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากวัตถุ    ความแตกต่างของความถี่นี้ทำให้เกิดเสียงบีตส์ขึ้น 

เทคโนโลยี BFO  กดที่ลูกศรคุณจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหวและการทำงานของมัน

เครื่องสแกนเนอร์แบบมือถือ

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล