การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

สนามไฟฟ้า

 

การทดลองเสมือนจริง

การเบี่ยงเบนของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า

คำถาม   

1.   เมื่อเลื่อนตัวสไลด์ไปทาง +  ลำอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ในลักษณะใด  ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?

2.  สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในข้อ 1   มีทิศทางภายในแผ่นประจุอย่างไร ?  กดที่นี่หรือที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

 

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล