การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ความจุไฟฟ้า

 

ตัวเก็บประจุสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากเหมือนกับน้ำที่เก็บกักไว้ในถัง   เราสามารถอัดไฟเข้าไปในตัวเก็บประจุ  และให้คายประจุออกมาเมื่อต้องการนำไปใช้   ดูวีดีโอ  การถ่ายเทประจุอย่างรุนแรง คลิกครับ  650 kB (นักเรียนต้องระมัดระวัง เป็นอย่างมากถ้าต้องการทดลอง  ควรมีผู้แนะนำครับ)

 

การถ่ายภาพความเร็วสูง

อยากทราบวิธีการถ่าย คลิกครับ

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล