การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

ทดลองเปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยตนเอง

 

 ในรูปภาพกดสวิทซ์ได้ครับ

ใครสามารถอธิบายหลักทำงานได้บ้าง  ถ้าไม่ได้  คลิกครับ

 

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล