การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

ทรานซิสเตอร์

Transistor

   ภาพทรานซิสเตอร์ตัวแรกของโลก ซึ่งใช้สารกึ่งตัวนำเป็นวัสดุในการทำ ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภทล้วนใช้ส่วนประกอบของทรานซิสเตอร์ ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์  2  บรรยายภาพการทำงานชอคลีย์ บราตเตน และบาร์ดีน ประดิษฐกรรมที่นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน 3 ท่านได้นำมาแสดง กับภาพที่เห็น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2491 ลงใน   อ่านโครงสร้างและการทำงานของหลอดสูญญากาศ    และ  การทำงานของทรานซิสเตอร์

คลิกดูวีดีโอครับ


 

 

เข้าสู่วิทยาการคอมพิวเตอร์

การทดลองเสมือน

ลอจิกเกตพื้นฐาน    

ห้องทดลอง ทางอินเตอร์เน็ต  เรื่อง ลอจิกเกตพื้นฐาน

คลิกเข้าสู่การทดลอง

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล