การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

สนามแม่เหล็ก

 

การทดลองเรื่องสนามแม่เหล็ก  คลิกครับ


 

Feb09_movie_apogee.gif         Nov10_movie_apogee.gif     

ภาพยนตร์แสงเหนือแสงใต้ขนาด 600 KB

คลิกที่นี่ หรือที่รูปภาพครับ

200301_12.jpg     561101_24.jpg     71100_2.jpg

ดูภาพแสงเหนือแสงใต้(คลิกครับ) 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล