การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การทดลองเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  คลิกค่ะ


มอเตอร์

 

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล