การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

การทดลองเรื่องการสั่นสะเทือนของประจุไฟฟ้าทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลิกค่ะ


แกว่งประจุ

 


เรือใบสุริยะ

     ปีค.ศ. 1970  นักวิทยาศาสตร์ขององค์การอวกาศนาซา  ตั้งเป้าประสงค์ไว้ว่า จะส่งยานอวกาศแบบใหม่ขึ้นไปสำรวจดาวหางฮัลเลย์โดยใช้แรงขับดันจากแสงอาทิตย์  มันเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำ   ในตอนเริ่มต้นจึงยังไม่มีใครร่วมมือ  เพราะไม่เชื่อว่าเป็นไปได้  โครงการจึงไม่ประสพความสำเร็จ   อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังคงอยู่  และทดลองมาเป็นเวลาอีกหลายปี  

      คอสมอส เป็นเรือใบสุริยะที่ใช้เทคโนโลยีแบบ  Square  sail  กับ  Heliogyro sail  ใช้ใบ  ใบ  มีโครงทำด้วยพลาสติก เพื่อยึดใบ   ในหน้าถัดไป  เรามาดูการเคลื่อนที่ของมันภายใต้แสงอาทิตย์กัน

การทดลองในเฟส  (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

       ฟิสิกส์ราชมงคล  จะเปิดเผยกลไกของเรือใบสุริยะ  เพื่อจะนำเราไปสู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้น  ซึ่งถ้าเราใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเหลว  แบบเดียวกับจรวด หรือ กระสวยอวกาศ  คงจะไปได้ไม่ไกล และ ไปไม่ถึง  เพราะเชื้อเพลิงหมดเสียก่อน  ในหน้าถัดไป  คลิกครับ

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล