การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของน้ำสั่นสะเทือน

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล