การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เวลาและนาฬิกา

นาฬิกาแบบต่าง มีกว่า 50 เรือน

คลิกครับ

นาฬิกามนุษย์

นาฬิกามนุษย์ ใช้คนเรียงต่อกัน  คลิกค่ะ

 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเดินทางด้วยความเร็วสูง

ทอมกับเจน ผู้สมัคร ที่จะช่วยคุณค้นหาคำตอบ  โดยการส่งเจนเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆ   หลังจากกลับมายังโลก  ให้เทียบอายุของเธอกับทอมที่อยู่บนโลก

วิธีทดลอง

1.  คลิกบนตัวของเจน  หรือทอม  เพื่อตั้งอายุเริ่มต้น  ค่าเริ่มต้นของเครื่องให้ไว้คือ  7.0000  ปี  (เจ็ดปี)

2.  คลิกบนยานอวกาศ เพื่อตั้งความเร็ว

3.  คลิกบนดวงดาวทีจะไป

4.  เมื่อยานอวกาศลงจอดบนพื้นโลก  ให้เทียบอายุของทอมกับอายุของเจน

คลิกครับ

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล