การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

โครงสร้างอะตอมในปัจจุบัน

ภายในนิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตรอน และนิวตรอน   โดยมีอิเล็กตรอนหมุนโคจรอยู่โดยรอบ

โครงสร้างอะตอม

 
 
 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล