การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

อะตอม

การทดลองเสมือน

 

 

การทดลองเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม   คลิกครับ

 

 

     ในห้องทดลองเสมือนนี้  คุณสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมได้  โดยเริ่มต้นที่ ไฮโดรเจน  H  (z=1)   ให้ลากตัวสไลด์  เปลี่ยนจำนวนอิเล็กตรอน   หรือใช้ลูกศรขึ้นและลงของคีย์บอร์ดก็ได้

 


การทดลองเสมือน

  ในห้องทดลองนี้ คุณสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจ  อะตอมของไฮโดรเจน  โดยใช้ทฤษฎีของบอร์

      ให้คุณเลือกระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนจะกระโดด  เมื่อคุณคลิกวงโคจรของอิเล็กตรอน   มันจะกระโดดมายังชั้นที่คุณเลือก  แสดงด้วยลูกศร   และบอกขนาดของพลังงาน

      แถบสีดำด้านบน   แสดงเส้นของสเปคตรัม ค่าความยาวคลื่นในช่วง   ถึง   2000 nm   (ช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นได้อยู่ระหว่าง  400  ถึง  650  nm)  ดังนั้นถ้าการเปลี่ยนระดับพลังงาน อยู่ในช่วงความยาวคลื่น  ถึง  2000 nm  จะมีเส้นปรากฎในแถบสเปคตรัม    และถ้าอยู่ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น  จะมีสีปรากฎขึ้นด้วย

ใบบันทึกผลการทดลอง

      ทดสอบอนุกรมบาล์มเมอร์ (Balmer  series)  อิเล็กตรอน จะเปลี่ยนระดับพลังงานจาก   ni = 3 ,4,5,6,7  ลงมาชั้นที่  nf  = 2  คลิกเข้าสู่การทดลอง


 

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล