การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ

กำหนดจุดและวาดกราฟขึ้นมาในรูปภาพด้วยตนเอง

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล