การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ยิงลูกมะพร้าว (ไม่ใช่ยิงลิง....จ้า)

ตอบคำถามต่อไปนี้  

ถ้าเพิ่มความเร็วของลูกปืนจะยิงลิงถูกหรือไม่  ( 1.  ถูก  2. ไม่ถูก)

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล