การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

 

การทดลองเสมือน

กระสุนของนิวตัน ฉบับ Flash

ตอบคำถามต่อไปนี้

ความเร็วของลูกปืนน้อยสุดที่ทำให้สามารถโคจรรอบโลกได้  = _________  km/

เข้าสู่การทดลอง  คลิกครับ

ทดลองไม่ได้ให้   Download      ไป setup  ที่เครื่องก่อนครับ

 


การขึ้นของกระสวยอวกาศ


การทดลองเรื่องเปลของนิวตัน

การทดลองเปลของนิวตัน

เติมคำตอบลงในช่องว่าง

ดึงลูกที่  ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  และ ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  2   และ  3 ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  2   3   และ  ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

คุณสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น  คลิกเข้าไปทดลองครับ

ทดลองไม่ได้ ให้ setup   Download จากฟิสิกส์ราชมงคล      ที่เครื่องก่อนครับ

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล