การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ลูกโบว์ลิ่ง 2 ลูกวิ่งแข่งกัน

เข้าสู่การทดลองเรื่องลูกโบว์ลิ่ง ลูก คลิกครับ

 

ลูกโบว์ลิ่ง ลูกวิ่งแข่งกัน

    นักวิทยาศาสตร์นำลูกโบว์ลิ่ง ลูกมาวางไว้บนราง  2 รางคู่ขนานกัน   โดยรางหนึ่งเป็นรางยาวตรงมีขนาดสั้นกว่าอีกรางหนึ่งซึ่งโค้งลงและยาวกว่า   แต่ปลายรางทั้งสองอยู่ที่ระดับและตำแหน่งเดียวกัน  

คำถาม

    รางวิ่งรางไหนที่จะนำลูกโบว์ลิ่งไปถึงที่หมายก่อน

  1. รางที่ยาวที่สุด
  2. รางที่สั้นที่สุด
  3. ไม่มีความแตกต่าง

   คำตอบคืออะไร  คลิกครับ  ขนาด 2.9  MB

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล