การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การทดลองเสมือนจริง

คลิกเข้าสู่การทดลองเรื่อง roller coaster

    ขอนำท่าน เข้าสู่ความสนุกสนานตื่นเต้น ไร้ขอบเขตจำกัด   มันคือ  รถเหาะมหาสนุก

    ท่านสามารถออกแบบ รถเหาะมหาสนุกว่าควรจะเป็นลักษณะใด  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความตื่นเต้นสุดๆ  และสามารถปลอดภัยได้ตลอดรอดฝั่ง  โดยรถเหาะไม่หลุดออกไปจากรางเสียก่อน

    เพื่อให้ได้ตามการออกแบบ ท่านจะต้องปรับค่าต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  ปรับความสูงของราง  hill 1  ราง hill 2   ขนาดของราง   ความเร็วเริ่มต้นของรถเหาะ มวล  ความเร่งโน้มถ่วง   และแรงเสียดทานของราง

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล