การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คลื่นนิ่ง

   ในภาพเป็นการยกหยดน้ำด้วยเสียงอัลตร้าโซนิก เครื่องกำเนิดเสียงความถี่สูงจะสร้างความถี่เสียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน และสะท้อนจากข้างบนลงข้างล่าง เมื่อช่องว่างเหมาะสมเกิดเป็นคลื่นนิ่งขึ้น ยกหยดน้ำอยู่ในบริเวณที่เป็นโนด

   ภาพคลื่นนิ่งของความถี่คลื่นเสียง 1868 เฮิรตช์ ที่เกิดขึ้นบนตัวไวโอลิน เกิดขึ้นจากการโรยทรายบนตัวไวโอลิน โดยที่ทรายจะไปกองกันอยู่บริเวณที่เป็นโนด

   ภาพคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นบนขอบแก้ว  บริเวณที่เป็นสีขาวคือส่วนที่เกิดโนด ภาพนี้ถ่ายด้วยวิธี  interferometric  holography

ดนตรีแก้วในโลกมืด

   นักดนตรีตาบอดเล่นดนตรีบนถ้วยแก้ว  ได้อย่างน่าประหลาดใจมาก  ท่านจะได้ฟังเสียงเพลง "แก้วกัลยา" ที่ไพเราะ คลิกครับ

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล