การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คลื่นนิ่ง

คลื่นนิ่ง 1  มิติ

ดูด้วย windows media  คลิกครับ

คลื่นนิ่ง 2 มิติ

คลื่นนิ่ง 2  มิติ

ดูด้วย windows media  คลิกครับ

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล